Aan bezorgde burgers

Black Friday - Dagelijks (optellen)Black Friday - Dagelijks (optellen)

Beste burgers,

Als u dit soort filmpjes ziet:

En u leest bij RTL Nieuws dit:

Denk dan niet: we hebben een Marokkanenprobleem in Nederland.

Want dat hebben we niet.

Kijk maar:

Ik verzoek den lezers dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen.

Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.

En verder: alles wat ik bij Radio Veronica zei.

Goed weekend!

JanD

PS. Deze 99 woorden hadden jullie nog tegoed van gisteren.

Wil je dat het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ ook in 2020 blijft verschijnen? Doe dan een vaste maandelijkse donatie via Back me of een incidentele gift via Bunq me.