Aan Richard de Mos

Boeken

Beste Richard,

Je staat vandaag helaas niet bij de beroemde Haagse boekhandel Paagman voor de feestelijke presentatie van je boek ‘Mijn Verhaal’, maar voor de Haagse rechtbank.

Een horeca-adviseur met de (schitterende!) naam John Poen wil via een kort geding voorkomen dat heel Nederland er via je boek achter komt dat hij volgens de Rijksrecherche de man is die het hele onderzoek aanzwengelde dat jou politiek de kop kostte.

Poen zou op straat voor ‘verrader’ worden uitgemaakt.

Normaal gesproken is dat kort geding niet zo heel spannend.

Jij beschikt namelijk over een proces-verbaal van de Rijksrecherche van het verhoor van meneer Poen.

Daarin staat dat Poen de tipgever is op basis van wiens bewering dat bij Groep de Mos-mensen horeca-vergunningen te koop zijn, dat miljoenen kostende circus van telefoontaps, observaties, invallen en aanklachten is opgetuigd. En onder dat proces verbaal staat de handtekening van de rechercheurs die dat verhoor afnamen.

“Ambtsedig opgemaakt”, heet dat, geloof ik.

Poens verweer is dat hij er door de Rijksrecherche is ingeluisd. Hij zou die bewering helemaal nooit hebben gedaan. En om die reden zou hij het proces-verbaal van zijn verhoor ook niet hebben ondertekend.

Ik ken eerlijk gezegd geen rechter die een proces-verbaal verscheurt omdat de handtekening van de ‘getuige’ ontbreekt.

“Ambtsedig opgemaakt”, volstaat doorgaans.

En omdat je in je boek over Poen alleen maar citeert uit het proces-verbaal, maak ik me als uitgever niet zo heel druk om dat kort geding straks.

Ik denk niet dat we de nog niet verzonden exemplaren uit de handel moeten halen.

Maar je weet het nooit.

Dus op de uitgeverij in Eesterga zitten we allemaal heel zenuwachtig te duimen dat de rechter die Poen zijn zin niet geeft.

Voor jou en je advocaat Peter Plasman is het kort geding interessanter dan voor mij als uitgever.

Als de rechter namelijk wél meegaat in Poens bewering dat hij er door de Rijksrecherche is ingeluisd en er dus bewust is gefraudeerd met een proces verbaal, is dat een extra bevestiging van jullie vermoeden dat ‘dit zaakje’ stinkt. Dat er dus geen aanwijzingen waren van al die zaken waarvan jullie worden verdacht (corruptie, omkoping, schending van het ambtgeheim, deelname aan criminele organisaties), maar dat die door de Rijksrecherche zijn gefabriceerd.

En dat er dus inderdaad sprake is van een politiek proces.

Kortom: jij kunt vandaag eigenlijk alleen maar winnen.

Met dank aan John Poen.

Hou je me op de hoogte?

Dan vraag ik ondertussen even aan Mark van de Rutte-doctrine waar ik inlegvelletjes kan krijgen. Voor het geval dat…

Succes, gozert!

JanD

UPDATE KORT GEDING VAN DE BAAN

PS. Cadeautje. Voor in je villa in Zwitserland.

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertentie)

Aan mijn lezers

Beste lezers,

De laatste keer dat ik een rechtbank van binnen zag, was begin deze eeuw die van Lelystad. Ik had 140 gereden op de Ketelbrug en moest vol in de remmen voor een oud vrouwtje dat met een slakkengang op de linkerbaan reed en te laat naar rechts ging. ‘Bumperkleven’ was toen net even een prioriteit bij het Openbaar Ministerie, dus of ik even 750 euro wilde aftikken. En als ik binnen twee jaar nog een keer zou worden betrapt, was ik mijn rijbewijs drie maanden kwijt.

Ik nam me toen heilig voor nooit meer een rechtbank te bezoeken.

Toch ga ik morgen wéér.

Alleen nu niet als dader, maar als slachtoffer.

Er staat een 31-jarige inwoner van Weesp terecht die mij twee maanden lang heeft gestalkt en ik wil die pleurislijer in de ogen kijken.

Ik word zo vaak bedreigd, dat ik niet eens alles meer lees. Maar deze stalker ging wel heel ver. Twee maanden lang stuurde hij me berichten via Facebook. Het waren boodschappen in de trant van ‘ik kom je opzoeken’. Hij begon ook over mijn kinderen. Wat ik in zijn ogen precies verkeerd deed, weet ik nog steeds niet. Het leek erop dat de man er moeite mee had dat ik besta. Maar de politie zat er gelukkig meteen bovenop. Ik ben blij dat hij moet voorkomen.

Het is niet voor het eerst dat ik last heb van stalkers en bedreigers. Vooral sinds ‘Briefje van Jan’ bij The Post Online verschijnt, was er een enorme opleving. Sindsdien heb ik heel goed contact met de politie en maken ze het mij ook makkelijker om aangifte te doen. Daar ben ik natuurlijk blij mee.

Soms vraag ik me weleens af waarom ik dit werk nog doe. Maar dan denk ik weer: ik vind dit leuk en waardevol. Als ik stop hebben zij gewonnen. Dat maakt mij strijdbaar en zorgt ervoor dat ik de tegenaanval opzoek. Dat merkt deze man nu.

Ik loop er nooit mee te koop, maar ik doe altijd direct aangifte van bedreigingen en voel me nu deze gek moet voorkomen eindelijk gesteund. Dat is ook weleens anders geweest, moet ik toegeven. Lang heb ik me afgevraagd of de wetgever wel begrijpt wat het inhoudt om wekelijks op internet voor van alles en nog wat uitgemaakt te worden. De wetteloosheid op internet is volgens mij ongekend. We gaan er prat op een open democratie te zijn, maar ik heb vaak weinig steun gevoeld.

De bedreigingen – soms met de dood – remmen mij niet af in wat ik wil schrijven. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik bepaalde plekken mijd. Als ik weet dat mensen niet gecharmeerd zijn van mij en daar een duidelijke mening over hebben, ga ik er niet naartoe. Ze ontnemen dus wel mijn bewegingsvrijheid. Nog zoiets: laatst gaf ik een lezing daar stonden beveiligers voor de deur. Dat hoefde anders nooit.

De politie zegt er alles aan te doen om internetbedreigingen aan te pakken, maar er gaat vaak veel tijd en moeite in zitten. Om de locatie van die vent te achterhalen moest de politie een beroep doen op Twitter en Facebook, bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd. Om internetstalkers effectiever aan te kunnen pakken zou de politie wat mij betreft veel meer bevoegdheden moeten krijgen.

We zijn veel te afhankelijk van de Verenigde Staten. Het duurt nu veel te lang voordat er actie kan worden ondernomen. Bedreigers komen daardoor veel te makkelijk weg met hun gedrag. Als iemand mij in een kroeg met de dood zou bedreigen, heeft die persoon direct een groot probleem.

Ik hou jullie op de hoogte.

Vergeet ondertussen niet om sponsor te worden!

Groet,

JanD

UPDATE Mijn excuses!