Aan Arnold Karskens

Beste Arnold,

Wat heb ik gisteren genoten van ‘Ongehoord Nieuws’!

Nadat je vier weken lang onder vuur lag omdat jouw omroep Ongehoord Nederland ‘desinformatie’ zou verspreiden en jij de aanvallen uit politiek en media vrolijk het ene oor in en het andere oor uit liet gaan, vond je het blijkbaar tijd om iedereen te laten zien dat jullie ze heus wel allemaal op een rijtje hebben.

Daarvoor haalde je Hans Knoop van stal, je strijdmakker van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden.

De meeste kijkbuiskinderen die elke dinsdag en donderdag tussen de middag hun bammetje voor de televisie opeten omdat ze Arlette en Ahmed de toestand in de wereld willen zien bespreken, zullen niet eens weten wie Hans Knoop is.

Die moesten in de jaren ‘70 immers nog door hun vaders poederbuks geschoten worden.

Maar voor mensen van onze generatie is Knoop een held.

Hij was de man die als journalist de gevluchte oorlogsmisdadiger Pieter Menten wist op te sporen in Zwitserland en die daarna onvermoeibaar bleef vechten voor een veroordeling van die schoft.

Een Peter R. de Vries avant la lettre, zeg maar.

Die als journalist onder meer werkte voor De Telegraaf en als hoofdredacteur van Accent en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Kortom: een man voor wie de doelgroep van Ongehoord Nederland alleen maar diep respect kan hebben.

En die lieten jullie gisteren dus aan het woord over de arrestatie van de querulant Willem Engel.

Om jullie open journalistieke houding te bewijzen had je op het kaartje van Arlette Adriani gezet: “Hans Knoop, wat is uw reactie hierop?”.

Dus las Arlette Adriani voor: “Hans Knoop, wat is uw reactie hierop?”

En toen gebeurde het.

“Het lijkt mij meer een onderwerp voor de psychiatrie”, antwoordde Knoop. “Dat die man opgepakt is, is niet op grond van zijn onzin en wetenschappelijke wartaal die hij uitbraakt, maar hij intimideert en bedreigt mensen. En dat is gelukkig in Nederland een strafbaar feit. Hij heeft een heksenjacht gevoerd op de Belgische viroloog Marc van Ranst, hij heeft het over koffie drinken bij Bruls… De man heeft een intimiderende manier van optreden.”

Jij zat toevallig ook aan die prachtige ‘Ongehoord Nieuws’-desk, deze keer met je pet als voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden op.

En je wierp volkomen terecht tegen dat Justitie die andere langharige opruier, Akwasi, ook had moeten aanpakken.

“Iedereen kan accepteren dat Willem Engel in de bak zit”, zei je, “maar dit is oneerlijk.”

Daar gaf Knoop je gelijk in.

Waarna hij nogmaals brambakkerde.

“Ik denk dat Willem Engel niet in de bak hoort. Nederland heeft hele goede psychiatrische instellingen en daar zal zeker een plaatsje voor Willem Engel zijn.”

LOL.

Wie nog twijfelde aan jullie onafhankelijkheid zag Knoop daarna ook nog zijn buurman, FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, de les lezen.

“In het volgen van de Nederlandse politiek val ik af en toe van mijn stoel van verbazing. Arnold en ik zijn dus altijd bezig met het opsporen van oorlogsmisdadigers, met name uit de Tweede Wereldoorlog. En naast me zit een Kamerlid van een politieke partij die vindt dat je de Holocaust zou mogen ontkennen. Dan denk ik: er is nog veel werk voor ons te doen.”

Ik lag in een deuk.

Jullie ‘mediadirecteur’ Peter Vlemmix twitterde daarna: “Dit is de kracht van ‘Ongehoord Nieuws. Felle discussie. Prachtuitzending.”

Dat laatste was ik met hem eens.

Maar ik weet niet of de vaste kijkbuiskinderen er ook zo over denken.

En ik ben er vrij zeker van dat voor Hans Knoop geldt: die zien we nooit meer… terug.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Niet dat je het nodig hebt, maar toch…

PS2. De Nare Jongens Podcast staat ook weer online. De Einde Oefening Special!

Aan Pepijn van Houwelingen

Sale / Solden 2022Sale / Solden 2022

Beste Pepijn,

Ik begreep dat Forum voor Democratie tegen het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd bij abortus is.

In jullie verkiezingsprogramma ‘Stem Nederland terug’ stond er volgens mij geen woord over, dus met dat standpunt verbreken jullie in ieder geval geen verkiezingsbelofte.

Welkom bij de SGP.

Maar wat mij wel verbaasde was het amendement dat je wilde indienen als de Tweede Kamer inderdaad zou besluiten om vrouwen die een zwangerschap willen afbreken niet langer te verplichten tot die bedenktijd.

“Het amendement stelt het bekijken van een echoscopie door de moeder verplicht voordat tot de abortus wordt overgegaan bij een zwangerschap die langer dan tien weken heeft geduurd”, schreef je in een toelichting.

Als een foetus 10 weken is, is-ie twee centimeter lang.

Als een foetus 22 weken is, de grens die in Nederland meestal wordt gehanteerd voor abortus, is-ie 24 centimeter lang.

En nu wil jij serieus dat vrouwen die een abortus willen en die niet verkracht zijn, wier leven niet in gevaar is door de zwangerschap of waarvan het embryo geen ernstige afwijking heeft, verplícht eerst een filmpje gaan bekijken waarop ze een kindje in wording zien, een kloppend hartje, bewegende armpjes en beentjes, enzovoort, enzovoort.

Werkelijk?

PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen zei over jouw voorstel: “Zo ziet onversneden vrouwenhaat eruit.”

Ik zou nog een stapje verder willen gaan.

Wie zoiets bedenkt, is geen vrouwenhater, maar een sadist.

Een onmens.

Hoe háál je het in je harses, gék?

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Al denk ik dat je het al hebt.