Aan Wopke Hoekstra

Mode 2021

Meneer Hoekstra,

Daar hebben we dan de ‘gamechanger’.

Nou ja, het ‘gamechangertje’.

Het incident dat de verkiezingsuitslag fors kan beïnvloeden.

De kans dat het CDA de PVV op 17 maart passeert als tweede partij van Nederland is gisteren gereduceerd tot nul. De kans dat het CDA zakt naar de positie van vierde of zelfs vijfde partij is gestegen.

Door uw bizarre “de tijd is gekomen” voor het inkorten van de maximale duur van een WW-uitkering van twee naar één jaar.

Want dat is een plan waarvan de mensen in loondienst de gevolgen begrijpen.

Iedereen die 24 arbeidsjaren heeft (de jaren vanaf 1998 dat hij/zij minimaal 208 uur per jaar werkte plús de jaren tot 1998 waarin hij/zij minimaal 18 jaar was), heeft nu recht op 24 maanden WW.

Dat betekent: eerst twee maanden maximaal 3644,21 bruto per maand en daarna 22 maanden 3401,27 bruto per maand. Daarna ontvangt die persoon een bijstanduitkering van maximaal 1690,67 per maand voor samenwonenden en 1183,47 voor alleenstaanden.

In uw voorstel zakken werklozen dus na één jaar in de WW van maximaal 3401,27 euro naar minder dan de helft, 1690,67 euro per gezin. Mits ze geen spaargeld hebben of overwaarde op een koophuis, anders moeten ze dat eerst opeten. En mits ze geen partner hebben die wel betaald werk heeft, anders krijgen ze in het slechtste geval… niets (terwijl hun leven wel gebaseerd was op twee inkomens).

Kortom: u jaagt werklozen die niet meer aan de bak komen niet na twee, maar na één jaar de financiële ellende in.

Daarvoor is, volgens u, “de tijd gekomen”.

Je moet maar durven.

Uitgerekend nu we na dat uiterst succesvolle vaccinatieprogramma (LOL) van die andere CDA-hotshot, Hugo de Jonge,  misschien eind dit jaar klaar zijn met corona.

Waardoor de overheid stopt met het financieel steunen van bedrijven.

Waardoor die bij bosjes zullen omvallen vanwege hun het afgelopen jaar opgebouwde schuldenberg.

Waardoor de toestroom op de WW enorm zal zijn.

Uw aanval op de duur van de WW-uitkering had juist op geen sléchter moment kunnen komen.

Uw argument voor het verdwijnen van dat tweede WW-jaar is een klassieke bezuinigingssmoes uit de VVD-hoek: “Het is voor mensen nodig om werk te hebben, want je houdt er ook levensgeluk aan over.”

Helemaal waar.

Alleen moet het werk er wél zijn.

En dat wordt de komende jaren een groot probleem.

Voor de stelling dat je levensgeluk aan werk overhoudt voert u uw pensioengerechtigde vader op.

“Hij vindt zijn werk zo leuk dat hij één dag in de week patiënten ziet.”

De beste man is árts.

Lazer op, man!

Er gaat nu en straks geen árts de WW in.

Veel mensen van boven de 45 die na de coronacrisis in de WW belanden, hebben hun lichaam íets zwaarder belast dan uw vader. En hebben een beroep waar straks geen tekort, maar een overschot aan arbeidskrachten is.

Kortom: die zijn op de arbeidsmarkt de lul.

En die wilt u niet alleen hun levensgeluk zien verliezen, maar ook keihard in de portemonnee pakken.

Niet pas na twee jaar, maar al na één jaar.

Eén ding geef ik u na: u maakt geen half werk van uw verkiezingsslogan “En nu doorpakken”.

Oerstom in campagnetijd.

Maar wel duidelijk.

“Bent u in loondienst, stem dan geen CDA”.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Zodat u weet: ik ben niet de enige.

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren (waarvoor mijn dank!), dan kan dat via Ahmed of via mevrouw Dijkgraaf.

Aan Mark Rutte

Bol.com Algemeen

Beste meneer Rutte,

Ik begrijp dat het kabinet van iedereen die in de bijstand zit een tegenprestatie gaat verlangen.

Dat lijkt me een slecht plan.

De afgelopen jaren hebben we namelijk bij een aantal experimenten op dat gebied al kunnen zien waar dat toe leidt.

Bent u bekend met de voornamelijk hoog opgeleide blanke Holocaust-wegwuivers van Extinction Rebellion? Dat zijn van die bijstandtrekkers die zich vastlijmen aan het wegdek en aan de gebouwen van bedrijven omdat ze denken dat dat een betere bijdrage aan de wereld is dan dat ze voor een salaris de billen van bejaarden gaan wassen.

Zo is er ook een groepje vooral Engels lullende zwarte bijstandtrekkers dat onder de naam KOZP door het land trekt om het toneelstuk ‘Black Panthers in the Lowlands’ op te voeren, vooral op plekken waar veel jonge kinderen zijn, zodat ze die een posttraumatische stressstoornis kunnen bezorgen. En sommige van die lui schrijven ook woorden van letters en noemen zich dan dichter. Dat vinden ze nuttiger dan pakjes bezorgen in een bestelwagen of –als ze geen rijbewijs hebben– ‘orderpicken’ in een ‘warehouse’.

Grappig detail: ze lullen Engels, maar eentje vertelde mij dat hij weigerde als ‘orderpicker’ te werken omdat het eerste deel van dat woord hem “deed terugdenken aan vroeger”.

Sint

Ik bedoel maar: als alle steuntrekkers zo zijn als die lui van Extinction Rebellion en KOZP en de ‘iets doen voor je poen-regel’ wordt algemeen ingevoerd, raken alle kindjes zwaar getraumatiseerd en komt vanwege files en dichte deuren bij bedrijven de hele economie op z’n gat te liggen.

Slecht plan.

Nu ik u toch spreek over werkverschaffing: ik begrijp dat er bij de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken allemaal computers en laptops uit de kelders worden gehaald om uit te zoeken wie u wanneer persoonlijk op de hoogte bracht van die circa 70 burgerdoden door Nederlandse bommen en granaten op Irak.

Terwijl het zoveel sneller kan.

Ik snap dat ú de relevante sms’jes heeft weggegooid.

Want u bewaart níks dat eventueel gezeik kan opleveren. Vraag maar aan die dividendbelastinggast van Unilever.

Maar als u nou gewoon even aan Sjaantje in Irak vraagt of zij een screenshot van haar mobieltje kan maken, dan is het toch klaar?

Dan hoeft u alleen nog maar even het rituele dansje in de Tweede Kamer te doen en kunt u verder met het het verwelkomen van oorlogsmisdadigers van Islamitische Staat uit Turkije en ‘het vlot trekken van bouwprojecten’ in dit ontzettend gave land.

Groet,

JanD

Wil je dat het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ ook in 2020 blijft verschijnen? Doe dan een vaste maandelijkse donatie via Back me of een incidentele gift via Bunq me.

Aan Jesse Jetten

Sale Januari 2019

Robbieboy!

Wat ben je toch ook een opportunistisch stuk vreten.

Even proberen om weer wat stemmen terug te halen die nu naar GroenLinks dreigen te gaan.

“De uitspraak van de rechter was duidelijk. We leven in een rechtsstaat, dus de overheid moet zich aan die uitspraak houden. Er is geen tijd te verliezen. Het kabinet moet aan de bak! #klimaatzaak”, twitterde je.

Waarbij je doelde op de Urgenda-zaak.

Volgens het Gerechtshof moet Nederland in 2020 ten opzichte van 1990 een CO2-reductie van minimaal 25 procent hebben bereikt om klimaatverandering te bestrijden. En als er geen extra ingrepen komen, komen ‘we’ volgens het Planbureau voor de Leefomgeving uit op 21 procent. “Alleen door keiharde maatregelen te nemen, kan het kabinet nog aan de rechterlijke uitspraak voldoen”, schrijft je partijkrant, de NRC.

Waarop jij dus meldde dat de overheid zich in een rechtsstaat aan de uitspraken van een rechter moet houden.

De makkelijke reactie: waarom hoorden we jou nooit over de uitgeprocedeerde asielzoekers dan?

Een makkelijke reactie, maar daarmee geen onterechte.

Werkt jouw D66 in Amsterdam niet razend enthousiast mee aan het bouwen van gratis hotelruimte voor uitgeprocedeerde asielzoekers? Geldt voor hen de uitspraak van de rechter opeens niet meer?

Er is trouwens een iets ingewikkelder reactie noodzakelijk.

Met die Urgenda-uitspraak ging het Gerechtshof namelijk op de stoel van de politiek zitten. De rechter beriep zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). “De huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven”, aldus het hof. “Uit de artikelen 2 en 8 EVRM volgt een verplichting voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.”

Je snapt waar ik heen wil, hè?

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verdrag.

Wat gebeurt er als ergens in het volgende decennium de eerste op gratis huis, gratis zorg en gratis salaris afgekomen Afrikaanse gelukszoekers procederen tegen de Nederlandse staat omdat ze dreigen te worden uitgezet?

Verdrag van Marrakesh!

Ze hoeven het Verdrag van Marrakesh er maar met de haren bij te laten slepen door hun advocaten en hun kostje is gekocht.

Tot groot genoegen van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA, die in die aanwas van mensen ofwel handel, ofwel stemvee zien.

En onze kinderen en kleinkinderen mogen die uitvreterij betalen.

Daarom kan ik niet wachten op de #stemzeweg-verkiezingen van 20 maart.

Groet,

JanD

PS. Terwijl jij en ik natuurlijk donders goed weten hoe we de wereldwijde CO2-uitstoot het allerbeste kunnen beperken. Maar ja…