Aan Wouter Koolmees

Baby & kinderkleding algemeen

Beste meneer Koolmees,

Het weggeven van ons pensioen aan Brussel heb ik even laten lopen. Het WW-cadeau voor buitenlandse profiteurs ook. Maar nu moet ik helaas toch weer eens een briefje aan een minister van D66-huize sturen.

Vanwege het ouderschapsverlof.

Het Nederlandse kabinet is tegen een doorbetaald ouderschapsverlof van twee maanden voor vrouwen en mannen in de eerste jaren na de bevalling.

Het Nederlandse kabinet snapt namelijk dat kleine bedrijven in de problemen kunnen komen als ze hun werknemers twee maanden gratis geld moeten geven omdat die weer een nieuwe organenvoorraad voor Pia Dijkstra op de wereld hebben gezet. Je zou maar een winkel met twee man/vrouw personeel hebben…

Het Nederlandse kabinet snapt ook dat grote bedrijven de extra kosten die ze moeten maken vanwege hun afwezige nieuwe mama’s en papa’s gewoon opnemen in de algemene kosten en zullen doorberekenen aan hun klanten en uiteindelijk aan de consument.

Baby algemeen

Het Nederlandse kabinet snapt ook dat overheidsinstellingen die uit de algemene middelen (lees: belastingen) worden betaald, meer geld nodig hebben om die extra ouderschapsverlofkosten te kunnen dragen. Dus onze belastingen gaan omhoog.

Het Nederlandse kabinet snapt ook dat als een organisatie als het UWV dit cadeautje aan nieuwe moeders en vaders gaat betalen, de premie van werknemers voor de zorgverzekeringen omhoog moet. Dus hun netto-inkomsten gaan omlaag.

Het Nederlandse kabinet zal nog veel meer redenen hebben om tegen een recht op doorbetaald ouderschapsverlof van twee maanden na elk kind voor moeder en vader te zijn – de financiële consequenties is daar maar één van.

Ik vind dit heel verstandig van het Nederlandse kabinet.

Maar tóch krijgt Nederland een doorbetaald ouderschapsverlof van twee maanden na elk kind voor moeder en vader.

Het Europees Parlement heeft er namelijk voor gestemd.

En het Nederlandse kabinet heeft besloten “zich er bij neer te leggen”.

Zo werkt de door jullie abusievelijk ‘Europa’ genoemde EU.

En zo is er altijd wat.

Meer, meer, meer.

Gaan jullie regelen.

Net zolang tot dat Groot Europeesche Rijk waarnaar de Junckers, de Timmermansen en de Verhofstadts zo verlangen voltooid is.

Eén volk, één rijk.

En we hebben het allemaal gewusst.

Jullie. Jullie kiezers. Én zélfs de natte tosti’s die bij verkiezingen van het Europees Parlement allemaal thuisblijven omdat ze denken dat het Europees Parlement een ver-van-hun-bed-show is of “dat het toch geen zin heeft om te gaan stemmen”.

Groet,

JanD

6 thoughts on “Aan Wouter Koolmees

 1. Die foto blijft legendarisch vanwege de verbeelding van wat er allemaal mis is bij d’66 maar ook GroenLinks.

  Nadat Naffers de tanden uit de bek hadden geramd met een betonschaar van een homo omdat homo, wordt niet de oorzaak aangepakt, namelijk de diepe, diepe, minachting en haat die deze Naffers vroegsafaan in de opvoeding meekrijgen, noch wordt de grote aanjager van die minachting en haat, namelijk de islam en moslims, die dit al meer dan 1400 jaar consequent blijven doen en met een record aantal genocide slachtoffers tot gevolg welke zelfs in totaal de slachtoffers van de andere grootste genocide plegers overtreft, namelijk communisme + nazisme + christendom, maar wordt eventjes een nietszeggend laf camera momentje gecreëerd door hand-in-hand te lopen door twee prominenten van d’66 om een veilig gevoel aan alle homo’s in nederland te geven zonder werkelijke maatregelen. Behalve dan meer-meer-meer importeren van die Naffers zodat verdere ontwrichting van onze maatschappij is verzekerd en het moment dat de eerste homo van het dak wordt geflikkerd met rappe schreden naderbij komt.

  En maar blijven dansen op de politiek correcte muziek van pappen en nathouden.
  Totdat het te laat is. En dan zullen ongetwijfeld anderen de schuld krijgen. Want dat is hun modus operandi.

  Gestoorde idioten!

 2. Jammer dat sommige van je opmerkingen schijnbaar regelrecht vertaald zijn uit nazi gedachengoed. Vann jouw had ik meer fantasie verwacht. Ik zal maar aannemen dat je je politieke voorkeur wilt laten zien. Afgeven naar links bekent nog niet dat (ultra)rechts gelijk heeft.

 3. Ouderschapsverlof is inherent een persoonlijke keuze waarvan de consequenties ook bij de personen behoort te liggen welke deze keuze hebben gemaakt, niet voor diegenen waar zij arbeid in ruil voor geld verlenen.

  Als de overheid besluit de gevolgen van die keuze te verzachten dan dient diezelfde overheid de kosten van die keuze te dragen. Deels wordt dit door werkgevers al bekostigd door de belastingen die zij aan die overheid betalen.
  Afgezien van dat betalen werkgevers al een prijs door verminderde arbeidsproductiviteit van ouders of vervanging van de afwezige ouder.

  Ouderschapsverlof door werkgevers laten betalen met zelfs MKB’ers die zelfs failliet hierdoor gaan is onbestaanbaar en misschien wel de grootste aanjager van de lagere beloning van vrouwen op de arbeidsmarkt doordat die kosten moeten worden ingeprijsd, terwijl de kans op een baan bij het MKB voor vrouwen wegens risicomijding verlaagd wordt.

  Door werkgevers betaalde ouderschapsverlof is weer een typisch linkse wensdenkhobby van een utopisch wereld wereldbeeld welke uiteindelijk tot verminderde welvaartsgroei leidt vanwege de zwakkere concurrentiepositie van onze bedrijven.

  Ouders worden al op alle mogelijke manieren gesubsidieerd en zolang dat een politieke keuze als gevolg van een maatschappelijke wens is, is dat prima, maar op het moment dat het de maatschappij economisch buitenproportioneel gaat schaden en dit zelfs tot sekse discriminatie leidt moeten andere oplossingen worden gevonden.

 4. Ik lees allemaal – deels ook zeer verontwaardigde – reacties. Maar stel je nou eens voor dat er – ofwel in EU-verband ofwel op nationaal nivo – besloten zou worden om eerdere (door sociale strijd gerealiseerde) verworvenheden, bijvoorbeeld de ww-uitkering te halveren óf onze AOW. Wat zouden we dan roepen? Prima? Want ondernemers kun je niet met dat soort sores belasten? M.i. zijn dit soort sociaal-maatschappelijke verworvenheden zondermeer betaalbaar, zeker wanneer we als samenleving ook iets zouden (willen) doen aan een EERLIJKERE verdeling van onze welvaart. Want nu zijn het eigenlijk alleen de happy few en de overheid die profiteren en vist het gros van de mensen financieel-economische gezien al jarenlang achter het net. Lees er Bas van Bavel en Piketty maar op na!

Comments are closed.