Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

Mooi hè, hoe Mark Rutte de afgelopen dagen de regie heeft genomen in de Toeslagaffaire.

Hij heeft zijn coalitiegenoten CDA, D66 en Christenunie met de kloten voor het blok gezet.

Of ze uiterlijk morgen even willen laten weten dat al hun kikkers in de kruiwagen blijven bij de stemming over de motie van wantrouwen die op zeker wordt ingediend bij een eventueel Kamerdebat over de Toeslagaffaire.

Dus ook Pieter Omtzigt van het CDA.

Ook Joël Voordewind van de Christenunie.

En ook het hele spul van D66.

D66’ers hebben in tegenstelling tot Omtzigt en Voordewind weliswaar geen principes, maar die zien eindelijk een kans om lijsttrekker Kaag nu eens met een wél overtuigend verhaal over de door Rutte veroorzaakte misdadige politieke cultuur op de kiezer af te sturen.

Als de voormannen en -vrouwen van CDA, D66 en Christenunie niet vooraf tekenen bij het kruisje, komt er volgende week geen Kamerdebat over de Toeslagaffaire. Dan stapt het voltallige kabinet Rutte 3 meteen op. Of vraagt Rutte bij het begin van het Kamerdebat het woord om te vertellen dat hij als hoeder van de rechtsstaat en groot voorstander van een eerlijker en fatsoenlijker Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er -volledig buiten zijn gezichtsveld natuurlijk- allemaal fout ging in de Toeslagaffaire.

Rutte blijft dan gewoon lijsttrekker van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA en dat doen ze onder het motto: ‘het oordeel is aan de kiezer’.

Ook omdat er geen alternatief voor die twee is.

Gezondheid

De VVD heeft simpelweg niemand achter de hand die bij Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker een vrije val kan voorkomen. Het CDA wel, zelfs iemand die voor ongekende groei kan zorgen, maar de top van het CDA moet die man niet. Pieter Omtzigt. Te veel mens, te weinig machine.

En dan kom ik nu op u.

Stel: Rutte houdt de regie en wordt niet genaaid door een kikker die nu belooft trouw aan Ruttes kabinet te zijn, maar tijdens het Kamerdebat plotseling van mening verandert. Dan treedt hij, zogenaamd op basis van gewetenswroeging en staatsrechtelijke zuiverheid, pro-actief af.

Dan gaan VVD en CDA de verkiezingen in met lijsttrekkers die de ultieme politieke consequentie verbonden aan hun misdaden richting tienduizenden ouders (veelal van kleur) én de Tweede Kamer.

Chic.

En dan moet de PvdA de verkiezingen in met een lijsttrekker die zich bij de parlementaire ondervragingscommissie zogenaamd níks meer kon herinneren van alle signalen die hij als vice-premier in Rutte 2 kreeg over de misdaden die onder zijn verantwoordelijkheid werden gepleegd. En die zelfs glashard beweert dat híj de aangewezen man is om schoon schip te maken, omdat hij precies weet hoe tienduizenden ouders (en hun kinderen) mede onder zijn verantwoordelijkheid de hel in werden gejaagd. Of zelfs de kist.

Dan is het nog maar de vraag of u de negen zetels evenaart die u haalde nadat u Diederik Samsom bij de vorige verkiezingen dat mes in zijn rug boorde.

Waarom neemt u de regie niet?

Sale / Solden 2021

Waarom herstelt u de positie van de PvdA in het landsbestuur niet met één kort briefje?

“Ik ben niet de aangewezen man. Groetjes, Lodewijk.”

Meer is niet nodig.

En dan niet die malle Ploumen, maar Khadija Arib op 1.

Alom gewaardeerd en geprezen. Van geen enkel dossier bloed aan haar handen. Vrouw. Allochtoon. Bovenal: Mensch.

En ja, ik weet wel dat de Sharon Dijksma’s, de Jaap Stalenburgen en de Jeroen Dijsselbloems hun steun aan u hebben uitgesproken. Maar laat dat u geen zand in de ogen strooien. Want dat deden ze vier jaar geleden ook aan Diederik Samsom. En na uw vertrek aan de volgende PvdA-leider. Ras-opportunisten.

Het gaat niet om hen.

Het gaat om de kiezer.

Die snákt naar een eerlijke en rechtvaardige PvdA.

Maak plaats, maak plaats, maak plaats, ze hebben ongelooflijke haast.

Groet,

JanD

PS. Een nuttig cadeautje voor uw afscheid gevonden!

UPDATE ASSCHER OPGESTAPT! Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen!

UPDATE 2 Verklaring van Asscher. Die ook de slachtofferrol kiest, uiteraard.

UPDATE 3 Bij Mark Rutte draait nu U2.

UPDATE 4 Solidariteit mag wat kosten!

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertenties)

Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

Tijdens je opvoeding krijg je normen en waarden mee. Op latere leeftijd ontwikkel je het zogenaamde ‘moreel kompas’.

Dat uw moeder Irene Asscher-Vonk tot voor kort als commissaris van sigarettenfabrikant Philip Morris belangen had in een industrie die moedwillig mensen de dood injaagt, wil niet zeggen dat zij verkeerd is opgevoed door haar ouders. Misschien hebben haar ouders haar een prima set normen en waarden meegegeven. Alleen is haar moreel kompas later verkeerd afgesteld geraakt, waardoor ze de maximaal toegestane termijn van twaalf jaar goedbetaald ‘longkankerbevorderaar’ was, zoals Youp van ’t Hek dat zo mooi noemde.

Zo is het met u ook.

Misschien hebben uw vader Bram en moeder Irene u de verschillen tussen goed en kwaad perfect bijgebracht (vader Bram had daar gezien de geschiedenis van zijn opa Abraham Asscher ook alle reden toe). Maar is uw moreel kompas definitief ontregeld toen u samen met Mark Rutte in het vorige kabinet tienduizenden gezinnen de ellende (en een enkeling zelfs de dood) in joeg in wat later de ‘Toeslagaffaire’ is gaan heten.

Goede Voornemens 2020

Normale mensen, met een fatsoenlijke normen en waardenset én een goed afgesteld moreel kompas, zouden zich na zo’n onmenselijke daad niet alleen verontschuldigen. Nee, ze zouden zich ook de rest van hun leven verre houden van posities waarin ze nogmaals levens van eerzame burgers kunnen verwoesten.

U bent blijkbaar geen normaal mens.

Want u wilt niet alleen lijsttrekker van de PvdA blijven bij de komende verkiezingen, u beweert ook nog glashard dat ú de aangewezen man bent om de politieke cultuur in Nederland te veranderen.

Dat moet dan vanuit de ‘met dieven vang je dieven’-gedachte zijn.

Alleen: als dieven door de overheid worden ingezet, is het om anderen ervan te weerhouden ook dief te worden. Of om andere dieven op te sporen.

En niet om opnieuw uit stelen te gaan.

Sale / Solden 2021

Gelukkig lopen er bij de PvdA (naast slijmerige baantjesjagers) nog mensen rond die wél snappen dat het slechtste signaal dat de Nederlandse bevolking gegeven kan worden is dat mensen als Mark Rutte en u doorgaan in publieke functies in plaats van kaalgeschoren op de platte kar Den Haag uit worden gereden.

Inmiddels hebben meer dan de benodigde honderd PvdA-leden hun steun betuigd aan een motie van wantrouwen tegen u, waardoor die op het PvdA-congres van 16 januari in stemming kan worden gebracht.

We kunnen slechts hopen dat het moreel kompas van een meerderheid van de PvdA-leden correct staat afgesteld.

Hoewel u natuurlijk altijd een eigen verantwoordelijkheid blijft houden. U heeft nog altijd de kans om zélf recht te doen aan al die ouders én kinderen wier leven u samen met Rutte en nog wat politieke criminelen heeft eh… verkankerd.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. En het is nog multi-inzetbaar ook!

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertentie)

Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

U had 79 uur en 8 minuten nodig voor u kon ‘reflecteren’ op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Dat deed u in een Facebook-post.

Toen ik ‘m begon te lezen, had ik wel enig begrip voor het feit dat u uw tijd had genomen.

Het is, bedacht ik me, immers niet niks om als eerste je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je tienduizenden gezinnen, veelal ‘van kleur’, als vicepremier namens  de PvdA hebt aangedaan.

Echte verantwoordelijkheid, bedoel ik. Dus je volledig terugtrekken uit de politiek, de bedrijfstak waarin je moedwillig mensen hebt laten ‘knevelen’, discrimineren en kapot hebt gemaakt. Opstappen als fractievoorzitter van de PvdA en je terugtrekken als lijsttrekker van de PvdA, om ruimte te maken voor mensen die (nog) geen bloed aan hun handen hebben, dat is niet zomaar wat.

Maar ik was weer te naïef.

Die hele Facebook-post van u had wel door Mark Rutte geschreven kunnen worden. Een plichtmatige ‘sorry’ en als afsluiter het bekende “lessen trekken voor de toekomst”, het mantra waarmee politici grote affaires altijd afsluiten voor ze een glas gaan drinken, een plas gaan doen en alles blijft zoals het was.

Had ik ook wel kunnen weten.

Bol.com Algemeen

Als je een intens slecht mens wilt beschrijven, en je bent het zat om elke keer dezelfde ploert te noemen, kom je immers op ‘Lodewijk Asscher’ uit.

Het is grappig om het interview nog eens terug te lezen dat u na drie jaar samenwerking met Mark Rutte in het vorige kabinet samen gaf aan De Volkskrant. Op jullie eigen verzoek nog wel.

Dat interview, met als kop: ‘We luisteren niet naar de tokkies’, eindigde met een citaat van u.

U zei: “We hebben veel meer bereikt dan iedereen van tevoren dacht. We komen uit een crisis, op een sociale manier. Echt, we mogen best trots zijn.”

Eén van de dingen die jullie samen bereikt hadden, waar u dus tróts op was, was intensivering van de weerzinwekkende klopjacht op ouders (ik benadruk: veelal van kleur) die toeslag ontvingen voor de opvang van hun kinderen.

U moet zich dóódschamen.

En heel snel plaatsmaken voor mensen die (misschien) wel integer zijn.

Groet,

JanD

PS. Er was maar één cadeautje dat ik echt bij u vond passen.

UPDATE Er zíjn dus PvdA’ers die snappen dat u volstrekt ongeloofwaardig bent en die willen dat u het enige juiste doet.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan Lodewijk Asscher

Bol.com Algemeen

Beste Lodewijk,

Na die Den Uyl-lezing van je kon ik het toch niet laten. 

Even in het verkiezingsprogramma van de PvdA duiken.

LOL.

Hoger minimumloon, hogere AOW, lagere zorgpremie, geen eigen risico in de zorg, groente en fruit voortaan 0 procent BTW, hogere salarissen in de zorg, gratis ‘voorschool’ voor alle kinderen, de basisbeurs voor studenten terug, 100.000 nieuwe en betaalbare woningen per jaar erbij en dit, en dat, en zus, en zo.

En dat betalen jullie met hogere belastingen voor ‘vervuilers’, een digi-taks voor de Googles van deze wereld,  die populistische Prins Bernhard-belasting voor huisjesmelkers natuurlijk en een toptarief voor mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen.

Oh, ik vergat nog een kleine kostenpost: jullie willen volledige werkgelegenheid.

Baangarantie voor iedereen.

Kerst 2020

Je schrijft: “Goed werk is de basis van een goed leven. Het biedt inkomen en toekomst. Het is plezier hebben met je collega’s. En het biedt de mogelijkheid om je in, naast en via je werk te blijven ontwikkelen.”

Prachtig!

Je zou bijna vergeten dat jij vice-premier was in het kabinet dat tussen 2012 en 2015  met droge ogen zo’n 77.000 werknemers in de zorg de WW en de bijstand in joeg.

Bíjna.

Kortom: gewoon populistische verkiezingspraat.

Zo kennen we je weer!

Groet,

JanD

PS. Ik heb een mooi cadeautje voor je uitgezocht. Al kan het zomaar dat je het al had.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan prins Bernhard jr.

Beste Bernhard,

Volkomen terecht dat je niet gediend bent van de populisten van de PvdA, die punten denken te scoren door in het verkiezingsprogramma een naar jou genoemde ‘Prins Bernhard-belasting’ op te nemen, die ze willen opleggen aan huisjesmelkers.

Het is zo ontzettend goedkoop weer van Lodewijk Asscher.

Maar gelukkig heb jij binnenkort de kans om die engnekken terug te pakken.

Je weet hoeveel moeite je neef Willem altijd heeft met het in elkaar flansen van zijn Kersttoespraak?

En dat zal dit jaar nog moeilijker worden, want Max en de meiden zijn nog steeds pislink op het gepeupel dat zeurde over hun salarisverhogingen en dat fotootje van haar en neef Willem met die Griekse restauranteigenaar. En dat de herfstvakantie naar de Griekse vakantievilla al na een dag moest worden afgebroken, zinde je schoonnicht al helemaal niet.

Dus de stemming op Huis ten Bosch is niet zodanig dat Max en de meiden het neef Willem zullen vergeven als-ie weer zo’n lulverhaal afsteekt over “zware omstandigheden zus” en “samen met z’n allen zo”. Ze verwachten een beetje vuurwerk. En van die meeschrijvende knipmessen van de Rijksvoorlichtingsdienst zal het niet komen.

Dus weet je wat je doet?

Je rijdt met één van je batterijauto’s naar Den Haag, laat Max een fles pauperdrank uit de kelder halen, klapt je laptop open en ramt er in een uurtje even een vlammende kersttoespraak uit waarin je afrekent met het PvdA-tuig dat over jouw rug punten dacht te scoren bij het plebs.

En dan stop je er geinige dingetjes in als een Lodewijk Asscher-subsidie voor geestelijke hulp aan achterkleinkinderen van oorlogsmisdadigers.

Bol.com Algemeen

En een Jetta Kleinsma-verhoging op de huurprijs van moestuinen die ervoor zorgt dat die AOW’ers eindelijk eens gewoon achter de geraniums gaan zitten omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.

Een Kuzu- en Özturk-training is ook wel grappig. Daar leren soldaten van dictators als die Erdogan hoe ze een paar jaar kunnen doen alsof ze onze democratische rechtsstaat respecteren, zodat ze als stemmentrekkers op de lijst van gewone politieke partijen komen om zich daarna af te scheiden van het stiefmoederschip.

Zelf heb je, nu je dit leest, vast al het Kwartje van Kok bedacht. Dat is een zogenaamd tijdelijke accijnsverhoging die dan een jaar of miljoenmiljard blijft gelden.

Ik zou ook iets doen als de Loden Lodewijk. Da’s een stalen kogel met daarop een ingegraveerde foto van een glimlachende Lodewijk Asscher. Die wordt gratis gestuurd naar mensen die een einde willen maken aan hun leven door de mede door Asscher veroorzaakte Toeslagenaffaire. Als ze die dan aan hun voeten doen als… nou ja, je snapt het.

De Timmermans-aalmoes is ook wel een aardige. Als de mensen straks straatarm zijn omdat ze op last van die volgevreten machtswellusteling allemaal waardeloze ‘investeringen’ aan hun huis hebben gedaan, krijgen ze allemaal 13 euro (per jaar, bruto) om de warmtepomp tenminste een dag volop te kunnen laten loeien. Al kun je er ook het Diederik-duppie van maken, genoemd naar  de ware architect achter die klimaatwaanzin, Diederik Samsom.

 Sint 2020

Verder laat je neef Willem ervoor pleiten dat er meer Job Cohen-thee wordt gekocht bij de biologische winkel, omdat die toverdrank ervoor heeft gezorgd dat er na de afslachting van Theo van Gogh geen columnisten meer op klaarlichte dag aan ‘de’ profeet zijn geofferd op de Linnaeusstraat in Amsterdam.

Een subsidieloket ter bevordering van meer qua kleur gemengde huwelijken noem je het Kirsten van der Hul-huis, een opvangschuur voor heroïnehoeren wordt natuurlijk de Rob Oudkerk Residentie, alcoholisten op leeftijd worden opgevangen in het Bram Peperhuis en emotioneel incontinente verveelvrouwtjes kunnen grow a pair-cursussen volgen op de Myrthe Hilkens Academie.

En tenslotte zou ik neef Willem een jaarlijkse prijs laten instellen voor de man of vrouw die het beste verhaal over bedreigingen en/of racisme weet te verzinnen. Omdat ik vermoed dat Jerry Afryie BIJ1-lid is, noem je die maar de Amma Asante Award. Ook omdat dat zo lekker allitereert (noot: gebruik dit woord niet waar Willem bij is, want dan raakt-ie in paniek).

De eerste winnaar van de Amma Asante Award kun je misschien ook meteen bekend maken: Emine Uğur.

Ik weet vrij zeker dat neef Willem en jij geen flauw idee hebben wie dat is.

Hou dat zo, pik!

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Geef maar ongeopend door aan neef Willem :-).

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)