Aan Hugo de Jonge

Beste meneer De Jonge,

In oktober 2018 stond staatssecretaris Mark Harbers op het punt om namens het kabinet Rutte 3 het meest verstrekkende Kom Maar Binnen Met Je Knecht-pact in de Europese geschiedenis te ondertekenen: het Verdrag van Marrakesh.

Er was nogal wat discussie over in ‘de maatschappij’.

Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP, doorgaans net zo gezagsgetrouw aan de zittende macht als de kniklaven van de coalitiepartijen, klom zelfs in het Nederlands Dagblad én De Telegraaf in de pen om de gevolgen even haarfijn uit te leggen.

En toen verving u op de wekelijkse persconferentie van de minister-president Mark Rutte (die weer een stukje van ons land zat weg te geven aan het Groot Europeesche Rijk) en kreeg u een vraag over het Verdrag van Marrakesh.

Het was hilarische televisie.

Toen een journalist u vroeg of er geen debat over het Pact van Marrakesh moest komen, antwoordde u: “Het pact van Marrakesh. U moet mij even helpen.”

En na een ellenlange uitleg van de journaliste, zei u: “Ik heb me op dat onderwerp niet voor kunnen bereiden. Excuus daarvoor.”

We weten hoe het afliep. Uw kabinet wilde er niet eens een debat over met de Tweede Kamer, dat debat kwam er op aandringen van Thierry Baudet toch, op PVV, FvD, SGP en 50Plus na gaven álle partijen hun zegen aan het verdrag en de grenzen van West-Europa staan sindsdien open voor nóg meer gelukszoekers uit (w)arme landen. Het Urgenda van de klimaatactivisten zal de aanjagers van ongebreidelde migratie de komende decennia als voorbeeld dienen.

Vijftien maanden later mag u zich in NRC Handelsblad zonder enig weerwoord presenteren als de potentiële CDA-leider die vindt dat er een grens moet worden gesteld aan het aantal gelukszoekers dat jaarlijks neerstrijkt in Nederland.

Zonder dat u zich tot een maximum-aantal laat verleiden.

Zonder dat u het echte probleem (dat zijn dus níet de EU-ingezetenen die hier komen om te wérken…) hoeft te benoemen.

Zonder dat u hoeft te vertellen hóe u de import van gratis huizen, gratis zorg en gratis geld eisende economische ‘vluchtelingen’ gaat beperken.

Ofwel: de verkiezingscampagne is begonnen en in ruil voor het verzwijgen van het echte probleem werken twee NRC-miepjes daar graag aan mee.

CDA (en VVD) gaan weer een tijdje doen alsof ze zich níet comformeren aan de dictaten van Brussel.

In de hoop dat kiezers erin trappen.

Of gewoon een slecht geheugen hebben.

‘Wel woorden, geen daden’ is een vruchtbare strategie gebleken; het heeft de VVD al drie keer het premierschap opgeleverd.

Zo is 2020 amper vijf dagen oud en is alles weer als vanouds.

De mainstream media en de staatsomroepen rollen van hun vuurwerkverbodcampagne moeiteloos door naar het verstrekken van lippendienst aan de zittende macht.

En in Parijs noteerden we de eerste niet-islamitische aanslag. Een ‘steekincident’ met een indewarman die beslist geen terroristisch motief had, maar later toch weer wel. Een beetje. Ofzo. Misschien.

Alleen voor u staat dit jaar niet alles vooraf vast.

Wordt u binnen het CDA een serieuze concurrent voor Wopke Hoekstra en dus de volgende procuratiehouder van Brussel?

Of blijft u voor altijd die ijdeltuit met die malle schoenen?

Ik denk dat ik het antwoord wel weet…

Groet,
JanD

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties via Back me en incidentele giften via Bunq me.

Films en series

Aan Ankie Broekers-Knol

Beste mevrouw Broekers-Knol,

“Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken, VVD) wil kinderen wier ouders niet goed voor hen kunnen zorgen een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen geven op humanitaire gronden. Het gaat dan om minderjarigen (en hun ouders) die in principe geen recht hebben op verblijf in Nederland. Zij zouden dus uitgezet worden als er geen problemen waren in het gezin.”

Aldus de Volkskrant.

Ik las het en ik schudde mijn hoofd.

En daarna vroeg ik me af of u nou een domme koe bent of de voorvrouw van de ‘Welkom, welkom in ons land’-brigade.

Eerst de optie ‘domme koe’.

Als ik de vader was van een gezin dat het luilekkerland aan de Noordzee moest verlaten, zou ik alles aangrijpen om uitzetting naar mijn eigen land te voorkomen. En als ik de mogelijkheden zelf niet zou kunnen verzinnen, zou ik wel een toegewezen advocaat vinden die ze voor me bedacht had.

Stel: een Somalisch gezin bestaat uit een vader, een moeder en zes kinderen. De vader, Michael, kan om de één of andere reden niet goed opschieten met de oudste jongen, Sidney, wat inderdaad een irritant kutkind is.

Michael leest in de Volkskrant (of hoort van zijn advocaat) dat hij en zijn gezin een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen krijgen als één van zijn kinderen via de Kinderbescherming langdurig onder toezicht komt van een gezinsvoogd, tijdelijk uit huis wordt geplaatst of zelfs definitief in een pleeggezin woont omdat de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontheven. En die ‘tijdelijke verblijfsvergunning’ geldt zolang het kind niet volwassen is.

Even oplossingsgericht gedacht: Michael hoeft alleen Sidney maar ‘op te offeren’ zodat die in een pleeggezin terecht komt en het gezin hoeft Nederland nooit meer te verlaten.

Nooit meer, inderdaad.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Want Michael kiest tegen de tijd dat Sidney volwassen is en rechten studeert, een nieuw en jonger slachtoffertje uit zijn gezin, waardoor de teller weer opnieuw gaat lopen.

Óf het hele stel mag van ‘Den Haag’ tegen die tijd sowieso permanent blijven, omdat je kinderen die hier zijn geboren en getogen nou eenmaal niet naar een voor hen vreemd land stuurt.

Als u die route niet bedacht heeft, dan bent u dus een ‘domme koe’.

Wat u volgens mij niet bent.

U heeft dit geitenpaadje zelf ook wel zien opdoemen.

En u weet dat het in no time zal worden verbreed tot een zesbaans snelweg met eenrichtingsverkeer naar Gratiswoonboel, Gratiszorgistan en Gratisgeldië.

Dus ik denk dat u het gewoon expres doet.

Het is met asielzaken net zoals met het klimaat.

Als kerk (linkse activisten) en handel (rechtse middenstanders) dezelfde belangen hebben (meer, meer, meer), walsen jullie zonder enige scrupules over de bestaande bevolking heen.

Groet,

JanD

PS. Wilt u vaker een veer van mij in uw derrière vanwege uw sluwheid, dan kunt u mij sponsoren. Heeft u eerder medelijden met mevrouw Dijkgraaf omdat zij met mij moet leven, dan kunt u háár een hart onder de riem storten.

Aan Mark ‘de doofpot’ Harbers

Naar Buiten - Inrichten

Meneer Harbers,

Ik snap niet dat er mensen verbaasd zijn dat u de cijfers over zware criminaliteit (moord, doodslag, verkrachting enzo) door asielzoekers in azc’s wegmoffelde.

Op uw visitekaartje staat weliswaar ‘staatssecretaris van Veiligheid’ (namens de voormalige law- and orderpartij VVD), maar u bent geroepen tot een veel hoger ambt: chef Open Grenzen.

U zette immers op 10 december 2018 namens ‘Nederland’ vol trots uw handtekening onder het Verdrag van Marrakesh.

En omdat Nederland altijd het braafste jongetje van de klas wil zijn, volgt u de afspraken uit dat verdrag maar alvast.

Wat staat er bijvoorbeeld in doelstelling 17?

Promote independent, objective and quality reporting of media outlets, including internetbased information, including by sensitizing and educating media professionals on migration-related issues and terminology, investing in ethical reporting standards and advertising, and stopping allocation of public funding or material support to media outlets that systematically promote intolerance, xenophobia, racism and other forms of discrimination towards migrants, in full respect for the freedom of the media.”

In gewoon Nederlands: als De Telegraaf (een krant die met de publicatie van echte feiten misschien wel een beetje de intolerantie voedt) wil weten aan welke ernstige misdrijven asielzoekers in een azc zich schuldig maken, moet er geen overheidsgeld in het antwoord worden gestopt, maar gooit u alle echt ernstige misdrijven onder het kopje ‘overig’.

Een stukje opvoeding naar de media toe…

Black FridayBlack Friday

En als u er dan achter komt dat de politie deze keer niet wil meewerken aan het onder de pet houden van die informatie, omdat de politie dagelijks ziet welke ellende u allemaal binnen haalt in ons land, legt u ze daar gewoon een spreekverbod op.

Tegen de Tweede Kamer zegt u vervolgens als u betrapt wordt op het wegmoffelen van belangrijke informatie over wat ons land de komende decennia in veelvoud te wachten staat in een briefje dat het allemaal de schoonheidsprijs niet verdient.

En dan komt er natuurlijk nog wel een Kamerdebat uit de glas, plas, was-categorie. Maar dat probeert u over de verkiezingen voor het Europees Parlement heen te tillen. Want uw VVD is al in totale paniek doordat de kiezers Forum voor Democratie voor de tweede keer op rij tot grootste partij van Nederland gaan maken en uw partij kan dit er even echt niet meer bij hebben.

De Verenigde Naties kan ondertussen trots op u zijn.

Zo’n loyale zetbaas treffen ze zelden.

Ik weet nu al hoe u zorgt dat dit probleem in de toekomst niet meer voorkomt.

Het zal niet lang meer duren voor de politie de cijfers over criminaliteit door asielzoekers in azc’s niet meer apart mag registreren.

Dan hoeft u de boel niet meer te besodemieteren.

Groet,

JanD