Aan Mark Rutte

Bol.com Algemeen

Meneer Rutte,

Toen ik u gisteren in de Tweede Kamer hoorde zeggen dat u anders over Zwarte Piet bent gaan denken, dacht ik even: wat een mietje!

En dan natuurlijk niet in de Dikke Van Dale-betekenis van ‘mannelijke homoseksueel’, maar van ‘slappeling, halve zachte’.

Ik dacht: u heeft vast die beelden gezien van rapper Akwasi op de Dam. Die hangt bij de Staatsomroep altijd de Grote Verbinder uit, maar als hij voor een select gezelschap van boze subsidieslurpers en linkse kerk-bezoekers spreekt, komt er andere taal uit.

Luister maar:

Het is een wat kromme zin, maar hij zei dus maandag in zijn speech op de Dam: “Op moment, in november, dat ik een Zwarte Piet zie, ik trap hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

Tja.

Dan kan een premier van alle Nederlanders twee dingen doen.

Hij kan het preventief opnemen voor Keesje van 5, die elk jaar verkleed als Zwarte Piet naar de intocht in Wijk bij Duurstede gaat, en die Akwasi wegens bedreiging laten aanpakken door politie en justitie.

Of hij gaat door de knieën en belooft Akwasi bij de eerste de beste gelegenheid in de Tweede Kamer dat Keesje van 5 het nooit meer zal doen.

Een premier van alle Nederlanders die een slappeling, een halve zachte is, zal kiezen voor het laatste.

Dacht ik even.

Daarna realiseerde ik me dat ik weer te veel bij de waan van de dag leefde.

U bent niet anders gaan denken over Zwarte Piet omdat u een mietje bent, maar omdat u Mark Rutte bent.

Het is een patroon.

Sterker: het is uw énige principe.

Ik moest niet boos op u worden, namens Keesje van 5 uit Wijk bij Duurstede die als-ie niet uitkijkt in november in elkaar wordt geslagen door rapper Akwasi, ik moest even de archieven induiken.

Gedaan!

Ik vond er een boekje van uw hand. Het heette ‘Orde op Zaken’. En daarin las ik allemaal dingen die mij best aanspraken.

Zoals: “Automobilisten zijn  al genoeg geld kwijt aan het bezit en gebruik van hun auto. Er moet elk jaar 500 miljoen euro extra komen voor de uitbreiding van het wegennet. De maximumsnelheid moet worden verhóógd naar 130 kilometer per uur.”

Bent u anders over gaan denken.

En: “Er moet ruimte komen voor kernenergie.”

Bent u anders over gaan denken.

En: “De landbouw is onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en is met de groei van de wereldbevolking van steeds groter belang voor onze export. Daarnaast speelt de agrarische sector een belangrijke rol als beheerder van ons typische Nederlandse landschap, onze cultuur en onze tradities.”

Bent u anders over gaan denken.

“Burgers moeten -ook ’s avonds- onbekommerd kunnen gaan en staan waar ze willen, zonder gevoelens van onveiligheid. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. In alle gevallen, van vandalisme tot terrorisme, is een krachtig antwoord van de overheid nodig. Overlast en criminaliteit moeten snel en keihard worden aangepakt. De overheid dient de wet- en regelgeving strikt te handhaven.”

Bent u anders over gaan denken.

Gezondheid

En: “Wij verwachten, stond er, dat mensen de kansen grijpen die hun worden geboden. Gelijke rechten zijn er voor iedereen. Maar ook gelijke plichten. Allochtonen zijn niet zielig. De overheid is geen plaatsvervangende geluksmachine die alle problemen oplost.”

Bent u anders over gaan denken.

En: “De toegang tot de sociale zekerheid voor vreemdelingen moet worden beperkt. Het is niet eerlijk dat mensen door foute prikkels te snel in een uitkering belanden en daarin blijven.”

Bent u anders over gaan denken.

En: “De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. Die toestroom moet worden gestopt. Gemeenten dienen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, op welke wijze dan ook, te beëindigen.”

Het wórdt niet eentonig, het ís eentonig: bent u anders over gaan denken.

Dus het is niet dat u bang bent dat Akwasi en die andere ‘verbinders’ van het Bruine Leger Keesje van 5 uit Wijk bij Duurstede in zijn gezicht gaan trappen (uiteraard in een groep, uiteraard verkleed zoals vroeger in de VS de Black Panthers).

U bent geen mietje.

U kreeg gewoon ontzettende jeuk van het feit dat u over Zwarte Piet nog níet van mening was veranderd.

En dat deed u dus alsnog.

Mag ik u een suggestie doen voor uw volgende draai?

Ga eens ‘anders denken’ over de subsidies aan ál die extremistische identiteitsactivisten die tweespalt in de samenleving proberen te zaaien tussen inwoners met veel en inwoners met weinig pigment…

Groet,

JanD

PS. Het is wéér gelukt om een passend cadeautje voor u te vinden!

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (Bunq me). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlinks bij Bol.com en Amazon wordt ook gewaardeerd)