Aan alle Nederlanders

Bol.com Algemeen

Beste landgenoten,

De kappers mogen nog niet open.

De pedicures mogen nog niet open.

Maar sinds gisteren kunt u voor uw reguliere gebitscontrole en het weghalen van tandsteen wel weer terecht bij de tandarts en de mondhygiëniste.

Rara, hoe kan dat?

Nou, dat zal ik jullie vertellen.

De zogenaamde ‘mondzorgkoepels’ KNMT, ANT, OVM en ONT hebben een betere lobby dan de brancheorganisaties van de kappers en de pedicures.

En dat betekent dus dat je vanaf gisteren aan de balie van je tandartspraktijk alleen maar hoeft te zéggen dat je niet hoest en geen koorts hebt, en je kunt de kassa van de tandartsen en mondhygiënistes laten rinkelen.

Ik kreeg gisteren post van een persoon die werkzaam is in een tandartspraktijk en die anoniem wil blijven (naam, functie en adres bij mij bekend).

De tekst luidde:

“Gisteren is besloten de mondzorg uit te breiden met reguliere behandelingen. Zelf ben ik werkzaam binnen de tandheelkunde en zaterdag 18 april heb ik het webinar: “Samen professioneel omgaan met corona”, verzorgd door de overkoepelende mondzorgorganisaties KNMT, ANT, NVM en ONT, gevolgd. Sindsdien maak ik mij ernstige zorgen over het plan tandartspraktijken weer uit te breiden met reguliere zorg.

U kunt dit webinar zelf terugkijken. Hoewel er aangegeven is dat het alleen toegankelijk is voor leden kunt u simpelweg een nieuw account aanmaken en inloggen (duurt ongeveer een minuut). Hierbij de link: https://www.knmt.nl/nieuws/webinar-samen-professioneel-omgaan-met-corona

Ik maak mij met name zorgen om het punt: ‘Commissie Leidraad Mondzorg Corona’ (start op minuut 44.20) waar wordt besproken onder welke voorwaarden wij de zorg weer kunnen hervatten. In een notendop een aantal kernpunten die mij zorgen baren:

1. Er wordt aangegeven dat wij op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden kunnen hervatten omdat wij ‘triage aan de poort’ verrichten. Dat houdt in dat de patiënt wordt verteld dat hij veilig behandeld kan worden, mits hij geen symptomen van corona (verkoudheidsklachten, hoesten, koorts etc) laat zien. Ik heb daar moeite mee omdat men dan dus uitgaat van de eerlijkheid, integriteit en compliance van patiënten. De ervaring leert dat dit zeker niet voor 100 procent van de patiënten opgaat. Bovendien blijkt uit meerdere onderzoeken dat mensen wel degelijk besmettelijk kunnen zijn ondanks dat ze geen symptomen laten zien. In het OMT-advies van gisteren staat onder ‘2.5 Openbare Ruimte’: Analyses van clusters van patiënten wijzen uit dat verspreiding ook plaatsvindt door personen die (nog) geen klachten of symptomen hebben.

2. Het RIVM heeft meermaals naar buiten gebracht dat chirurgische neusmondmaskers onvoldoende zijn om een besmetting te voorkomen. Dit zijn de maskers die wij gebruiken. De mondzorgorganisaties geven aan dat FFP2 maskers niet nodig zijn, omdat we er niet vanuit hoeven gaan dat een patiënt besmettelijk is (dit door ‘triage aan de poort’).

3. De mondzorgorganisaties adviseren de patiënt voor de behandeling preventief te laten spoelen met waterstofperoxide om zo de mond te reinigen. Ik heb hier problemen mee omdat het virus zich ook in de luchtwegen, neus- en keelholte nestelt.

4. Wij werken met aerosolen (met name tijdens het boren en de gebitsreiniging). Het is bekend dat het virus zich verspreidt via aerosolen. Praktisch gezien komt het erop neer dat deze ‘wolk’ met eventuele virusdeeltjes die tijdens de behandeling ontstaat door de behandelaar en de assistent wordt ingeademd en ook neerdaalt op personen en objecten binnen de behandelkamer (onze kleding, huid, haar en schoenen, stoelen, lamp, muren, deur, computer, kastjes etc).Uit verschillende onderzoeken komt tevens naar voren dat deze aerosol nog geruime tijd besmettelijk is. In het scenario dat ik een besmette (doch asymptomatische) patiënt behandel en deze de kamer verlaat om ruimte te maken voor de volgende patiënt is het dus wel degelijk mogelijk dat er besmetting optreedt.

In mijn dagelijks leven neem ik de coronamaatregelen erg serieus. Ik heb mijn ouders al weken niet bezocht, ik houd mij aan de anderhalve meter afstand, ik kom alleen buiten wanneer dat strikt noodzakelijk is en kan mijn oma en tante in het verpleeghuis niet opzoeken. Het zit mij daarom des te meer dwars de reguliere zorg in deze vorm weer op te pakken. Ik maak mij niet alleen zorgen om mijn eigen gezondheid en die van mijn gezin, maar ook om de gezondheid van de medewerkers in de praktijk en niet in de laatste plaats die van mijn patiënten. Veel van mijn patiënten hebben onderliggend lijden of zijn op leeftijd.

Tenslotte zit het mij helemaal niet lekker tegen patiënten te moeten zeggen dat zij veilig behandeld worden omdat de overkoepelende mondzorgorganisaties dat zo besloten hebben. Ik sta daar niet achter. Ik wil graag weer aan de slag, maar niet op deze onveilige manier. Omdat ons vanuit de mondzorgkoepels met nadruk is verzocht geen contact te hebben met media of journalisten zou ik graag anoniem willen blijven.”

De KNMT zal de beelden vandaag vast ontoegankelijk maken, maar ik heb ze bekeken.

Geen woord gelogen.

Op 1.40.07 roept de voorzitter van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Jan-Willem Vaartjes de webinar-bezoekers inderdaad op om niet met de media te praten.

Waarom de mondzorg tegen alle logica in alweer volledig open mocht, dus ook voor niet medisch noodzakelijke zorg? Ook daarover laat Vaartjes geen misverstand bestaan.

Op minuut 10.55 zegt hij namelijk: “(…) dat heeft misschien ook wel als voordeel gehad dat wij gepokt en gemazeld zijn in het politieke spel, in hoe je media kan beïnvloeden en hoe je politici voor je kan eh… helpen.”

Ik weet natuurlijk niet op welke lobbyisten hij precies allemaal binnen de vier ‘mondzorgkoepels’ doelt. Feit is wel dat Marion Gout-van Sinderen, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), tot voor kort namens D66 in de Eerste Kamer zat. En dat de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) vorige week nog per videoverbinding bij prinses Máxima op de koffie mocht om de zaak van de tandartsen en mondhygiënisten te bepleiten.

Op 59.55 zei Vaartjes nog: “Als wij gaan opschalen, dan is het heel belangrijk dat wij in de media geen paniek zaaien. We moeten de mondzorg niet afschilderen als onveilige plek. Ik zou graag die eenheid willen uitstralen als veld: beschadig de mondzorg niet! Want er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat het gevaarlijk is.”

Geen wetenschappelijk bewijs dat de tandartspraktijk een gevaarlijke plek is…

Is dat er wel voor de kappers?

En voor de pedicures?

Het is niet wie je bent, maar wie je kent.

Ook, en misschien wel juist, in tijden van crisis…

Persoonlijk feit: ik heb vier weken geleden een stuk kies afgebroken. Doet geen pijn, maar voelt klote. En ik vroeg mijn tipgever of ik die veilig kon laten repareren. Het antwoord luidde: “Als ík een afgebroken kies zou hebben en geen pijn, zou ik er op dit moment voor kiezen om het zo te laten.”

Het is niet het advies dat Jan-Willem Vaartjes van de mondzorgondernemers graag wil horen, qua handel.

Maar ik vond het wel veelzeggend…

En verontrustend.

Groet,

JanD

PS. Voor jullie allemaal een cadeautje dat helemaal bij deze tijd past!

UPDATE 1 | Aha, Jan-Willem Vaartjes kent Mark Rutte ook al een paar jaar.

UPDATE 2 | Iets over gevaarlijke beroepen…

https://twitter.com/TBSsjuul/status/1253218822863142913?s=20

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (Bunq me). Waarvoor dank! (Kopen bij Bol.com via mijn partnerlink wordt ook gewaardeerd)

Gezondheid