Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

Tijdens je opvoeding krijg je normen en waarden mee. Op latere leeftijd ontwikkel je het zogenaamde ‘moreel kompas’.

Dat uw moeder Irene Asscher-Vonk tot voor kort als commissaris van sigarettenfabrikant Philip Morris belangen had in een industrie die moedwillig mensen de dood injaagt, wil niet zeggen dat zij verkeerd is opgevoed door haar ouders. Misschien hebben haar ouders haar een prima set normen en waarden meegegeven. Alleen is haar moreel kompas later verkeerd afgesteld geraakt, waardoor ze de maximaal toegestane termijn van twaalf jaar goedbetaald ‘longkankerbevorderaar’ was, zoals Youp van ’t Hek dat zo mooi noemde.

Zo is het met u ook.

Misschien hebben uw vader Bram en moeder Irene u de verschillen tussen goed en kwaad perfect bijgebracht (vader Bram had daar gezien de geschiedenis van zijn opa Abraham Asscher ook alle reden toe). Maar is uw moreel kompas definitief ontregeld toen u samen met Mark Rutte in het vorige kabinet tienduizenden gezinnen de ellende (en een enkeling zelfs de dood) in joeg in wat later de ‘Toeslagaffaire’ is gaan heten.

Goede Voornemens 2020

Normale mensen, met een fatsoenlijke normen en waardenset én een goed afgesteld moreel kompas, zouden zich na zo’n onmenselijke daad niet alleen verontschuldigen. Nee, ze zouden zich ook de rest van hun leven verre houden van posities waarin ze nogmaals levens van eerzame burgers kunnen verwoesten.

U bent blijkbaar geen normaal mens.

Want u wilt niet alleen lijsttrekker van de PvdA blijven bij de komende verkiezingen, u beweert ook nog glashard dat ú de aangewezen man bent om de politieke cultuur in Nederland te veranderen.

Dat moet dan vanuit de ‘met dieven vang je dieven’-gedachte zijn.

Alleen: als dieven door de overheid worden ingezet, is het om anderen ervan te weerhouden ook dief te worden. Of om andere dieven op te sporen.

En niet om opnieuw uit stelen te gaan.

Sale / Solden 2021

Gelukkig lopen er bij de PvdA (naast slijmerige baantjesjagers) nog mensen rond die wél snappen dat het slechtste signaal dat de Nederlandse bevolking gegeven kan worden is dat mensen als Mark Rutte en u doorgaan in publieke functies in plaats van kaalgeschoren op de platte kar Den Haag uit worden gereden.

Inmiddels hebben meer dan de benodigde honderd PvdA-leden hun steun betuigd aan een motie van wantrouwen tegen u, waardoor die op het PvdA-congres van 16 januari in stemming kan worden gebracht.

We kunnen slechts hopen dat het moreel kompas van een meerderheid van de PvdA-leden correct staat afgesteld.

Hoewel u natuurlijk altijd een eigen verantwoordelijkheid blijft houden. U heeft nog altijd de kans om zélf recht te doen aan al die ouders én kinderen wier leven u samen met Rutte en nog wat politieke criminelen heeft eh… verkankerd.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. En het is nog multi-inzetbaar ook!

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertentie)

Aan Dilan & Bente

Beste Kakelkippen,

Ik hoor het Dilan nog zeggen.

“Een terrorist is op weg naar ons land. Of je nu Mooie Angela of Terror Truus heet, ons draai je geen rad voor ogen! Ze heeft walgelijke misdaden begaan en komt er wat ons betreft niet in. Ik heb zojuist de minister aangespoord alles op alles te zetten.”

“Waar gaat dit heen? Ik hoor net dat een cameraploeg van  PowNed aangevallen is bij school in Rotterdam van ondergedoken leraar. Grapperhaus, deze terroristen moeten NU van onze straten af. Oppakken en aanpakken!”

En ik hoor het Bente nog zeggen.

Bol.com Algemeen

“Treinterreur Vechtdallijn asielzoekers moet stoppen! Vervolgen en uitzetten waar dat kan.”

“Opnieuw zo’n onmenselijke daad tegen de vrijheid. Wat een hel voor het land en de nabestaanden. We moeten samen met Frankrijk blijven strijden voor onze manier van leven!”

“’Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen maken asielopvang onveilig. De hardere aanpak van overlastgevende asielzoekers moet hier echt een einde aan maken! Ook verwacht ik aangescherpt terugkeerbeleid.”

Tja.

“Ons draai je geen rad voor ogen.” “Oppakken en aanpakken.” “Vervolgen en uitzetten.” “Onmenselijke daad.” “Einde aan maken.”

Wat een stoere praat.

Oorlogstaal.

Uit de categorie ‘wel woorden, geen daden’ overigens, maar weet de kiezer veel.

Jullie kregen als dank voor die populistische praatjes in elk geval van Mark Rutte de vierde en vijfde plaats op de kandidatenlijst van de VVD. De kans is dus best groot dat we nog vier jaar naar jullie gekakel moeten luisteren.

Alleen… jullie zijn zo selectief.

Want nú hoor ik jullie niet.

Moeten jullie de hoofdverantwoordelijke voor de misdaden tegen de (veelal gekleurde) slachtoffers van de Toeslagenaffaire niet “keihard aanpakken”?

Moeten jullie geen “einde maken” aan zijn “onmenselijke daden”?

Moeten jullie er bij politie en OM niet zelf op aandringen om hem “op te pakken en te vervolgen”?

Of heeft het, in dit geval, opeens wél de voorkeur om ons “een rad voor ogen te draaien”?

We weten de antwoorden wel.

Jullie bijten niet in de hand die jullie voedt.

Net als ál die andere VVD’ers die hopen dat Mark Rutte ook met deze ongekende misdaad tegen de menselijkheid én de rechtsstaat weer wegkomt en die opeens zwijgen als het graf.

Wat mij betreft maakt dat jullie allemaal moreel medeplichtig.

Groet,

JanD

PS. Cadeautjes! Eentje voor Dilans hond Moos en eentje voor Bente’s dochtertje Anna.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

U had 79 uur en 8 minuten nodig voor u kon ‘reflecteren’ op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Dat deed u in een Facebook-post.

Toen ik ‘m begon te lezen, had ik wel enig begrip voor het feit dat u uw tijd had genomen.

Het is, bedacht ik me, immers niet niks om als eerste je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je tienduizenden gezinnen, veelal ‘van kleur’, als vicepremier namens  de PvdA hebt aangedaan.

Echte verantwoordelijkheid, bedoel ik. Dus je volledig terugtrekken uit de politiek, de bedrijfstak waarin je moedwillig mensen hebt laten ‘knevelen’, discrimineren en kapot hebt gemaakt. Opstappen als fractievoorzitter van de PvdA en je terugtrekken als lijsttrekker van de PvdA, om ruimte te maken voor mensen die (nog) geen bloed aan hun handen hebben, dat is niet zomaar wat.

Maar ik was weer te naïef.

Die hele Facebook-post van u had wel door Mark Rutte geschreven kunnen worden. Een plichtmatige ‘sorry’ en als afsluiter het bekende “lessen trekken voor de toekomst”, het mantra waarmee politici grote affaires altijd afsluiten voor ze een glas gaan drinken, een plas gaan doen en alles blijft zoals het was.

Had ik ook wel kunnen weten.

Bol.com Algemeen

Als je een intens slecht mens wilt beschrijven, en je bent het zat om elke keer dezelfde ploert te noemen, kom je immers op ‘Lodewijk Asscher’ uit.

Het is grappig om het interview nog eens terug te lezen dat u na drie jaar samenwerking met Mark Rutte in het vorige kabinet samen gaf aan De Volkskrant. Op jullie eigen verzoek nog wel.

Dat interview, met als kop: ‘We luisteren niet naar de tokkies’, eindigde met een citaat van u.

U zei: “We hebben veel meer bereikt dan iedereen van tevoren dacht. We komen uit een crisis, op een sociale manier. Echt, we mogen best trots zijn.”

Eén van de dingen die jullie samen bereikt hadden, waar u dus tróts op was, was intensivering van de weerzinwekkende klopjacht op ouders (ik benadruk: veelal van kleur) die toeslag ontvingen voor de opvang van hun kinderen.

U moet zich dóódschamen.

En heel snel plaatsmaken voor mensen die (misschien) wel integer zijn.

Groet,

JanD

PS. Er was maar één cadeautje dat ik echt bij u vond passen.

UPDATE Er zíjn dus PvdA’ers die snappen dat u volstrekt ongeloofwaardig bent en die willen dat u het enige juiste doet.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan Pieter Omtzigt

Beste Pieter,

Gisteren plaatste jij een tweet die mij hoop gaf.

Deze:

Een cartoon van Cortés die precies aangeeft waar de rot echt zit in Nederland.

De Rutte Doctrine.

De Rutte Doctrine staat voor liegen, bedriegen, vergeetachtigheid veinzen, verdraaien, verzwijgen en weglakken. Het doel is niet de burgers dienen, maar de burgers vermorzelen.

En ere wie ere toekomt: de doctrine is genoemd naar de regisseur, VVD-premier Mark Rutte.

Van alles wat in dat rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag over de Toeslagenaffaire staat is dat het énige wat Mark Rutte echt raakt: dat het onder de pet houden van het stelselmatig criminaliseren, knevelen en discrimineren van veelal burgers van kleur voortaan zijn naam draagt.

Een béétje raakt, want als hij het Kamerdebat van half januari gewoon weer overleeft, hoopt hij dat die ‘Rutte Doctrine’ door volgende incidenten in de vergetelheid raakt.

Bij dat Kamerdebat zit mijn hoop.

Als jij zo’n cartoon op social media plaatst, kán het niet zo zijn dat je voor de zoveelste keer in je carrière vanwege het coalitiebelang meestemt met de CDA-fractie: de Omtzigt Doctrine.

Dat kon je misschien doen bij alle dossiers waarbij je minder zelf betrokken was, maar niet bij dit dossier.

Barbertje moet hangen.

En Barbertje is niet de malle Eppie Eric Wiebes, nee, Barbertje is de capo di tutti capi: Mark Rutte. De bedenker van de Rutte Doctrine.

De man die Wopke Hoekstra en jij óf Geert Wilders op 17 maart met behulp van de ontwaakte kiezers éindelijk van zijn troon kunnen stoten. Jullie hoeven alleen maar door te pakken.

Het Kamerdebat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft een kleine twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen plaats, omdat jullie eerst drie weken op vakantie moeten. Dat wordt nu al door de bevriende media en straks ongetwijfeld door diverse fractievoorzitters aangevoerd als argument om Mark Rutte niet naar huis te sturen.

Een aftreden van Rutte c.s. zou slechts symboolpolitiek zijn.

Mij lijkt het vooral symboolpolitiek als de Rutte Doctrine door de Tweede Kamer níet wordt afgestraft.

Dus ik hoop dat je een rechte rug houdt.

Bol.com Algemeen

En het is trouwens ook niet zo dat alleen Mark Rutte bepaalt of Mark Rutte blijft zitten.

Het CDA-smaldeel in het kabinet kan ook zelfstandig besluiten dat het verantwoordelijkheid moet nemen voor het stelselmatig criminaliseren, knevelen en discrimineren van veelal burgers van kleur.

Dat Wopke Hoekstra dinsdag als het kabinet voor het eerst bijeenkomt om dat rapport te bespreken zegt: “De CDA-ministers en -staatssecretarissen zijn medeverantwoordelijk voor de gevolgen van de Rutte Doctrine en wij verschuilen ons niet achter ‘het systeem’. Wij dienen ons ontslag in.”

En dat dan voortijdig laten lekken naar De Telegraaf.

Dan is de man die nu al tien jaar aan alle touwtjes trekt opeens zijn touwtjes kwijt.

Maar dit scenario kan alleen als jij nu één keer in je leven doorbijt.

Eíndelijk een keer doorbijt.

Als eerste stap richting herstel van de rechtsstaat, die tot en met de Raad van State compleet rot is.

Groet,

JanD

PS. Een cadeautje! Het ontbrekende onderdeel van je gereedschapskist.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan Mark Rutte

KlussenKlussen

Meneer Rutte,

Ik hoorde u gisteren wauwelen voor de camera van RTL Nieuws over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

“…echt een heel heftig rapport…” “…voor het hele systeem…” “…gedegen rapport…” “…vrees ook een terecht rapport…”

En toen dacht ik: nou komt-ie.

Maar hij kwam niet.

Want u wauwelde door.

“…de rechtsstaat burgers niet heeft beschermd…” “…in heel heftige mate grote schade heeft toegebracht aan mensen die dit getroffen heeft…” “…alles gericht op zo snel mogelijk compensatie te organiseren…” “…maar ook een opdracht aan de hele politiek, aan het hele systeem, om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt…” “…kabinet moet zich heel grondig hierover beraden…” “…zelf kans gehad rapport deels helemaal, deels kruiselings te lezen…” “…heel zorgvuldig bestuderen…” “…van belang…” “…zo heftig…” “…niet vanavond snel te vertellen de volledige beleidsreactie van het kabinet…” “…meer tijd voor nemen…” “…ook in belang van ouders…” “…en recht te doen aan het rapport…”

U bent ook zó voorspelbaar geworden, na tien jaar liegen, bedriegen, verzwijgen en zwart lakken.

Want de goede verstaander heeft het cruciale zinnetje ontdekt: “…een opdracht aan de politiek, aan het hele systeem…”

Niet u, de primus inter pares, de capo di tutti capi, de man die tien jaar lang de eindverantwoordelijke was voor al het leed dat al die ouders is aangedaan, maar ‘de politiek’ en ‘het hele systeem’ zijn schuldig.

Terwijl het zo simpel was geweest, meneer Rutte.

U hoefde helemaal niet te wachten tot na jullie kerstvakantie.

U had gewoon moeten zeggen: “Het ‘hele systeem’ en ‘de politiek’ zijn anoniem en kunnen niet op een zichtbare manier verantwoordelijkheid nemen tegenover de slachtoffers en nabestaanden van de toeslagenaffaire. Ik kan en doe dat wél”.

En dan het ontslag van uw hele kabinet aanbieden.

Kerst 2020

Bijna letterlijk zoals wijlen Wim Kok dat op 16 april 2002 deed na het Sreberenica-drama.

Als u al die ouders en kinderen die de afgelopen jaren onder uw verantwoordelijkheid gediscrimineerd en gekneveld zijn één ding schuldig bent, is het dat.

Naast héél snel een héél grote zak met geld natuurlijk.

Dat u zelf niet kon bedenken (en zál bedenken) dat dat de enige manier was om “recht te doen aan het rapport”, bewijst andermaal dat u een amoreel mens bent.

U kent echt het verschil tussen goed en kwaad niet meer.

En dat is heel treurig.

Groet,

JanD

PS. Ik heb het afscheidscadeau al klaar staan. U móet kiezen!

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)