Aan Roel de Jong

Foto: Twitter
KlussenKlussen

Meneer De Jong,

Normaal schrijf ik alleen briefjes aan Bekende Nederlanders.

Voor u, wethouder van de PvdA in mijn woonplaats De Fryske Marren, maak ik graag een uitzondering.

Ik zie u nog staan, op het erf van buurman Theunis.

U kwam ons even uitleggen dat wij niet moesten zeiken over dat industriële zonnepark op de natuurplas annex karpervijver in Eesterga.

“Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de energietransitie”, vertelde u de aanwezigen, waarvan nota bene 75 procent zelf al fors had geïnvesteerd in zonnepanelen.

U zou het beleid wel even zodanig aanpassen dat we in Eesterga niet maximaal 0,1 hectare zakelijk geëxploiteerde zonnepanelen mochten hebben, zoals het beleidsplan uit 2018 voorschreef, maar ook de 12 hectare van die natuurplas bijna volledig volgeplempt kon worden.

En dat deed u.

U drukte er in 2021 een nieuw beleidsplan door.

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren keurde een plan van de firma’s Solarfields en Simavis, dat werd ingediend toen het oude beleidsplan nog gold (en dus had moeten afgewezen), alsnog goed.

Terwijl het zelfs niet voldeed aan de normen van dat nieuwe beleidsplan.

Die vergunningaanvraag is nu in procedure, want de wethouders van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks bleven maar stempels zetten.

En toen kwamen er gemeenteraadsverkiezingen, met een hogere opkomst dan in 2018 en een héérlijke uitslag.

CDA: min 5 procent, van 8 naar 6 zetels.

PvdA: min 3,2 procent, van 4 naar 3 zetels.

VVD: min 1,7 procent, weer 4 zetels.

GroenLinks: min 0,5 procent, weer 2 zetels.

Totaal: 15 zetels, waar er 16 nodig zijn voor een meerderheid in de gemeenteraad.

Het college heeft van de inwoners van De Fryske Marren een ongelooflijk pak op de broek gekregen.

Ú, die arrogante PvdA-wethouder die ons op het erf van buurman Theunis nog net niet stond uit te lachen omdat we ons verzetten tegen een industrieel zonnepark op een natuurplas in ons mooie buurtschap, heeft een pak op de broek gekregen.

De grote winnaars?

FNP met zeven zetels, de aan BBB gelieerde nieuwkomer Kleurrijk Fryske Marren met drie zetels, de Burgerpartij met twee zetels en Forum voor Democratie met een zetel.

Toevallig vier partijen die (net als trouwens bij nader inzien de VVD) buurman Bert van de Stichting Behoud Natuurplas Eesterga hebben laten weten tégen dat zonnepark in ons mooie buurtschap te zijn.

Ik vind dat mooi.

Democratie werkt 😉

Blijkbaar zijn er meer inwoners van De Fryske Marren die geen vertrouwen meer hebben in het college waarvan u als genomineerde voor de verkiezing van ‘Beste lokale bestuurder van Nederland 2021’ een prominent gezicht bent.

Ik hoop dat wij dat gezicht nooit meer hoeven zien.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Tenslotte was ik zelf ook ooit PvdA-lid. Toen het nog een arbeiderspartij was.

Aan de gemeente De Fryske Marren

Bol.com Algemeen

Beste wethouders en raadsleden,

Doorgaans schrijf ik op deze plek briefjes aan bekende Nederlanders over zaken die heel Nederland aangaan.

Maar vandaag even niet.

Vandaag heb ik een persoonlijk dingetje.

Eerst even voorstellen.

Ik ben Jan. En ik woon sinds dertien jaar op de Straatweg in Eesterga. Bij de alpaca’s. Recht tegenover de natuurplas van Simavis. En daarvoor tien jaar in Lemmer. In de Slotermeerstraat. Ik woon bijna een kwart eeuw hier. Dus ik ben ‘import’. Maar mevrouw Dijkgraaf is wel een halve Fries. Har heit is fan Skarsterbrêge.

Vorig jaar meldde de firma Solarfields zich bij de gemeente De Fryske Marren met het plan om die natuurplas tegenover ons huis vol te leggen met zonnepanelen.

Dat plan was in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied én het Beleidskader Sinnefjielden 2018 van De Fryske Marren.

De naaste bewoners kregen eind september door de eigenaar van Simavis, een joviale Hagenees, tijdens haastige individuele huisbezoeken te horen “wattik ga doen met mèn watâh”. Er zou nog wel een informatieavond komen, maar dat was volgens hem een formaliteit want “ut is mèn tùin“.

Die buren zochten elkaar op. En die gunden “buurman Simon” allemaal een vervroegd pensioen ergens op een lekker warm strand in Spanje, maar niet ten koste van de Friese natuur. Dus besloten ze, desnoods tot aan de Raad van State, te gaan strijden.

Maar ze dachten ook: zover hoeft het helemaal niet te komen.

Want de gemeente De Fryske Marren gaat nooit akkoord met dit onzalige plan.

Hoezo dat?

Nou, nog maar tien jaar geleden veranderde de bestemming van de plas op verzoek van Simavis en met instemming van de omwonenden in ‘natuur’ en ‘viskwekerij’. En volgens het nog maar twee jaar oude ‘zonneveldenbeleid’ van de gemeente mag in een buurtschap als Eesterga, met maar 45 inwoners, niet meer dan één hectare zonneveld worden aangelegd en dan ook nog uitsluitend voor eigen gebruik. En áls het al tot grotere en andere plannen kwam, dan moesten die de steun van de ‘mienskip’ hebben. Een voorwaarde die Solarfields ook bewéért te respecteren. “Omdat wij draagvlak en acceptatie belangrijk vinden, betrekken wij alle belanghebbenden al in een vroeg stadium bij het project”, meldt het bedrijf op haar website.

Tijdens een voorlichtingsavond van Solarfields en Simavis op 23 oktober 2019 in Dorpshuis Irene meldden de vier direct aanwonende gezinnen van de natuurplas dat ze absoluut niet willen dat het enige niet-agrarische stuk natuur in Eesterga zou veranderen in een dooie plas vol zonnepanelen. En dat ze ook niet omkoopbaar waren – zoals blijkbaar te doen gebruikelijk is in de groene-energiewereld.

Daarop bleken de snelle stadsjongens van Solarfields dat draagvlak opeens een stuk minder nodig te vinden. Het kon ook wel zonder de omwonenden.

En dat bestemmingsplan was ook geen probleem, want, zo meldde directeur David de Jong: “We doen het gewoon met een omgevingsvergunning, dan is de inspraakprocedure minder zwaar en de rol van de gemeenteraad kleiner.”

Verontrust raakten de omwonenden pas écht toen twee weken geleden uit de woorden van wethouder Roel de Jong tijdens een bijeenkomst op het erf van één van hen bleek dat het Beleidskader Sinnefjilden uit 2018 eigenlijk een waardeloos vodje papier is geworden, omdat het plan van Solarfields/Simavis (en de aanvraag van een omgevingsvergunning) wordt beoordeeld volgens de criteria van een vanwege de Regionale Energiestrategie (RES) veel ruimer nieuw beleid, dat de gemeenteraad nog moet vaststellen. Deze plas zou overigens minder dan 2 procent leveren van de totale behoefte van De Fryske Marren (tussen 400 en 500 hectare).

Over dat nieuwe zonneveldenbeleid was Solarfields-medewerker Sander Leone opmerkelijk genoeg nogal optimistisch, want hij schreef de omwonenden vorige week: “Het college hoeft alleen nog maar een klap op onze vergunningaanvraag te geven.” Geen idee hoe hij aan die wijsheid komt…

Na dat gesprek met ‘de gemeente’ op 14 april richtten de omwonenden in vliegende vaart een stichting op en kwam er een website en een petitie (meer dan 2200 ondertekenaars in zes dagen, and counting) en benaderden ze alle gemeenteraadsleden.

Om duidelijk te maken welk vuil spel Solarfields en Simavis spelen tenslotte nog dit.

De eigenaar van Simavis (“buurman Simon”) was een paar jaar voorzitter van het plaatselijke Dorpshuis Irene van de buurtschappen Follega, Eesterga en Doniaga. Vanuit die rol was hij op de hoogte van de niet al te rooskleurige financiële situatie van het Dorpshuis. Met die voorkennis benaderde Solarfields het bestuur van het Dorpshuis (en niet één van de tientallen andere verenigingen hier) met de vraag of ze wellicht interesse hadden in een gift van 150.000 tot 180.000 euro.

Ik verzin het niet, de eigenaar van de natuurplas gaf het zelf toe in de Leeuwarder Courant.

Een tegenprestatie werd van het Dorpshuis niet gevraagd.

Maar het is duidelijk wat de bedoeling was: steun van de mienskip in Eesterga, Follega en Doniaga ‘kopen’ – en zo de mienskip uit elkaar spelen.

Met mijn boerenverstand noem ik dat ‘een poging tot omkoping’. En nog veel meer, maar ik wil het deze keer netjes houden.

Ik ben er trots op dat ik in een buurtschap woon waar het bestuur van het Dorpshuis (net als de aanwonenden) natuur en de mienskip belangrijker vindt dan een grote zak met geld.

Want voor de duidelijkheid: dat bestuur heeft dus, ongetwijfeld met pijn in de portemonnee, bedankt voor het bloedgeld van Solarfields en Simavis.

De mensen hier zijn niet te koop.

Ik hoop, mede namens de vogels en de vissen, dat hetzelfde geldt voor de gemeente.

Groet,

JanD

PS. Ik wil u niet in de problemen brengen, dus ik hou het cadeautje aan u onder de 50 euro.

UPDATE Ik kreeg de vraag waarom het project ‘Natuurplas Eesterga’ niet te vinden is op de website van Solarfields. Het antwoord: omdat ze doen alsof de natuurplas een zandwinput is. Dat wás het, tot 2010. En wat ze schrijven over omwonenden is eh… gelul.

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (Bunq me). Waarvoor dank! (Kopen bij Bol.com via mijn partnerlink wordt ook gewaardeerd)

Gezondheid