Aan Mark R.

Meneer R.,

De correspondente van de BBC vatte de staat van ons land gisteren het beste samen.

‘Nederlandse overheid vijand van het volk’.

Precies zo is het.

En daarvoor is maar één man hoofdverantwoordelijk: u.

Wat useful idiots als Frans Weekers, Menno Snel, Erik Wiebes, Lodewijk Asscher, Wopke Hoekstra en Alexandra van Huffelen en al die topambtenaren die tienduizenden gezinnen harteloos de hel in stuurden (en tot op de dag van vandaag sturen!) ook allemaal geflikt hebben in de Toeslagenaffaire, er was maar één regisseur: u.

De capo di tutti capi.

Dat de ‘Rutte-doctrine’ alleen zou gaan over het zwartlakken en niet verstrekken van stukken met ‘ambtelijke beleidsopvattingen’ is een gotspe.

De ‘Rutte-doctrine’ is een breed gedragen werkwijze waarbij de uitvoerende macht (Rutte 2 en Rutte 3) de wetgevende macht (Tweede en Eerste Kamer) en de rechtsprekende macht (rechters) constant besodemietert, met als resultaat dat tienduizenden burgers in dit land én hun kinderen in de hel (of zelfs een kist) zijn beland. En nog verblijven.

Daar bent u niet indirect, of “louter staatsrechtelijk”, verantwoordelijk voor, daar bent u diréct verantwoordelijk voor.

En schuldig aan.

Iedereen in uw positie die een geweten zou hebben, zou, nu de effecten van díe Rutte-doctrine een beetje aan de oppervlakte zijn gekomen (want de Toeslagenaffaire staat niet op zichzelf), het laatste beetje eer aan zichzelf houden en de bevolking verlossen van zo’n intens slecht mens in het Torentje.

U niet.

Sale / Solden 2021

U blijft gewoon lijsttrekker van de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen en rekent op Rutte 4.

Niet iets als een eigen ‘moreel kompas’ zorgt ervoor dat u verdwijnt.

Dat zal, zei u gisteren uitdagend voor u lachend wegfietste, de kiezer moeten doen.

En daar heeft u natuurlijk gelijk in.

Elk land krijgt de leider die het verdient.

En we moeten helemaal niet gek opkijken als dat in Nederland wéér De Lachende Maffioos wordt.

Ik word kótsmisselijk bij de gedachte dat de kiezer zó blind is.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Want ik blijf altijd beleefd.

PS2. Die ‘Rutte-doctrine’ treft niet alleen de slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Filmpje!

Aan Lodewijk Asscher

Meneer Asscher,

Mooi hè, hoe Mark Rutte de afgelopen dagen de regie heeft genomen in de Toeslagaffaire.

Hij heeft zijn coalitiegenoten CDA, D66 en Christenunie met de kloten voor het blok gezet.

Of ze uiterlijk morgen even willen laten weten dat al hun kikkers in de kruiwagen blijven bij de stemming over de motie van wantrouwen die op zeker wordt ingediend bij een eventueel Kamerdebat over de Toeslagaffaire.

Dus ook Pieter Omtzigt van het CDA.

Ook Joël Voordewind van de Christenunie.

En ook het hele spul van D66.

D66’ers hebben in tegenstelling tot Omtzigt en Voordewind weliswaar geen principes, maar die zien eindelijk een kans om lijsttrekker Kaag nu eens met een wél overtuigend verhaal over de door Rutte veroorzaakte misdadige politieke cultuur op de kiezer af te sturen.

Als de voormannen en -vrouwen van CDA, D66 en Christenunie niet vooraf tekenen bij het kruisje, komt er volgende week geen Kamerdebat over de Toeslagaffaire. Dan stapt het voltallige kabinet Rutte 3 meteen op. Of vraagt Rutte bij het begin van het Kamerdebat het woord om te vertellen dat hij als hoeder van de rechtsstaat en groot voorstander van een eerlijker en fatsoenlijker Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er -volledig buiten zijn gezichtsveld natuurlijk- allemaal fout ging in de Toeslagaffaire.

Rutte blijft dan gewoon lijsttrekker van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA en dat doen ze onder het motto: ‘het oordeel is aan de kiezer’.

Ook omdat er geen alternatief voor die twee is.

Gezondheid

De VVD heeft simpelweg niemand achter de hand die bij Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker een vrije val kan voorkomen. Het CDA wel, zelfs iemand die voor ongekende groei kan zorgen, maar de top van het CDA moet die man niet. Pieter Omtzigt. Te veel mens, te weinig machine.

En dan kom ik nu op u.

Stel: Rutte houdt de regie en wordt niet genaaid door een kikker die nu belooft trouw aan Ruttes kabinet te zijn, maar tijdens het Kamerdebat plotseling van mening verandert. Dan treedt hij, zogenaamd op basis van gewetenswroeging en staatsrechtelijke zuiverheid, pro-actief af.

Dan gaan VVD en CDA de verkiezingen in met lijsttrekkers die de ultieme politieke consequentie verbonden aan hun misdaden richting tienduizenden ouders (veelal van kleur) én de Tweede Kamer.

Chic.

En dan moet de PvdA de verkiezingen in met een lijsttrekker die zich bij de parlementaire ondervragingscommissie zogenaamd níks meer kon herinneren van alle signalen die hij als vice-premier in Rutte 2 kreeg over de misdaden die onder zijn verantwoordelijkheid werden gepleegd. En die zelfs glashard beweert dat híj de aangewezen man is om schoon schip te maken, omdat hij precies weet hoe tienduizenden ouders (en hun kinderen) mede onder zijn verantwoordelijkheid de hel in werden gejaagd. Of zelfs de kist.

Dan is het nog maar de vraag of u de negen zetels evenaart die u haalde nadat u Diederik Samsom bij de vorige verkiezingen dat mes in zijn rug boorde.

Waarom neemt u de regie niet?

Sale / Solden 2021

Waarom herstelt u de positie van de PvdA in het landsbestuur niet met één kort briefje?

“Ik ben niet de aangewezen man. Groetjes, Lodewijk.”

Meer is niet nodig.

En dan niet die malle Ploumen, maar Khadija Arib op 1.

Alom gewaardeerd en geprezen. Van geen enkel dossier bloed aan haar handen. Vrouw. Allochtoon. Bovenal: Mensch.

En ja, ik weet wel dat de Sharon Dijksma’s, de Jaap Stalenburgen en de Jeroen Dijsselbloems hun steun aan u hebben uitgesproken. Maar laat dat u geen zand in de ogen strooien. Want dat deden ze vier jaar geleden ook aan Diederik Samsom. En na uw vertrek aan de volgende PvdA-leider. Ras-opportunisten.

Het gaat niet om hen.

Het gaat om de kiezer.

Die snákt naar een eerlijke en rechtvaardige PvdA.

Maak plaats, maak plaats, maak plaats, ze hebben ongelooflijke haast.

Groet,

JanD

PS. Een nuttig cadeautje voor uw afscheid gevonden!

UPDATE ASSCHER OPGESTAPT! Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen!

UPDATE 2 Verklaring van Asscher. Die ook de slachtofferrol kiest, uiteraard.

UPDATE 3 Bij Mark Rutte draait nu U2.

UPDATE 4 Solidariteit mag wat kosten!

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertenties)

Aan Sigrid Kaag

Beste mevrouw Kaag,

Goed opletten!

Want ik ga u een compliment geven.

Ja, echt!

Ik schrok er zelf ook van 🙂

Ik las namelijk in NRC Handelsblad dat u vrijdag, toen het in het kabinet volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte níet ging over de politieke consequenties van het Toeslagaffaire-rapport ‘Ongekend Onrecht’, in het kabinet de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid.

Toen het volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte níet over de politieke consequenties ging (de man is niet in zijn duizendste leugen gestikt), ging het over de politieke consequenties.

Gezondheid

Volgens NRC stak u een stokje voor het vuige VVD-plannetje om “in het belang van een land dat door een pandemie is getroffen” even de koppen te tellen in de Tweede Kamer, het debat in de Tweede Kamer even te doorstaan (“Sorry, sorry, sorry”, “Lessen voor de toekomst” en “Nie wieder”), een glas en een plas te doen en vol gas koers te zetten naar Rutte 4.

D66 is tot nu toe de enige partij die een keer politieke consequenties trok uit het misdadige gedrag van de overheid jegens tienduizenden ouders (veelal van kleur): door het vertrek van staatssecretaris Menno Snel op 18 december 2019.

D66 is ook de enige (coalitie)partij die een einde wil maken aan de huidige politieke cultuur. De cultuur waar het DNA van VVD-lijsttrekker Mark Rutte in zit, de handtekening van VVD-lijsttrekker Mark Rutte op staat en het bloed van aan VVD-lijsttrekker Mark Ruttes handen kleeft.

U stelde in dat kabinetsberaad waarin volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte níet over de politieke consequenties is gesproken dus dat u niets voelde voor dat VVD-plannetje en dat het nu de beurt is aan individuele ministers om net als uw partijgenoot Snel eerder deed op te stappen.

Sale / Solden 2021

En toen is, aldus een goed ingevoerde bron (lees: een D66’er), “alles gaan schuiven” en ziet het er steeds sterker naar uit dat dat hele kútkabinet van Mark Rutte op heel korte termijn al demissionair is.

En dat heeft ú dus bewerkstelligd.

En daarvoor wil ik u complimenteren.

Eigenlijk zelfs bedanken.

Of heeft u deze strategie niet zelf bedacht?

Zat de man die u afgelopen jaar met 96 procent van de stemmen de lijsttrekkersverkiezingen bij D66 liet winnen, die Frans, er weer achter?

Of zoals ze bij ‘De Slimste Mens’ altijd zeggen: wat weet ú inmiddels van de #MeToo-affaire bij D66?

Groet,

JanD

PS. Een meer dan verdiend cadeau!

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat via Backme.

(Advertenties)

Aan Pieter Omtzigt

Beste Pieter,

Gisteren plaatste jij een tweet die mij hoop gaf.

Deze:

Een cartoon van Cortés die precies aangeeft waar de rot echt zit in Nederland.

De Rutte Doctrine.

De Rutte Doctrine staat voor liegen, bedriegen, vergeetachtigheid veinzen, verdraaien, verzwijgen en weglakken. Het doel is niet de burgers dienen, maar de burgers vermorzelen.

En ere wie ere toekomt: de doctrine is genoemd naar de regisseur, VVD-premier Mark Rutte.

Van alles wat in dat rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag over de Toeslagenaffaire staat is dat het énige wat Mark Rutte echt raakt: dat het onder de pet houden van het stelselmatig criminaliseren, knevelen en discrimineren van veelal burgers van kleur voortaan zijn naam draagt.

Een béétje raakt, want als hij het Kamerdebat van half januari gewoon weer overleeft, hoopt hij dat die ‘Rutte Doctrine’ door volgende incidenten in de vergetelheid raakt.

Bij dat Kamerdebat zit mijn hoop.

Als jij zo’n cartoon op social media plaatst, kán het niet zo zijn dat je voor de zoveelste keer in je carrière vanwege het coalitiebelang meestemt met de CDA-fractie: de Omtzigt Doctrine.

Dat kon je misschien doen bij alle dossiers waarbij je minder zelf betrokken was, maar niet bij dit dossier.

Barbertje moet hangen.

En Barbertje is niet de malle Eppie Eric Wiebes, nee, Barbertje is de capo di tutti capi: Mark Rutte. De bedenker van de Rutte Doctrine.

De man die Wopke Hoekstra en jij óf Geert Wilders op 17 maart met behulp van de ontwaakte kiezers éindelijk van zijn troon kunnen stoten. Jullie hoeven alleen maar door te pakken.

Het Kamerdebat over het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft een kleine twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen plaats, omdat jullie eerst drie weken op vakantie moeten. Dat wordt nu al door de bevriende media en straks ongetwijfeld door diverse fractievoorzitters aangevoerd als argument om Mark Rutte niet naar huis te sturen.

Een aftreden van Rutte c.s. zou slechts symboolpolitiek zijn.

Mij lijkt het vooral symboolpolitiek als de Rutte Doctrine door de Tweede Kamer níet wordt afgestraft.

Dus ik hoop dat je een rechte rug houdt.

Bol.com Algemeen

En het is trouwens ook niet zo dat alleen Mark Rutte bepaalt of Mark Rutte blijft zitten.

Het CDA-smaldeel in het kabinet kan ook zelfstandig besluiten dat het verantwoordelijkheid moet nemen voor het stelselmatig criminaliseren, knevelen en discrimineren van veelal burgers van kleur.

Dat Wopke Hoekstra dinsdag als het kabinet voor het eerst bijeenkomt om dat rapport te bespreken zegt: “De CDA-ministers en -staatssecretarissen zijn medeverantwoordelijk voor de gevolgen van de Rutte Doctrine en wij verschuilen ons niet achter ‘het systeem’. Wij dienen ons ontslag in.”

En dat dan voortijdig laten lekken naar De Telegraaf.

Dan is de man die nu al tien jaar aan alle touwtjes trekt opeens zijn touwtjes kwijt.

Maar dit scenario kan alleen als jij nu één keer in je leven doorbijt.

Eíndelijk een keer doorbijt.

Als eerste stap richting herstel van de rechtsstaat, die tot en met de Raad van State compleet rot is.

Groet,

JanD

PS. Een cadeautje! Het ontbrekende onderdeel van je gereedschapskist.

(Advertentie)

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)

Aan Frits Huffnagel

Gezondheid

Beste Frits,

Zo speechen premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema op het feest ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van jouw pr-bureautje Castro Communicatie en ben je de gebraden haan.

Zo zeg je in ruil voor 140 euro presentiegeld en een beetje gratis reclame voor het merk Frits Huffnagel bij de Staatsomroep dat je het een slecht idee vindt dat Griekenland de poorten van het geldparadijs open zet voor het spul dat dictator Erdogan deze kant op stuurt en ben je de gebeten hond.

En zo buigt binnen een week het hele bestuur van de stichting Pride Amsterdam, waarvan jij de voorzitter bent, voor een oproep van 96 actiegroepen om jouw scalp en kondigt haar aftreden aan.

Makke lammetjes.

Waarom buigen voor grotendeels marginale clubjes beroepsgekwetsten die in ruil voor subsidie claimen een letter van het genderalfabet te vertegenwoordigen?

Amsterdam Rainbow dress? Big Joanie? Black Archives? Caribbean Queer Salon? Comite 21 Maart? Fufu & Dadels Podcast? Hollandse Liefde? IHLIA LGBT Heritage? KLAUW? Kutoer Collective? Man-ish cave? Movement of Colour? Movement X? Niet Normaal? Pink Marrakech? Pink Terrorist? Pisswife? Resist Their Reignbow? S.P.E.A.K.? SEHAQ? Stichting art. 1? Stichting Avanti Almere? Stichting Maruf? Stichting Ondersteboven? Stichting Prisma Groep? Stichting TransMotion? Stichting Zami? The Hang-Out 070? Univeristy of Color? Va Va Voom? Vereniging Ons Suriname? We Reclaim Our Pride?

Nóóit van gehoord!

En tussen deze clubjes zaten natuurlijk ook de wappies van BIJ1 en Dipsaus Podcast, de aanslagfabulanten van KOZP Den Haag en Stop Blackface en wat lui van Dekolonisatie Netwerk Voormalig Nederlands Indië, de ‘organisatie’ die één handshake verwijderd is van Michael van Zeijl, die kneus die Sinterklaas tot ontploffing wilde brengen voor het aangezicht van duizenden kinderen, en die Soeters-koekwausjes.

De hele anti-Zwarte Piet-bende.

En dáár buigen jullie voor?

Die geven jullie niet alleen het idéé dat ze iets kunnen bereiken met een drammerige handtekeningacties, maar het lúkt ze nog ook?

Mijn respect voor de vele, vele Sinterklaascomités in Nederland die minder rubber in hun ruggengraat hebben dan het bestuur van Pride Amsterdam is in één klap nóg groter geworden dan het al was.

Misschien moeten die zich ook eens verenigen en een handtekeningenactie opzetten onder het motto: No More Jerry’s!

Groet,

JanD

PS. Gebraden haan. Gebeten hond. Makke lammetjes. Dat vraagt natuurlijk om een oude koe. Want laten we niet vergeten dat je bovenal een echte VVD’er bent 😉

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (Bunq me). Waarvoor dank!