Aan Richard de Mos

Boeken

Beste Richard,

Je staat vandaag helaas niet bij de beroemde Haagse boekhandel Paagman voor de feestelijke presentatie van je boek ‘Mijn Verhaal’, maar voor de Haagse rechtbank.

Een horeca-adviseur met de (schitterende!) naam John Poen wil via een kort geding voorkomen dat heel Nederland er via je boek achter komt dat hij volgens de Rijksrecherche de man is die het hele onderzoek aanzwengelde dat jou politiek de kop kostte.

Poen zou op straat voor ‘verrader’ worden uitgemaakt.

Normaal gesproken is dat kort geding niet zo heel spannend.

Jij beschikt namelijk over een proces-verbaal van de Rijksrecherche van het verhoor van meneer Poen.

Daarin staat dat Poen de tipgever is op basis van wiens bewering dat bij Groep de Mos-mensen horeca-vergunningen te koop zijn, dat miljoenen kostende circus van telefoontaps, observaties, invallen en aanklachten is opgetuigd. En onder dat proces verbaal staat de handtekening van de rechercheurs die dat verhoor afnamen.

“Ambtsedig opgemaakt”, heet dat, geloof ik.

Poens verweer is dat hij er door de Rijksrecherche is ingeluisd. Hij zou die bewering helemaal nooit hebben gedaan. En om die reden zou hij het proces-verbaal van zijn verhoor ook niet hebben ondertekend.

Ik ken eerlijk gezegd geen rechter die een proces-verbaal verscheurt omdat de handtekening van de ‘getuige’ ontbreekt.

“Ambtsedig opgemaakt”, volstaat doorgaans.

En omdat je in je boek over Poen alleen maar citeert uit het proces-verbaal, maak ik me als uitgever niet zo heel druk om dat kort geding straks.

Ik denk niet dat we de nog niet verzonden exemplaren uit de handel moeten halen.

Maar je weet het nooit.

Dus op de uitgeverij in Eesterga zitten we allemaal heel zenuwachtig te duimen dat de rechter die Poen zijn zin niet geeft.

Voor jou en je advocaat Peter Plasman is het kort geding interessanter dan voor mij als uitgever.

Als de rechter namelijk wél meegaat in Poens bewering dat hij er door de Rijksrecherche is ingeluisd en er dus bewust is gefraudeerd met een proces verbaal, is dat een extra bevestiging van jullie vermoeden dat ‘dit zaakje’ stinkt. Dat er dus geen aanwijzingen waren van al die zaken waarvan jullie worden verdacht (corruptie, omkoping, schending van het ambtgeheim, deelname aan criminele organisaties), maar dat die door de Rijksrecherche zijn gefabriceerd.

En dat er dus inderdaad sprake is van een politiek proces.

Kortom: jij kunt vandaag eigenlijk alleen maar winnen.

Met dank aan John Poen.

Hou je me op de hoogte?

Dan vraag ik ondertussen even aan Mark van de Rutte-doctrine waar ik inlegvelletjes kan krijgen. Voor het geval dat…

Succes, gozert!

JanD

UPDATE KORT GEDING VAN DE BAAN

PS. Cadeautje. Voor in je villa in Zwitserland.

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertentie)