Aan Spitzenkandidat Timmermans

Miljoenen artikelen

Beste meneer Timmermans,

We kunnen veel van u zeggen, maar niet dat u, zoals Mark Rutte, geen visie heeft.

Daar kwam ik achter toen ik de speech kreeg toegespeeld die u zaterdagavond hield op de Nederlandse ambassade na het congres van de Europese sociaal-democraten in Madrid.

De inhoud sprak mij niet bepaald aan, maar van een visie op de Nederlandse rol in Europa getuigde hij wél.

Omdat u zichzelf nogal graag hoort praten, herhaal ik de tekst hieronder nog even.

“Ik waardeer het dat ik het voorrecht heb met u, de vrienden van de beweging, te mogen spreken. Tegen uw volk, mijn volk, ons volk, waarmee ik mij met iedere vezel van lichaam en ziel verbonden weet.

U weet dat wij onze volkeren jarenlang hebben voorgehouden dat Europa van aangezicht verandert. Zij wilden niet horen, zij wilden niet geloven en zij wilden niet zien. Ze wilden doorgaan op de oude paden. En nog zijn er velen in Nederland die niet begrijpen dat Europa van aangezicht verandert. Wij hopen en vertrouwen dat ons zal mogen gelukken de ogen te openen van die honderdduizenden, die nog niet hebben begrepen, die nog niet hebben verstaan van die roepstem die gaat door gans Europa.

Die honderdduizenden begrijpen niet die grote mogelijkheden en ook moeilijkheden van de tijd die komende is. De taak is om een sterk, groot, fier, zelfbewust Nederlands volk te vormen. De Europese stam heeft vele loten en wij kunnen de op een na sterkste loot vormen indien wij zijn gesneden uit het hout dat nodig is om straks te laten zien dat het Nederlandse volk nog marcheren kan.

Wat ons verenigt is dat wij onbewust, al sinds jaren, allen hebben gehunkerd naar een Europa dat we kunnen respecteren. Hebben gehunkerd naar een Europees volk waarop wij trots kunnen zijn en dat wij met onze diensten, onze toewijding, onze arbeid, ons bloed in stand houden. Met elkander gaan wij dat Europa bouwen. En daarom zwoegen wij. En daarom zoeken wij met elkander die weg naar het hogere die de enkeling nooit alleen, maar die wij alleen tezamen wel zullen kunnen vinden.

De komende tien jaren zullen beslissend zijn voor het zijn of niet zijn van het Europese volk. Door de beweging eendrachtig, onvervaard te dienen, met alle kracht waarover wij beschikken, met alle liefde voor onze volkeren en Europa, diep in onze harten.”

Ik vertrouw op uw moed, op uw doorzettingsvermogen, op uw discipline, op uw solidariteit, op uw wil om de beweging te dienen. Ik vertrouw op uw idealisme. Houd elkander bij de pols, laat niet los. Dan komt de dag, onze dag, waarop we Europa kunnen respecteren en wij fier kunnen zijn deel uit te maken van het Europese volk.

Wij willen leven. En uit die levenswil ontlenen wij het recht en de plicht tot eenwording van Europa. Want een uiteengeslagen volk heeft geen toekomstmogelijkheid. Aan ons de taak dit volk te herenigen en weer vertrouwen te geven in de toekomst.

Wij moeten een beweging zijn die het gehele volk betrekt, ieder zijn plaats geeft, en laat meemarcheren naar een nieuwe toekomst. Samen zullen wij dit doel bereiken. Ik kan het niet. Gij kunt het niet. Maar wij tezamen, wij kunnen het wel. Omdat wij doordrongen zijn van de liefde voor ons volk en ons Europa.

Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid. Samen zullen wij een vernieuwd Nederlands volk opbouwen dat zich ten volle bewust is van zijn verplichtingen. En uit de vervulling van die plichten zullen onze rechten voortvloeien. Het recht om te leven in een onafhankelijk Europa, het recht op een bestaan voor u en uw kinderen.

Miljoenen mensen hebben de Russen al geofferd. Met maar een doel: een militaire macht te scheppen, zo groot en zo sterk, dat ze Europa zouden kunnen overweldigen. Ik geloof dat er maar zeer weinigen zijn geweest, die de enorme grootte van dat gevaar hebben onderkend.

Europa dankt dat aan het instinct en het genie van Jean-Claude Juncker, die ontwaard heeft dat daar in het oosten die geweldige wolk, die donderwolk, zich samenpakte boven Europa. Er was van Europa anders geen snars over gebleven. Het grootste gevaar dat Europa ooit bereikt heeft, is afgewend. Het is het genie van Jean-Claude Juncker geweest, het is het staatsmanskunst van Angela Merkel geweest, het is de opofferingsgezindheid en de dienstbaarheid geweest van miljoenen, die zorgdragen dat Europa niet verloren gaat. Wij weten wat wij hen verschuldigd zijn en dat zij op ons kunnen rekenen.

Ik voel mij verantwoordelijk voor de toekomst van ons volk. Ik ben naar de huidige president van de Commissie gegaan in Brussel en heb hem gezegd, niet als particulier, maar als vertegenwoordiger van mijn vaderland, dus ook namens u: één, dat naar mijn mening het welzijn en voortbestaan van het Nederlandse volk alleen gewaarborgd kan worden in het lotsverbonden houden van alle Europese volkeren. Tweedens: dat ik het geloof heb dat ik, Frans Timmermans, de volgende van God gegeven Europese leider ben, die tot roeping heeft de Europese volkeren uit de nood en bedreigingen van heden te leiden naar een licht in de toekomst. Ten derde: dat ik de onwrikbare overtuiging heb dat ik, Frans Timmermans, als leider, nimmer iets zou eisen dat in strijd zou zijn met de eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandse volk. En dat ik uit deze drie dingen de consequentie trek, de verbondenheid op leven en dood, van alle Europeanen. Hoezee!

Kijk.

Da’s nog eens andere koek dan “ik baal van de verwarring”.

En wat ik ook wel waardeer, is dat u in zo’n intieme setting gewoon eerlijk bent over uw ware bedoelingen.

U hoeft helemaal geen mondkapjes die neerstortende vliegtuigpassagiers voor doen te verzinnen, of Hongaarse geheime diensten die u met twee iPhones in de aanslag zichtbaar volgen, om duidelijk te maken waar u écht voor staat.

Groet,

JanD

PS. Me nieuwe nieuwsbrief is uit!

15 thoughts on “Aan Spitzenkandidat Timmermans

 1. Angstaanjagend, schrok hier van. Deze tirade , een combinatie van Hitleriaanse NSB taal! Een krijsende machtswellusteling ! Er zijn meer gekken aan de macht dan normale mensen!

 2. Lees ik dit nu echt goed? Dat TimmerFranz zegt “… het genie van Jean-Claude Juncker …” en hij over zichzelf spreekt “… dat ik het geloof heb dat ik, Frans Timmermans, de volgende van God gegeven Europese leider ben …”.
  Ik dacht eerst dat ik in een toestand van verstandsverbijstering was toen ik het las. Maar die psychopaat heeft het ECHT gezegd! Ik had mijn keuze voor 20 maart al bepaald en die weet ik nu ook voor 23 mei. Ik stem NOOIT meer op een partij uit het traditionele partijkartel. En dat gelul van die dronkelap, alias het “genie” Jean-Claude Juncker, over Rusland. Hij heeft nog niet een klein beetje hersens over (door overmatig drankgebruik) om in te zien dat het grootste gevaar in de toekomst niet uit Rusland komt maar uit bevriend China. En dat stelletje onbenullen willen Europa gaan beschermen? Sodemieter op met dat hele zooitje daar in Brussel. #stemzeweg

 3. De Heilige 3-Eenheid van Europa? Juncker, Merkel en Timmermans, de Heilige Geest? Wat zijn we toch gezegend!

 4. En zei hij dit met opgeheven rechterarm? En moeten we dat ‘marcheren’ van hem echt letterlijk nemen? Lief toch…

 5. Ik denk dat “zum kotzen” nog te mild is.
  Mijn god, wat een engnek.
  Eén ding weet ik wel zeker: hij spreekt NIET namens mij.
  Gatverdamme.

 6. En zo, beste lezers, ziet Megalomanie eruit.

  Herr Franz heeft werkelijk alle klassieke middelen uit de kast gehaald om de macht te krijgen. Dit zou nog wel eens een leercasus in de psychopathologie kunnen worden mocht het ziekelijke brein van Frans ooit op de psychische en hopelijk ook fysieke snijtafel komen te liggen.

  Fransje gebruikt het klassieke FUD – Fear, Uncertainty and Doubt – om zich de macht toe te eigenen. Angst voor een groep die anders denkt dan de zijne en daarmee fout en gevaarlijk wordt bestempeld. Onzekerheid over de toekomst als niet voor hem wordt gekozen. Twijfel versterken zodat mensen uit angst de vaste patronen en waarden volgen dus de bestaande politiek.

  “Miljoenen mensen hebben de Russen al geofferd. Met maar een doel: een militaire macht te scheppen, zo groot en zo sterk, dat ze Europa zouden kunnen overweldigen. Ik geloof dat er maar zeer weinigen zijn geweest, die de enorme grootte van dat gevaar hebben onderkend.”
  Wat weinigen weten is dat Fransje, ontwaakt na zijn prille religieus-seksuele ontwikkeling met frisse moet het leger inging alwaar hij werd onderricht in het ondervragen van russische krijgsgevangen. In het Russisch natuurlijk, want Fransje had ontdekt dat het spreken van de taal van de ander hen argeloos en een makkelijke prooi maakte voor zijn allesomvattende machtshonger. Hierdoor heeft hij zich niet alleen vastgebeten in die verouderde koude-oorlog structuren en denkpatronen, maar misbruikt hij de geschiedkundige restanten die velen hiervan nog in hun brein hebben opgeslagen om hem, Frans, en niemand anders dan Frans, als oplossing te zien. Feit is dat Rusland, met een economie ter grootte van de Benelux, zich een oorlog financieel niet kán veroorloven noch militair opgewassen is tegen de na de Amerikanen grootste militaire supermacht ter wereld: een verenigd Europees leger, wat er misschien op papier nog maar half is geregeld maar als de russische poep onze propellor raakt binnen enkele pennenstreken een feit is. Natuurlijk nog lang niet efficiënt en effectief maar dan nog. Niet iets om je accuut zorgen over te maken hoewel wel wenselijk om te regelen omdat grotere gevaren op ons en trouwens ook de russen, afkomen. Zoals horden moslims in het zuiden van europa en rusland, gesteund door de vijand die al binnen is; de vijfde colonne die heimelijk ons systeem van binnenuit aan het ondergraven is. En dat is opmerkelijk want Fransje is niet de domste en importeert toch actief in grote getalen van die gezamenlijke vijanden.

  Daarmee komen we op een ander veel toegepast mechanisme van despotische megalomaan: het creëren van een niet bestaande of irreële vijand om de aandacht af te leiden van de werkelijke problematiek. Dat heeft hij gemeen met Poetin, die hem in zijn dictatuur net zo nodig heeft als omgekeerd. “Wij zullen ons volk doordringen van de noodzakelijkheid. Samen zullen wij een vernieuwd Nederlands volk opbouwen ..”. Vervang het woordje Nederlands door Deutsche en je weet meteen wie ook ..

  Fransje is naar Drucker en heeft gezegd dat 1.Europa alleen verenigd sterk is; en dat – en nu komt het! – 2.Ik het geloof heb dat ik, Frans Timmermans, de volgende van God gegeven Europese leider ben, ..
  Ziehier mensen, Dit.Is.Een.Megalomane.Dictator.In.De.Dop !!!

  Dit is de waan van een persoon die denkt dat hij door God is gekozen om zijn denkbeelden aan anderen met foute denkbeelden op te dringen. En daar waar iemand denkt dat hij door God is gekozen, daar is geen correctie meer mogelijk. Immers, God is perfect dus hij ook! In dat verwrongen brein dan want wie in deze tijd nog geloofd in zo’n almachtig imaginair vriendje heeft dringend hulp nodig.

  Stel je daarom voor: Fransje, seksueel gevormd door een priester edoch toch in de kerk gebleven, militair gevormd als russen ondervrager, politiek gevormd als socialistisch, denkt dat hij door God is gekozen als onze Jezus.

  Je zou erom kunnen lachen. Als je geen geschiedenis hebt gehad.

 7. Meneer Timmermans neemt zich het recht over “ons “ te spreken. Laat dhr Timmermans bij deze weten, dat ik voor mezelf kan spreken en wens niet in de club”ons” door dhr Timmermans te worden “ verbreizeld”. Dhr Timmermans met zijn grootspraak neemt iedere burger zijn burgerrevhten af en doet die aan Brussel (EU) cadeau. Ik wens als Nederlandse burger mijn/onze grondwet te behouden en verlang dat nederlandse wetten gehandhaafd blijven. Dhr Timmermans neemt zo maar even 500 miljoen europese burgers hun landelijke burgerrechten af. De burgeroorlog broeit!! Burgers wees op uw hoede voor deze rakker. We hebben nog een democratie! Met deze vlerk zijn we met zijn allen straks nog maar dieners en knechten.

 8. Ik heb spontaan een déjà vu met A. Hitler: 1 Europa, 1 rijk, 1 munt, 1 volk, 1 natie, 1 leger.
  Zijn nu al die mensen in WO1 en WO2 die gesneuveld zijn voor onze vrijheid nu voor niets gestorven?

Comments are closed.