Aan het IKEA-personeel

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Beste IKEA-mensen,

Nou, gefeliciteerd!

De onderhandelaars van het FNV hebben er voor gezorgd dat jullie vanaf nu over een periode van tien jaar gedurende 24 weken doorbetaald verlof krijgen om van geslacht te veranderen.

“Er ligt een inclusieve CAO op tafel”, juicht onderhandelaar Daniëlle Wiek van FNV Handel.

Dus als je eigenlijk een vrouw bent in een mannenlichaam, of andersom, en je werkt bij IKEA, dan hoef je je voor je operaties voortaan niet meer ziek te melden.

Joepie!

Helaas is het FNV er op een ander punt niet in geslaagd om iets voor jullie te betekenen.

De vakbond vindt dat het minimum-salaris voor jullie naar minimaal 14 euro bruto per uur zou moeten gaan. Nu is het in de laagste vijf salarisgroepen waarin jullie zitten nog 10,89 euro bruto.

Wat de vakbond op het gebied van geld (best belangrijk nu het leven razendsnel veel duurder wordt) heeft bereikt bij de onderhandelingen over die nieuwe “inclusieve CAO”?

Vier dubbeltjes bruto erbij!

Ja, veertig cent.

Jullie krijgen met terugwerkende kracht tot 1 oktober geen 10,89 euro per uur, maar 11,29 euro per uur.

Nog maar 2,71 euro minder per uur dan Daniëlle Wiek van het FNV éigenlijk een redelijk minimumsalaris voor jullie vindt.

Met dit tempo zitten jullie over meer dan zeven jaar op een volgens jullie vakbond redelijk salaris.

Dus als je bij IKEA werkt en van geslacht wilt veranderen, hoef je je voortaan niet meer ziek te melden voor je operaties.

Maar je garderobe vervangen blijft wél een probleem.

Met zo’n vakbond heb je geen vijand nodig.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Waar jullie wél wat aan hebben.

PS2. Wel even stemmen, hè!

Aan Wouter Koolmees

Winter 2020

Beste meneer Koolmees,

Toen Erik Akerboom in 2016 werd benoemd tot de hoogste baas bij de Nationale Politie sprak het D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees schande van de salarisconstructie die was bedacht om te zorgen dat Akerboom er geen cent in salaris op achteruit zou gaan.

Het was, zo zei D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees, “de grootste creatieve constructie die het kabinet en de rijksoverheid ooit heeft verzonnen om onder de Wet Normering Topinkomens (NWT) uit te komen”.

De deal was onder meer dat Akerboom zelf ontslag nam uit zijn vorige functie, maar toch in één keer de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro zou krijgen. Verder ontving hij, naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte verhuiskosten, 7750 euro extra verhuiskosten. En tenslotte wordt aan het eind van zijn dienstverband bij de politie uitgerekend hoeveel geld hij is ‘misgelopen’ en krijgt hij ook dat bedrag in één keer uitgekeerd.

De reden van deze constructie: zijn vrouw moest haar baan in Brabant opgeven, zijn zoon moest op kamers en hij wilde gewoon principieel niet minder gaan verdienen dan in zijn vorige baan.

Het D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees kon hoog en laag springen over die deal, maar namens het kabinet Rutte 2 zette minister Ronald Plasterk er gewoon zijn handtekening onder en Akerboom werd tot 2023 benoemd.

Maar er is goed nieuws!

Het D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees is nu D66-minister Wouter Koolmees.

U bent van machteloos oppositiestampertje tijdens Rutte 2 opeens vicepremier van Rutte 3 geworden.

En de benoeming van Erik Akerboom tot hoogste baas van de AIVD komt een dezer weken in het kabinet aan de orde.

Dus D66-minister Wouter Koolmees kan straks in de Trêveszaal keihard met zijn vuist op tafel slaan en eisen dat Erik Akerboom in zijn volgende baan wél volledig en zonder constructies aan de Wet Normering Topinkomens voldoet.

En anders laat u het feest gewoon niet doorgaan.

Want uw principes over zakkenvullerij zijn in die vier jaar vast niet veranderd.

Toch?

Of was er misschien juist een goede reden om Erik Akerboom vol te stoppen met afkoopsommen, toeslagen en bonussen?

En was dit allemaal voorgekookt?

Ik ben namelijk wel benieuwd hoe moslims tegen de terugkeer van Erik Akerboom bij de geheime dienst aankijken, nu als hoogste baas.

Zouden ze snappen dat ze in de val zijn gelopen?

Ik bedoel: die gast heeft de islamitische gemeenschap de afgelopen jaren een geweldige naaistreek geleverd door zo ongeveer het hele politiekorps via die iftars te laten infiltreren in hun doorgaans zo gesloten wereldje.

Met die actie maakte hij van Günther Wallraff in één klap een amateurtje…

Enfin.

Misschien moet u maar even vergeten dat u vroeger D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees was, en nu als D66-vicepremier Wouter Koolmees gewoon tekenen bij het kruisje.

Groet,

JanD

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties via Back me en incidentele giften via Bunq me.

Films en series