Aan Volkert de spijtoptant

Vaderdag NL

Beste Volkert,

Told you so.

Volkert vraagt, de rechter draait.

En daar moet eigenlijk nog achter: en CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg doet daarna haar rituele dansje… Maar het gaat niet om die populiste, die als lid van de Tweede Kamer verantwóórdelijk is voor wetgeving. Het gaat om jou.

Lees verder

Bugaboo