Aan wijkagent Patrick Ernst

Zomer 2019 - Reizen

Beste Patrick,

Artikel 3 van de Politiewet zegt: ”De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

In gewone mensentaal: onder aansturing van de burgemeester en de korpschef boeven vangen en oude vrouwtjes helpen met oversteken.

Jij houdt er aan het Overtoomse Veld nog een extra chef op na: Allah.

Dat bleek uit de melding die je deed van de ontvangst van een soort ‘oorkonde’.


We zien je op de foto staan met iemand van de Al-Oummah-moskee die jou op het politiebureau kwam feliciteren. De tekst die we kunnen lezen?

Tevredenheidsverklaring

In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle

Geprezen is Allah die de Koran heeft onderwezen, de mensheid heeft geschapen en de uitleg van de Koran heeft onderricht. Geprezen is Allah die met de pen heeft onderwezen, de mens heeft onderwezen wat hij niet weet. Hij heeft de Quraan tot gids gemaakt voor de mensheid, een lamp dat het pad verlicht.

Aan (Wijk Agent) Patrick Ernst

Namens de bezoekers en het bestuur van de Moskee Al-Oummah bieden wij u onze oprechte dank en erkentelijkheid voor uw uitmuntende inzet. Mede dankzij uw inzet is de ramadan 1440/2019 voortreffelijk verlopen. Moge Allah u belonen met het goede en beschermen tegen het kwade.

Amsterdam 03 Juni 2019…29 Ramadan 1440

Ik zal proberen vriendelijk te blijven, Patrick.

Kijk, het zal best weleens gebeuren dat een licht dementerende christelijke man in een rolstoel die jij helpt de stoep op te komen je bedankt en je Gods zegen toewenst. Of dat een meisje dat verdwaald is en dat jij terugbrengt bij haar ouders als dank voor je hulp een kindertekening voor je maakt.

Maar dat zijn dan mensen in nood en dat is lief.

Maar je gaat toch godverdomme als geüniformeerde gezagsdrager niet op de foto met een moskee-bestuurder die je officieel namens Allah komt vertellen dat hij tevréden over je inzet is?

Het is totaal niet relevant of Allah of zijn gejurkte assistenten op aarde tevréden zijn over je inzet.

Dat suggereert, beste Patrick, dat je bij die lui in dienst bent.

En dat ben je niet.

Ik bedoel: dat hóór je niet te zijn.

Al die iftars waarbij politieagenten in Nederland ‘verbinden’ met moskeebezoekers zijn mij als voorstander van een seculiere staat al een doorn in het oog. Uit de CBS-cijfers blijkt immers dat je in bepaalde wijken beter kunt patrouilleren dan dineren.

Maar het ontvangen van ‘tevredenheidsverklaringen’ uit handen van moskee-bestuurders die namens Allah menen te spreken, gaat nog vele stappen verder.

Wie dat doet, en er nog trots op is ook, is een schande voor het Nederlandse politiekorps.

Of gewoon een ontzettend domme sukkel.

Groet,

JanD

PS. En het is ‘ik word’ in plaats van ‘ik wordt’.

18 thoughts on “Aan wijkagent Patrick Ernst

 1. Ons bestuursapparaat en de politie zijn bevangen door een permanente angst. Angst omdat de groep waar ze tegenaan wrijven hen totaal in de tang heeft en hen absoluut niet respecteert. Angst, omdat iedere “verkeerde” beweging of bewering hen komt te staan op een koude douche van boven. Uit lijfsbehoud zoete broodjes bakken blijkt dan nog het laatste redmiddel te zijn.

 2. Voor alle moskeebezoekers is het zichtbaar dat de politie de machtsstructuur van hun religie erkent. Dan hoeft niemand te denken dat de politie enige macht heeft.

 3. Zitten er 75 jaar na da dato nog steeds ‘Schalkhaarders’ (ja, Google maar even) bij de Amsterdamse politie?

 4. Kijk goed naar die foto. Als het een oude foto was geweest had je links een Nazi gezien en rechts een collaborateur.

  Tijden veranderen en de Nazi’s van toen zijn de moslims van nu. Collaborateurs met de vijand zijn er zoals te zien is nog steeds. Opportunistische ratten zonder principes die zelfs hun moeder zouden verkopen voor een kwartje, maar in dit geval hun land en volk.

  Dat het politiekorps de perverse arm van de wet is geworden moge duidelijk zijn van een organisatie die zich zo prominent bezig houdt met rechten van mentaal gestoorde perverselingen zoals LGBTQIAPS, of hoe die circusartiesten zich tegenwoordig dan ook willen laten samenvatten.

  Als je dan toch geen normbesef meer hebt kunnen ze net zo goed samen feest gaan vieren met hen die van het dak af willen gooien. Het wordt natuurlijk pas echt leuk als al die freaks samen feest gaan vieren. In een moskee. Bovenop een dak. Zet daarbij een mongool als Öztürk – de naam voorspelt zijn IQ – met een befaamd gebrek aan impulsbeheersing, en soortgenoten en ‘it’s raining gays’. Hallelujah! Daar kan geen Arib tegenop, die vermoedelijk net zo snel goed zou worden gekeurd voor die vliegcursus zonder vleugels door dat islamitische gespuis. Want ook al behoort zij tot dezelfde sekte, een vrouw met een grote bek die zelfs een moslim corrigeert wordt natuurlijk meedogenloos gestraft, zo Allah het wil. Want hij mag dan de meest barmhartige, de meest genadevolle zijn, het is als dat vreedzame van de Islam. Hoe vreedzamer, hoe meer doden er vallen. Volgens islamitische logica dan. Moge de duivel Allah in zijn bek schijten. En Patrick, maar dat spreekt vanzelf.

  Soms is het maar het beste om van een afstandje de implosie te aanschouwen. Immers bij volle verstand gaat niemand in een kaartenhuis zitten als je een briesje voelt aanzetten. En dat briesje steekt op, dat voelt iedereen.

  Misschien denkt Patrick slim te zijn met zijn kale koppie.

  Dan vergeet hij de brandende pek en veren.

 5. Het is toch niet te hopen dat koddebeier Patrick, qua intilligentie, model staat voor het totale politiekorps. In dat geval is mijn reactie: “Oh lieve Heer vanwaar deze geestelijke armoede ?”.

 6. Gaan we vloeken Jan ?
  Da’s omgekeerd bidden en dat levert niemand wat goeds op 😉
  Met de strekking van je briefje ben ik het wel helemaal eens.
  Wij gaan nog een hoop meemaken…

 7. Allemaal klagen via FB maar er verder niets aan doen? Kijk naar Brazil, 40 miljoen mensen in 150 steden staken. Op deze manier dwingen ze de regering naar hun te luisteren. En, het werkt. Het is typisch NLs om elkaar af te katten via de Social Media, lekker veilig. De actie van de agent is het gevolg van de manier waarop het klootjes volk hun politieke vertegenwoordigers kiezen. Vanaf 1960 kiest NL voor linkse leugenaars die niet stoppen met het land, volk en onze cultuur te verpesten. Het zoeken naar zwarte schaapjes om op die manier eigen schuld af te schuiven, is laf. Wees een kerel, je kan het niet langer accepteren, ga dan emigreren want, de bedoeling van het leven is: om ervan te genieten …

 8. Gelijk uit zijn dienst zetten en er Nooit meer in.Hij is niet te vertrouwen

 9. Jan, het is goed dat je dit even onder de aandacht brengt, ben het volledig eens met jouw briefje, want met de ontvangst en dus aannemen van deze oorkonde, het samen met deze aanbieder (moslim) op de foto gaan, geeft deze Patrick Ernst zijn objectiviteit weg.
  Wanneer er zich ooit een conflict voordoet tussen moslims van deze moskee en gewone burgers, kan hij zich nooit onafhankelijk opstellen in de geldende situatie.
  De islam erkent namelijk geen scheiding van kerk en staat, dus is deze in de publiciteit gebrachte knuffelpartij het stomste wat je maar kunt doen.
  Maar dat hier toestemming aan is verleend, getuigt wel van een enorme naïviteit, een dergelijk korps heeft zichzelf hiermee besmet verklaard, uiteraard in Amsterdam.

 10. Iedere keer weer opnieuw uitingen van afkeer en zéér terecht natuurlijk maar de verkiezingsuitslagen gezien beste mensen.Doodziek word ikervan.

Comments are closed.