Aan wijkagent Patrick Ernst

Zomer 2019 - Reizen

Beste Patrick,

Artikel 3 van de Politiewet zegt: ”De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

In gewone mensentaal: onder aansturing van de burgemeester en de korpschef boeven vangen en oude vrouwtjes helpen met oversteken.

Jij houdt er aan het Overtoomse Veld nog een extra chef op na: Allah.

Dat bleek uit de melding die je deed van de ontvangst van een soort ‘oorkonde’.


We zien je op de foto staan met iemand van de Al-Oummah-moskee die jou op het politiebureau kwam feliciteren. De tekst die we kunnen lezen?

Tevredenheidsverklaring

In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle

Geprezen is Allah die de Koran heeft onderwezen, de mensheid heeft geschapen en de uitleg van de Koran heeft onderricht. Geprezen is Allah die met de pen heeft onderwezen, de mens heeft onderwezen wat hij niet weet. Hij heeft de Quraan tot gids gemaakt voor de mensheid, een lamp dat het pad verlicht.

Aan (Wijk Agent) Patrick Ernst

Namens de bezoekers en het bestuur van de Moskee Al-Oummah bieden wij u onze oprechte dank en erkentelijkheid voor uw uitmuntende inzet. Mede dankzij uw inzet is de ramadan 1440/2019 voortreffelijk verlopen. Moge Allah u belonen met het goede en beschermen tegen het kwade.

Amsterdam 03 Juni 2019…29 Ramadan 1440

Ik zal proberen vriendelijk te blijven, Patrick.

Kijk, het zal best weleens gebeuren dat een licht dementerende christelijke man in een rolstoel die jij helpt de stoep op te komen je bedankt en je Gods zegen toewenst. Of dat een meisje dat verdwaald is en dat jij terugbrengt bij haar ouders als dank voor je hulp een kindertekening voor je maakt.

Maar dat zijn dan mensen in nood en dat is lief.

Maar je gaat toch godverdomme als geüniformeerde gezagsdrager niet op de foto met een moskee-bestuurder die je officieel namens Allah komt vertellen dat hij tevréden over je inzet is?

Het is totaal niet relevant of Allah of zijn gejurkte assistenten op aarde tevréden zijn over je inzet.

Dat suggereert, beste Patrick, dat je bij die lui in dienst bent.

En dat ben je niet.

Ik bedoel: dat hóór je niet te zijn.

Al die iftars waarbij politieagenten in Nederland ‘verbinden’ met moskeebezoekers zijn mij als voorstander van een seculiere staat al een doorn in het oog. Uit de CBS-cijfers blijkt immers dat je in bepaalde wijken beter kunt patrouilleren dan dineren.

Maar het ontvangen van ‘tevredenheidsverklaringen’ uit handen van moskee-bestuurders die namens Allah menen te spreken, gaat nog vele stappen verder.

Wie dat doet, en er nog trots op is ook, is een schande voor het Nederlandse politiekorps.

Of gewoon een ontzettend domme sukkel.

Groet,

JanD

PS. En het is ‘ik word’ in plaats van ‘ik wordt’.