Aan Sophietje Tassendrager

We Mogen Weer 2022We Mogen Weer 2022

Beste Sophietje,

Ik weet zeker dat jij en ik dezelfde datum in onze agenda hebben omcirkeld.

Ik gewoon met een dikke cirkel met een groene Edding 1200.

Groen, in de westerse wereld de kleur van de hoop.

Jij hebt vast het Rubye-etui dat je van pappie Loek (of was het van ome Henry?) hebt gekregen voor je verjaardag uit de kast gehaald om rond de cirkel een huisje, een boompje, een beestje en natuurlijk heel veel hartjes te tekenen.

En dan door al die hartjes een pijl met aan de ene kant de S., van Sophietje, en aan de andere kant de M..

Je zet er niet de hele voornaam van M. bij.

Zo slim ben je wel.

Want je weet dat Jan Paternotte, die vandaag op de eerste dag na de grote vakantie tegenover je zit, je anders gaat pesten.

Die bladert dan stiekem door je agenda als je de kamer even verlaat omdat je moet plassen.

De smiecht.

En voor je het weet gaat-ie dan naar dat andere ratje, zodat die een vriendje bij de Story kan bellen.

Of bij de Privé.

“Sophietje is op Marruk, Sophietje is op Marruk!”

Om er daarna met dat ratterige lachje van ‘m aan toe te voegen: “En Marruk lekker niet op Sophietje, Marruk niet op Sophietje!”

En te besluiten met net zo’n leugen als toen over ome Johan, weet je nog?

“Want Marruk is een homo, Marruk is een homo!”

Goed, 15 maart 2023 dus.

Nog 216 nachtjes slapen.

Voor mij de dag waarop Nederland via de Provinciale Statenverkiezingen en daarna de verkiezingen van de Eerste Kamer éindelijk afrekent met de maffia van Mark Rutte.

Bevrijdingsdag.

De kiezer gaat eindelijk “het beste voor Nederland doen”.

Voor jou ook.

Maar dan anders.

Voor jou is het de dag waarop je weet dat je laatste spreekbeurt nadert.

Nooit meer die hijgerige ademhaling van je.

Nooit meer dat hoge stemmetje van je.

Nooit meer die wilde bewegingen met je hoofd en je handen.

Nooit meer dat geforceerde lachje van je.

Nooit meer die blik van dat konijn dat in de koplampen van een naderende auto kijkt.

Nooit meer huiliehuilie doen omdat Woeste Geert je zit te pesten.

Nooit meer ál die stress.

Dat je weet dat iedereen het aan je ziet, maar je toch moet doen alsof je het wel kunt.

En je jezelf een beetje gaat overschreeuwen.

Bevrijdingsdag?

Meer Verlossingsdag!

Want dan komen er, onvermijdelijk, nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Dat duurt dan nog even.

Dus je moet nog een paar keer voor de klas je onvermogen laten zien.

Maar als je weet dat het einde nadert, is dat toch anders.

Minder erg.

Je weet dat je daarna twee jaar en vier maanden heel veel gratis centjes van de belastingbetalers krijgt om lekker backpackend de wereld over te trekken.

Een soort verlengde Tienertoer.

En dat het netwerk van pappie en M. je daarna wel weer aan een baantje helpen.

Omdat er altijd wel ergens een hondstrouwe tassendrager nodig is.

15 maart 2023 dus.

Ik kan niet wachten.

Het is alleen verrekte jammer dat in de tussentijd nog even anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens éxtra door de maffia van Mark Rutte door de armoedegrens worden geschopt.

Willens en wetens.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Je mag het pas uitpakken op 16 maart 2023.

(Advertentie, tijdelijk €19,45)

Aan Mark R.

Meneer R.,

De correspondente van de BBC vatte de staat van ons land gisteren het beste samen.

‘Nederlandse overheid vijand van het volk’.

Precies zo is het.

En daarvoor is maar één man hoofdverantwoordelijk: u.

Wat useful idiots als Frans Weekers, Menno Snel, Erik Wiebes, Lodewijk Asscher, Wopke Hoekstra en Alexandra van Huffelen en al die topambtenaren die tienduizenden gezinnen harteloos de hel in stuurden (en tot op de dag van vandaag sturen!) ook allemaal geflikt hebben in de Toeslagenaffaire, er was maar één regisseur: u.

De capo di tutti capi.

Dat de ‘Rutte-doctrine’ alleen zou gaan over het zwartlakken en niet verstrekken van stukken met ‘ambtelijke beleidsopvattingen’ is een gotspe.

De ‘Rutte-doctrine’ is een breed gedragen werkwijze waarbij de uitvoerende macht (Rutte 2 en Rutte 3) de wetgevende macht (Tweede en Eerste Kamer) en de rechtsprekende macht (rechters) constant besodemietert, met als resultaat dat tienduizenden burgers in dit land én hun kinderen in de hel (of zelfs een kist) zijn beland. En nog verblijven.

Daar bent u niet indirect, of “louter staatsrechtelijk”, verantwoordelijk voor, daar bent u diréct verantwoordelijk voor.

En schuldig aan.

Iedereen in uw positie die een geweten zou hebben, zou, nu de effecten van díe Rutte-doctrine een beetje aan de oppervlakte zijn gekomen (want de Toeslagenaffaire staat niet op zichzelf), het laatste beetje eer aan zichzelf houden en de bevolking verlossen van zo’n intens slecht mens in het Torentje.

U niet.

Sale / Solden 2021

U blijft gewoon lijsttrekker van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen en rekent op Rutte 4.

Niet iets als een eigen ‘moreel kompas’ zorgt ervoor dat u verdwijnt.

Dat zal, zei u gisteren uitdagend voor u lachend wegfietste, de kiezer moeten doen.

En daar heeft u natuurlijk gelijk in.

Elk land krijgt de leider die het verdient.

En we moeten helemaal niet gek opkijken als dat in Nederland wéér De Lachende Maffioos wordt.

Ik word kótsmisselijk bij de gedachte dat de kiezer zó blind is.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Want ik blijf altijd beleefd.

PS2. Die ‘Rutte-doctrine’ treft niet alleen de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Filmpje!

Aan de klimaatmaffia

Beste klimaatmaffia,

Wat fijn dat dankzij een ambtenaar met gewetensbezwaren uitlekt hoe de Nederlandse bevolking voorgelogen moet worden over ‘de energietransitie’.

De Telegraaf ontving het geheime ‘Handboek Lastige Vragen’, waarin wethouders en beleidsambtenaren voorgekauwd krijgen hoe ze moeten reageren op lastige vragen van gemeenteraadsleden en burgers, zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag werden gesteld in het tv-programma ‘Zondag met Lubach’.

Het ‘Handboek Lastige Vragen’ geeft antwoord op vrij relevante vragen.

Waarom gaan wij van het aardgas af en leggen ze in België en Duitsland juist aardgasnetten aan? Waarom zouden we nu wat doen als we straks waterstof hebben, waarvoor de leidingen er al liggen? Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn? En natuurlijk: wie gaat dat betalen?

Grappig is dat wethouders en beleidsambtenaren constant te horen krijgen dat ze die voorgekauwde antwoorden wel mogen gebruiken, maar het ‘Handboek Lastige Vragen’ en de bijbehorende filmpjes níet mogen delen. In vet gedrukte letters, met onderstreping. Zo: Stuur dit handboek niet naar bewoners.

Dat laatste is verdacht.

Alsof de overheid de bewoners, de burgers, niet vertrouwt. Alsof de overheid denkt dat de bewoners, burgers, anders doorhebben dat ze worden gemanipuleerd. Alsof de overheid wel snapt dat de bewoners, burgers, niet van Staatspropaganda houden.

Laten we eens één zo’n filmpje bekijken.

Het filmpje over een vraag die iedereen met drie jaar lagere school kan beantwoorden, namelijk: wie gaat dat betalen?

Zelf heb ik twee jaar kleuterschool, zes jaar lagere school, vijf jaar havo en drie jaar heao.

En ik kom tot het antwoord: de werkende burgers.

Gezondheid

Direct, door aanpassingen aan hun huis, toeslagen op energierekeningen en belastingen.

Semi-direct, door algemene belastingen en heffingen die ze aan lokale, nationale en binnenkort ook Brusselse overheden betalen.

En indirect, omdat bedrijven hún kosten per definitie ook altijd direct of indirect doorbereken aan de burger.

Honderd procent van de kosten wordt uiteindelijk voor honderd procent door de werkende burger betaald.

Komen jullie in die Staatsinstructiefilmpjes voor wethouders en beleidsmedewerkers ook tot dit korte, heldere antwoord? Ofwel: is het een heel kort filmpje?

Eh… nee.

Het duurt 3 minuten en 38 seconden.

Waarin “Hoi! Mijn naam is Josefine Rook van het Regionaal Energieloket” jullie instrueert hoe jullie er omheen kunnen lullen.

Josefine Rook van het Regionaal Energieloket legt eerst anderhalve minuut uit dat “niets doen misschien wel duurder is.”

En dan komt ze terzake: “Ik kan er omheen draaien, maar uiteindelijk betalen wij als Nederlanders dit natuurlijk met elkaar.”

Filmpje klaar?

Nee, nog twee minuten te gaan.

Waarin Josefine Rook van het Regionaal Energieloket zegt dat de overheid er voor kan kiezen om voor de mensen met een kleinere beurs “een passende oplossing te organiseren”. Ze bedoelt: een lening. Want die mensen hebben nog geen schulden…

Daarnaast “kan de overheid ervoor kiezen subsidie te geven aan groepen die dit nodig hebben”. En die subsidie groeit dan natuurlijk aan de bomen die níet gekapt zijn om de biomassacentrales van brandstof te voorzien…

Dan volgen nog twee zinnetjes die we veel gaan horen uit de monden van wethouders, beleidsambtenaren (en de mainstream media): “Ondanks dit soort eh… ja, slimme regelingen is de kans natuurlijk groot dat we ook kosten zullen moeten maken als inwoners. De overhéid probeert wel zoveel mogelijk de kosten van eh… de energietransitie te laten betalen door degene die ook het meest vervuilt.”

En tenslotte instrueert Josefine Rook van het Regionaal Energieloket wethouders en beleidsambtenaren (en driftig meepennende buigjournalisten) nog even extra om de vóórdelen te benoemen van die greep uit onze portemonnee.

Sint 2020

“Vergeet niet om in je antwoord op te nemen dat tegenover de kosten ook een heel aantal voordelen staan. Zo is een duurzame woning eh… ja, scheelt gewoon in de portemonnee per maand, maar hij is ook comfortabeler en hij levert meer op bij verkoop, is vaak ook makkelijker te verkopen en bewoners zijn op deze manier veel minder afhankelijk van prijsschommelingen in de energiemarkt. En dat kan ook heel prettig zijn.”

Zoveel onzin, zoveel leugens, zoveel wensdenken in één filmpje, je zou er heel hard van gaan lachen als het niet was gemaakt en wordt verspreid met een goedkeuringsstempel van de Nederlandse staat, met de uitdrukkelijke wens om het níet te verspreiden onder de Nederlandse bevolking.

Nu is het ronduit walgelijk.

En eh… ja, ik kon het natuurlijk niet laten om even op te zoeken wie dat blonde kakkertje Josefine Rook precies is.

Josefine Rook verdient al haar hele werkzame leven geld aan de klimaathandel.

Ze was na een stage in Australië onder meer oprichter van de Jonge Klimaatbeweging, projectleider en communicatieadviseur bij het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en is nu Project Manager Aardgasvrije wijken bij GreenHome en het Regionaal Energieloket.

En was campagnecoördinator en bestuurslid van… D66 in Leiden.

Het zal eens niet zo zijn.

De uitzaaiingen van die baggerclub zitten echt overal.

Groet,

JanD

PS. Ik heb voor jullie, of je nou van de sekte- of van de handelskant van de klimaatmaffia bent, een cadeautje dat jullie houding richting de burger perfect uitbeeldt.

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)