Aan premier Mark Rutte

Bespaar Continu NL

Meneer Rutte,

Er zijn weer eens mensen boos op u.

Klaagnegerts en blanke zeikstralen deze keer.

Ik bedoel: ‘SJW’ers van kleur’ en hun ‘helper whiteys’.

U vond uw bezoek aan een van de machtigste mannen ter wereld, de president van de Verenigde Staten, namelijk belangrijker dan de herdenking van de officiële afschaffing door Nederland van de slavernij in 1863.

U had niet uw vice-premier mejuffrouw Ollongren moeten sturen, maar u had er zelf moeten zijn. Met koning Willem-Alexander. En dan had u namens de regering excuses moeten maken voor de slavernijgeschiedenis van Nederland.

In 2013, 150 jaar na de formele afschaffing van de slavernij, zei de toenmalige vice-premier Lodewijk Asscher: ”Ik sta hier namens de Nederlandse regering en kijk terug op deze schandvlek in onze geschiedenis. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid”.

Maar tussen ‘diepe spijt en berouw betuigen’ en ‘excuses maken’ zit volgens de negers en de blanke zeikstralen dus een groot verschil.

Ik heb weleens begrepen dat ze zelf dachten aan ‘een groot verschil’ van 22 miljard euro aan zogenaamde ‘herstelbetalingen’. Op te brengen door de werkende nazaten van blanke landarbeiders, dagloners en andere verworpenen der aarde die wel hun eigen broek wilden ophouden en zich zonder te blijven mekkeren opwerkten uit de omstandigheden van hun voorouders.

U kunt die selectief verontwaardige jankmuilen niet hard genoeg negeren.

Groet,

JanD

PS. Voor de gelegenheid met de code ‘herstelbetalingeninjebroekje’ vandaag drie tientjes korting.