Aan Kees van der Staaij

Meneer Van der Staaij,

Grappig.

Dat uitgerekend ogenschijnlijk gezagsgetrouwe mensen zoals u in wat “de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog” wordt genoemd zich gedragen als egoïstische rappertjes en influencers en #ikdoemaarhalfmee bepleiten.

Er waren zondag drie keer 600 man/vrouw bijeen in het gebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst. En zelfs 950 bij de Gereformeerde Gemeente in Opheusden.

Dat was naar de letter van de wet, maar niet naar de geest.

Naar de letter, omdat de overheid over wat er ín kerken gebeurt volgens artikel 6 van de Grondwet helemaal níets te zeggen heeft (zolang het Strafrecht niet in het geding is).

U kent het artikel vast uit uw hoofd.

“Lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Lid 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”

Wat dat artikel betreft mogen uw geloofsgenoten elkaar dus elke zondag binnen een kerkgebouw ontmoeten, in het gezicht hoesten, vol op de bek zoenen en met welke andere aardse gebreken en genoegens dan ook confronteren.

Maar de Grondwet bevat ook een artikel 22.

En daarvan zegt Lid 1: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

Toen de eerste coronagolf uitbrak, was u bereid alles wat het kabinet (lees: Jaap en zijn mensen) voorschreef in het kader van artikel 22 van de Grondwet te slikken.

Ook uw volgelingen, die de televisie allang niet meer verstopt hebben in een kast of op zolder en die ook gewoon zijn aangesloten op het Wereld Wijde Web, zagen af van hun samenkomsten en volgden de erediensten online.

Films en series

Maar nu, nu de tweede coronagolf inmiddels het stadium van kloppen aan de poort voorbij is, heeft u er geen trek meer in.

Fuck die maximaal 30 personen bij evenementen binnen.

U ziet opeens geen reden meer “om diensten zo drastisch af te schalen”.

En u zegt: “Ik dacht dat er meer maatwerk mogelijk zou blijven. Nu wordt rigoureus gezegd: allemaal terug naar de dertig. Dat vind ik grillig en niet vertrouwenwekkend.”

U gebruikt twee argumenten waarom kerken zich niet aan die maximaal 30 personen moeten houden én er gewoon gezongen zou mogen worden.

Het eerste: de kerken houden zich aan de anderhalve meter afstand-regel, ook als er 600 of 950 man/vrouw in een gebouw zitten.

Het tweede: weinig besmettingen zijn te herleiden naar kerkdiensten.

Precies dezelfde argumenten gebruiken de aanhangers van een andere belangrijke religie, het betaald voetbal.

Daar zijn de poorten dicht.

Bij u heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gisteren in een overleg met de kerkenkoepels een soort van afgesproken dat de kerken zich aan maximaal 30 man/vrouw gaan houden. Maar die koepels hebben niets te vertellen, dus no way dat alle kerken “afschalen” naar maximaal 30.

Wassen neus.

Gezondheid

Sterker: als straks die Coronawet door de Tweede en Eerste Kamer is gejast, kan de overheid de kerken nóg niets opleggen, want ook daarin worden kerken (en uiteraard moskeeën en andere gebedshuizen) uitgezonderd van de regels.

Sommige SGP-predikanten hebben al aangekondigd hun eigen plan te trekken.

En Grapperhaus zette zelf de poort nog verder open met: “Als een kerk zegt: wij hebben vijf zalen met dertig man per zaal, dan is dat bespreekbaar.”

Begrijp me goed meneer Van der Staaij, als het om de Nederlandse Grondwet gaat, ben ik eh… roomser dan de Paus.

Dus jullie staan helemaal in je recht.

Alleen wringt bij mij één ding.

Dat júllie het leven slechts zien als een voorbereiding op het Hiernamaals en het dus wel prima vinden als die God van jullie besluit dat hij jullie met behulp van dit virus ‘haalt’, zal mij jeuken. Jullie waren niet voor niets al ‘antivaxxers‘ voor de term bestond.

Het punt is echter dat jullie ook in aanraking komen met mensen die wél zo lang mogelijk van een aards bestaan willen genieten.

En als die virusdeeltjes jullie neus en mond verlaten, zijn ze helaas niet zo selectief dat ze alleen bij de aanhang van de SGP naar binnen vliegen.

Groet,

JanD

PS. Deelt u dit Briefje even op Facebook? 

PS2. Ik heb een cadeautje voor u gekocht dat wellicht aanzet tot wat minder egoïsme.

UPDATE Is deze ‘kritisch volger van corona’ (en de Nederlandse taal) er ook eentje van u?

UPDATE 2 Niks aan het handje in Staphorst toch? Dat zien ze bij het RIVM toch anders…

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)