Aan Pepijn van Houwelingen

Sale / Solden 2022Sale / Solden 2022

Beste Pepijn,

Ik begreep dat Forum voor Democratie tegen het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus is.

In jullie verkiezingsprogramma ‘Stem Nederland terug’ stond er volgens mij geen woord over, dus met dat standpunt verbreken jullie in ieder geval geen verkiezingsbelofte.

Welkom bij de SGP.

Maar wat mij wel verbaasde was het amendement dat je wilde indienen als de Tweede Kamer inderdaad zou besluiten om vrouwen die een zwangerschap willen afbreken niet langer te verplichten tot die bedenktijd.

“Het amendement stelt het bekijken van een echoscopie door de moeder verplicht voordat tot de abortus wordt overgegaan bij een zwangerschap die langer dan tien weken heeft geduurd”, schreef je in een toelichting.

Als een foetus 10 weken is, is-ie twee centimeter lang.

Als een foetus 22 weken is, de grens die in Nederland meestal wordt gehanteerd voor abortus, is-ie 24 centimeter lang.

En nu wil jij serieus dat vrouwen die een abortus willen en die niet verkracht zijn, wier leven niet in gevaar is door de zwangerschap of waarvan het embryo geen ernstige afwijking heeft, verplícht eerst een filmpje gaan bekijken waarop ze een kindje in wording zien, een kloppend hartje, bewegende armpjes en beentjes, enzovoort, enzovoort.

Werkelijk?

PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen zei over jouw voorstel: “Zo ziet onversneden vrouwenhaat eruit.”

Ik zou nog een stapje verder willen gaan.

Wie zoiets bedenkt, is geen vrouwenhater, maar een sadist.

Een onmens.

Hoe háál je het in je harses, gék?

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Al denk ik dat je het al hebt.