Aan Jerry Afriyie

Beste Jerry,

Wij moeten het even over Nelson M. hebben.

Nee, niet meteen ‘Kill the Boer’ gaan zingen!!!

Ik bedoel niet Nelson Mandela, ik bedoel Nelson Maatman.

Nelson Maatman schijnt een makkertje van jou te zijn.

Een strijder.

Een broeder.

Een actief aanhanger van Kick Out Zwarte Piet.

Hij sluit zich regelmatig net als Frédérike Geerdink en Sunny Bergman als ‘helper whitey’ bij jullie aan als jullie ergens in een Nederlandse stad een kinderfeest gaan verzieken.

Nelson Maatman!

Nelson van het ‘Kinderbevrijdingsfront’…

Nelson van de ‘Pedo Pride’…

Nelson van de mailinglist van oud-leden van de verboden pedovereniging Martijn…

Nelson van de heropriching van de politieke pedopartij PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit)…

Nelson van het pleidooi bij de NTR voor seks met  4-jarigen

Nelson van het weekeindje met zijn 5-jarige ‘boyfriend’

Die Nelson dus.

Dat blijkt een Kick Out Zwarte Piet-activist.

In elk geval gesignaleerd in Dokkum.

Manmanman.

Nu snap ik éindelijk waarom jullie telkens zo fanatiek protesteren als jullie voor je demonstraties worden verbannen naar plekken op een paar honderd meter van de kindertjes.

Alles voor Nelson…

Groet,

JanD

‘Briefje van Jan’ wordt mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties via Back me en incidentele giften via Bunq me.

Bol.com Algemeen

7 thoughts on “Aan Jerry Afriyie

 1. Och daar hebben wij Jan Dijkvinger weer. Ik had al geen hoge pet van je op, Dijkerd (variant op, eh, zei….), maar na het lezen van je uiterst goedkope ‘lockerroom-stukje’ hierboven, begon er opeens iets heel vettigs en viezigs te plakken onderaan mijn schoenzooltjes en ja hoor, wat denk je? Ja ja: jouw ongeschoren, opgeblazen zuipkop. Dat ik dat nog mocht meemaken… Maar ja, je hebt je daar wel bijzonder comfortabel genesteld, blijkt…Happy stinking, asshole!

 2. Wat zijn dat toch een vieze mensen. Zoals mijn vader altijd zei: Ze zijn afgeschraapt aan de deurmat. Als de mat vol is kan hij zo in de brandende kachel.

 3. Hipocratie of Pedocratie

  Wie heeft zich niet opgewonden de laatste tijd opgewonden over de nieuwe pedofielen partij PNVD en jullie hebben mijn volle sympathie, maar wie deze partij bij voorbaat wil verbieden, die maakt zich schuldig aan het vermoorden van de democratie en begeeft zich op zeer glad ijs, wat bovendien ook nog als een boemerang kan gaan werken.

  Natuurlijk is ieder gezond denkend mens tegen een partij die seks met kinderen wil propageren en de leeftijd wil verlagen waarop dit strafbaar is, je zou er haast van gaan kotsen en krijg ik een acute aanval van moordlust, maar als we de emoties even opzij zetten, dan kan het verbieden van een dergelijke partij op basis van emotionele gronden van de democratie vermoorden.

  De grondwet is er duidelijk over lees de tekst en laat deze goed op u inwerken, lees ook artikel 7 even en bedenk dan dat zij die deze grondrechten willen omzeilen om daarmee de pedofielenpartij te verbieden, in feite de deur wagenwijd openzetten voor een denken en handelen waarin iedere nieuwe partij die niet de goedkeuring draagt van de regenten verboden kan worden, want deze kunnen dan op exact dezelfde emotionele gronden bepaalde gedachten en aanvallen op het systeem buitensluiten en daarmee is dan de democratie gemuilkorfd en geketend als een kettinghond en is het gedaan met onze vrijheid.

  Artikel 4
  Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.
  Alleen de wet kan deze partij aan banden leggen zodra zij tegen de wet en/of de rechten van het kind handelen en ik hoop dat een rechter hoewel ik twijfel gezien de lijst die ik u gaat presenteren waarbij ik de anders denkende prominenten niet zal sparen, hij deze lieden ongenadig zal straffen, maar zolang zij binnen de regels van de democratie zich manifesteren, dan is er maar één mogelijkheid, namelijk NIET op hen stemmen en bovendien iedereen die er lid van wordt of is met argusogen volgen op hun handelingen.

  Laten we onze emoties beter gebruiken en deze lieden verketteren,ze geen enkele kans geven om zich met kinderen te manifesteren. We moeten ze het vuur aan de schenen leggen, laten we de kinderen van de wereld beschermen tegen dit soort lieden die omwille van hun seksuele uitspattingen menen dat zij daarvoor weerloze kinderen mogen gebruiken, nagel ze aan de schandpaal en geef ze aan.

  Zorg dat pedofielen nooit op scholen of in jeugdhonken komen te werken, zeg tegen uw politieke vertegenwoordigers dat kinderen tegen deze pure egowisten beschermd dienen te worden, zet justitie en politie middels een democratisch mandaat aan tot maximale opsporing en vervolging van hen die middels woord en beeld kinderporno maken, verspreiden en afnemen, dat is namelijk uw democratisch recht en bovendien conform de huidige wet geheel legaal, want wie kinderen misbruikt is strafbaar en dus kunnen en mogen, nee moeten wij zelfs onze volksvertegenwoordigers aanspreken en afrekenen op hun standpunt in deze.

  Begrijp me goed, ik ben tegen iedere vorm van leeftijdverlaging, ik ben tegen het gebruik en misbruiken van kinderen, maar ik ben niet voor het verbieden van een partij die binnen de democratische spelregels tracht een verandering aan te brengen, nee zelfs niet als ik ervan kotsen moet of mijn handpalmen gaan zweten en ik moordzuchtige neigingen krijg, want daarmee zou ik mijn eigen recht op vereniging en vertegenwoordiging op het spel zetten en dat is nu wat nooit mag gebeuren in een democratie.

  De elite is er dan als de kippen bij om regels te vinden die het vormen van nieuwe partijen onmogelijk maken en zo dus hun macht te beschermen, met dank aan de pedofielenpartij die zo gemakkelijk de emoties opriep waardoor velen zich als lemmingen van de rotsen werpen en de democratie opzij zette, aldus de weg vrij makende voor censuur en willekeur, waarbij de gevestigde orde iedere nieuwkomer het vuur aan de schenen kan leggen als ongewenste partij.

  Toon uw aversie, uw woede, uw emoties, maar besef wel dat alleen de wet en de grondwet de flinterdunne bescherming biedt tegen een dictatuur van een massapsychose en een echte democratie, gedragen, uitgevoerd en geldende door alle burgers van dit land. Vergeet niet dat men ook Pim Fortuyn wilde verbieden, dat onze vrijheid van meningsuiting al vaker op het spel staat en stond. Ooit was je persono non grata als je CPN’r was, of later als je op de CD stemde, beide legitieme partijen, zo breken we een democratie af en geven ruimbaan, zonder het te willen of beseffen aan een schijndemocratie.

  Bovendien is dit allemaal wel zo nieuw. Oud PvdA eerste kamerlid Dr Edward Brongersma heeft altijd al zo zijn eigen ideeën gehad en zelfs nog een meerderheid in de tweede kamer weten te bereiken. Ik citeer uit een stuk op Wikipedia:
  Brongersma dacht en schreef geheel in de zoëven genoemde juridische traditie toen hij een pleidooi hield voor zijn voorkeursrelaties van volwassenen met jongeren. Mat name dit is hem na zijn dood verweten. Maar pleitte hij in die tijd (van ca. 1960 tot 1990) voor iets dat maatschappelijk niet acceptabel of zelfs verwerpelijk was? Een door Justitie ingestelde adviescommissie stelde vast dat Brongersma in het geheel niet pleitte voor alle soorten van leeftijdsongelijke relaties. Hij pleitte voor homoseksuele relaties tussen mannen en geslachtsrijpe jongens (in globaal de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar) en dan nog alleen als dat relaties waren die voor beide partijen geheel vrijwillig, plezierig en waardevol waren. Elke vorm van dwang werd door hem sterk afgewezen.
  In feite pleitte hij in de 70-er en 80-er jaren voor iets wat in 1991 Nederlands recht zou worden. In dat jaar nam de Tweede Kamer met brede meerderheid een stemverklaring aan van mw Swildens-Roozendaal namens de fracties van PvdA, VVD, D66 en Groen Links, waarin gesteld werd dat “vrijwillig tot stand gekomen seksueel contact door Justitie gerespecteerd dient te worden”. Hierbij gaat het, zoals werd gesteld, om “seksueel verkeer met en tussen jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar”. Een en ander leidde tot het instellen van het zgn. klachtvereiste voor seksuele contacten met jeugdigen van die leeftijd, dat wil zeggen dat er alleen een strafvervolging kan worden ingesteld als de jongere zelf of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een klacht indient. Als de relaties metterdaad zo zijn zoals Brongersma bepleitte, dat wil zeggen geheel vrijwillig en voor beide partijen plezierig en waardevol, zullen er wel weinig klachten worden ingediend. Tenzij, zoals later bleek, de politie wanneer die over zulke contacten informatie kreeg, ouders ertoe bracht om alsnog een klacht in te dienen. Dat de Tweede Kamer vijf jaar later, onder invloed van conservatieve organisaties en bewegingen het klachtvereiste weer schrapte. Tot zover het citaat.

  Later heeft hij nog eens geprobeerd door een petitie aan te bieden. Ik heb deze petitie gevonden en mij ongelooflijk verbaast wie hem allemaal steunde, deze mensen en partijen hadden zich nu wel tweemaal bedacht na wat er allemaal gebeurd is in België en Frankrijk en ook in Nederland zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Deze lijst is wel van 15 januari 1987. Ik zou nu wel eens willen weten of zij er nu nog hetzelfde over denken.

  De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), de ‘pedopartij’, moet alsnog worden verboden. Het Openbaar Ministerie (OM) moet zoeken naar juridische mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen, vinden PvdA-Kamerleden Khadija Arib en Niesco Dubbelboer. Ik zou als ik hun was nog een binnen hun eigen partij kijken of er wel steun is. (zie petitie)
  Mijn grote angst is dat er toch nog veel idioten op deze walgelijke partij gaan stemmen en je nooit zal weten of je buurman of buurvrouw er ook op gestemd hebben.
  Ik heb bij dit stuk verschillen bronnen gebruikt, Ik zal maar zeggen een stukje van mijzelf en een heleboel vaneen ander.
  Daarvoor dank.

  Gr Dries Mosch

  Hier De Petitie

  persbericht

  Amsterdam, 15 januari 1987
  Compromisvoorstel strafbaarstelling seks beneden 16 jaar
  Het COC heeft op donderdag 15 januari aan de minister van Justitie een voorstel aangeboden over de mogelijkheid tot strafuitsluiting bij seksuele contacten van en met jongeren beneden 16 jaar. Het COC hoopt hiermee de weg te openen naar een aanvaardbare wijziging van het bestaande verbod. Ruim een jaar geleden veroorzaakte een regeringsvoorstel over deze kwestie veel commotie. Verwacht wordt dat de regering zeer binnen kort een gewijzigd wetsontwerp bij de Tweede Kamer zal indienen.

  Het COC heeft dit niet willen afwachten en heeft zelf een voorstel ontworpen. Het is een compromisvoorstel, bedoeld om de ontstane tegenstellingen te overbruggen. Het voorstel komt op het volgende neer. Het verbod op seksuele contacten met jeugdigen blijft in het wetboek van strafrecht staan. Hieraan dient echter te worden toegevoegd dat het verbod in nader omschreven gevallen niet van toepassing is. Daarbij denken wij in het bijzonder aan gevallen waarin de jongere in kwestie het contact zelf zocht, of een actieve rol speelde in het onderhouden ervan of indien er geen sprake is van een groot machtsverschil.

  Voor het voorstel is steun gezocht en gekregen van een groot aantal deskundigen en organisaties met zeer uiteenlopende opvattingen over seks met jeugdigen. Steun is gekregen zowel van vertegenwoordigers van de stroming voor decriminalisering (Brongersma) als van mensen die dit het effectiefst hebben weten tegen te houden (Melai). Dit onderstreept de brede steun voor het voorstel.

  Nadere informatie: COC 020- [oud telefoonnummer] Willemien Ruygrok
  Ondertekenaars petitie Leeftijdsgrens zedelijkheidswetgeving; januari 1987
  Rechtswetenschap en criminologie
  Mr. A.L. Melai, Voorschoten, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht RU Leiden
  Prof. dr. C. Fijnaut, hoogleraar strafrecht en criminologie Erasmusuniversiteit
  H. Singer-Dekker, Haren, emerita hoogleraar straf-/strafprocesrecht RU Groningen
  Miek de Langen, hoogleraar jeugdrecht Universiteit van Amsterdam
  R.W. Jongman, Groningen, hoogleraar criminologie RU Groningen
  Prof. mr. C. Kelk, Amsterdam, hoogleraar straf(proces)recht en pen. recht RU Utrecht
  Mr. G.E. Langmeijer, oud-Procureur-Generaal Hoge Raad
  H. Drion, Leiden
  Dr. M.F. Andriessen, Groningen, kriminoloog RU Groningen
  Dr. E. Brongersma, Overveen, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Genaraal
  Dr. M. Moerings, univ. hoofddocent W.Pompe-instituut RU Utrecht
  Mr. G. Spong*, Den Haag, advocaat en procureur
  Mr. E. Th. Hummels, Utrecht, advocaat en procureur
  Mr. C. Waaldijk, Maastricht, universitair docent
  Mr. W.J. van Bennekom, Amsterdam, advocaat en procureur
  T.R. Droer, Groningen, wet. medewerker vakgroep criminologie RU Groningen
  M.J. Winkels, wet. medewerker criminologisch instituut RU Groningen
  J. Strikwerda, Groningen, wetenschappelijk onderzoeker
  Ada Sluiter, Groningen, ass. onderzoeker kriminologisch instituut RU Groningen
  Mr. J.C. van Straaten, Amsterdam, universitair docent
  Coornhertliga
  Sociale wetenschappen en geestelijke volksgezondheid
  Prof. dr. B.C.J. Lievegoed, Zeist
  F.H.L. Bayaert, Utrecht, hoogleraar for. psychiatrie RU Utrecht, geneesheer-directeur P. Baancentrum
  E.L. Bayaert-Köhler, Utrecht, psychotherapeut
  Prof dr. J. Frenken, Utrecht, hoogleraar seksuologie
  Prof. dr. M. Zeegers, emeritus hoogleraar for. psychiatrie RU Leiden
  Prof. dr. G.A. Ladee, Rotterdam, emeritus hoogleraar psychiatrie
  Prof. dr. C.J.B.J. Trimbos, Inst. Preventieve en Sociale Psychiatrie Erasmusuniv.
  Prof. dr. R.H. van den hoofdakker, vakgroep biologische psychiatrie RU Groningen
  Prof. dr. M.A.J. Romma, Margraten, hoogleraar sociale psychiatrie RU Limburg
  Prof. dr. M. Kuilman, Amsterdam, psychiater
  J.D. Imelman, hoogleraar algemene pedagogiek RU Groningen
  Prof. dr. J.D. Ingleby, vakgroep ontwikkeling en socialisatie RU Utrecht
  Prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar ambulante en sociale psychiatrie RU Utrecht
  Prof. dr. H. Musaph, Amsterdam, emeritus hoogleraar medische seksuologie
  J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, Oegstgeest, hoogleraar andragologie U.v.A’dam
  Prof. dr. A.J.M. Hermans, Berg en Dal, hoogleraar psychologie
  Prof. dr. E.C. Klip, hoogleraar medische psychologie RU Groningen
  Prof. dr. B.P.M. Creemers, hoogleraar onderwijskunde RU Groningen
  Prof. dr. J.G. van Dijk, Leiden, hoogleraar seksuologie
  Bestuursleden Katholiek Studiecentrum voor de Geestelijke Volksgezondheid
  – Prof. dr. W.J. Berger, voorzitter, emeritus hoogleraar godsdienstpsychologie KUN
  – Drs. F.C.S. Darks, Nijmegen, godsdienstpsycholoog
  – Drs. N.J.M. Vendrik, Utrecht, priester, oud-directeur C.A.P.E.R.
  – Prof. dr. A.M.P. Knoers, hoogleraar onderwijskunde KU Nijmegen
  – Mevr. dr. J.T.T.M. Feldbrugge, sociologe
  – Dr. J.M. van der Lans, godsdienstpsycholoog
  – Drs. C.H. Kuitenbrouwer, jurist, directeur Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Kennemerland
  – Drs. M.L. Froh[…]de Winter, Amsterdam, psychologe/psychotherapeute
  – Dr. H.J.M. Vossen, Cuyk, pastoraal-theoloog
  Dr. Michiel W. Hengeveld, Leiden, psychiater, sexuoloog
  Dr. P. Cohen-Kettenis, univ. docent klinische psychologie RU Utrecht
  Drs. Peter van der Mede, Nijmegen, ontwikkelingspsycholoog
  Dr. Carol van Nijnatten, Utrecht, univ. hoofddocent ontwikkelingspsychologie
  Dr. A.P. Buunk, univ. hoofddocent gezondheidszorg KU Nijmegen
  Dr. P. Voestermans, univ. hoofddocent vakgroep cultuurpsychologie KU Nijmegen
  Dr. B.S. Witte, directeur N.I.S.S.O., Zeist
  F. Bruinsma, Utrecht, kinderpsychiater, seksuoloog
  Drs. Th. G. M. Sandfort, Utrecht, sociaal-psycholoog, vakgroep klin. psychologie RUU
  G.T. Roelofs, Maastricht, psychiater, seksuoloog
  Paul Vennix, wet. medewerker N.I.S.S.O.
  Drs. M.A.A. van der Veer, Amsterdam, psycholoog/psychotherapeut
  Dr. F. Bernard, Rotterdam, psycholoog
  Dr. C.J. Huizinga, Hengelo, stafdocent Katholieke Sociale Academie Enschede
  Dr. W.J. Sengers, Rotterdam, zenuwarts en soc. geneeskundige, un. hfddoc. Erasmusun.
  Dr. F. van Ree, Bennebroek, psychiater/psychotherapeut
  Lex van Naerssen, univ. hoofddoc. klin. psychol. aspecten v.d. sexuologie RU Utrecht
  Drs. F.E.J. Gieles, Zutphen, orthopedagoog
  Dr. mr. C.J. Straver, wet. hoofdmedewerker en plv. directeur N.I.S.S.O., Zeist
  J. Pieters, docent algemene pedagogiek RU Groningen
  M. Möller, Zeist, pedagoge, auteur
  Jan de Jong, Utrecht, medewerker Welzijnsstichting West-Utrecht
  G.B. van Drie, Utrecht, maatschappelijk werkster
  Elzo Pieterse, Maastricht, student sociale academie
  Suzanne Simons, Masch-Eijsden, studente sociale academie
  P. Talman, Drachten, zwakzinnigenverzorger
  Willem de Regt, Den Haag, socioloog, preventiemedewerker RIAGG
  J.A.N. van Gool, Vianen, reclasserings maatschappelijk werker
  Marc van Bijsterveldt, Amsterdam, student opvoedkunde
  Margriet Dijkmans van Gunst, Amsterdam, wijkverpleegkundige
  S. Miedema, Groningen, socioloog RU Groningen
  Lineke Marseille, Amsterdam, stafmedewerker Stichting Pandora
  Rutgers stichting
  Werkgroep Seksualiteit, Intimiteit, Relaties, Maastricht (samenwerkingsproject bureau vertrouwensartsen inzake kindermishandeling, RIAGG, COC en NVSH)
  Jhr. mr. J.A. Schorerstichting
  PSVG, Prot. Stichting voor Voorlichting en Vorming omtrent Relaties en Seksualiteit
  Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers, sektie maatschappelijk werk
  Landelijk Buro van de FIOM
  Onderwijs, jeugdwelzijn en -emancipatie
  Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
  Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk
  Stichting Kindertehuizen van Humanitas
  Stichting Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Jongeren
  Stichting Rotterdam Steunpunt voor Jongeren en Jongerenwerk
  Redactie Jeugd en Samenleving
  Medewerkers Stichting Jeugd en Gezin
  – J. Hupperetz, Utrecht
  – K. van Veerdegem, Amsterdam, maatschappelijk werkster
  – R. Goudkuil, Zaandam, maatschappelijk werker – M. van Veeken, Aalsmeer, maatschappelijk werker
  – Hanny van Slooten, Amersfoort, praktijkwerkster
  Simon Vuyk, Rekken, directeur orthopedagogisch centrum De Marke
  Frits Wafelbakker, Den Haag, jeugdarts
  R. Louis, lid Kroonraad voor de Kinderbescherming arr. Rotterdam
  G.J.A. Kocken, wnd. hoofd gezinsvervangend tehuis welzijnszorg
  C.J. Mul, Rotterdam, hoofd openbare basisschool
  Jan ten Hoeve, Papendrecht, onderwijzer
  R.I. Klisser, Maastricht, Jeugdhulpverlener/maatschappelijk werker
  Els Nieskens, Roermond, hulpverleenster kinderbescherming
  B. van Bets, Amsterdam, leraar
  P.W.F. Slats, Sassenheim, leraar basisonderwijs
  Aad Ramkema, Amsterdam, leraar
  P.F. Valois*, Utrecht, buurthuiswerker, voorlichter
  A. de Vries, Middelie, onderwijzer
  M.M.C. Maassen, Amsterdam, leraar M.O.
  Drs. G.T.A. Goslinga, docent M.O.
  T. Gerritsen, Amsterdam, docent VO
  Godsdienst, levensbeschouwing, wijsbegeerte
  Landelijk Hervormde Jeugdraad
  Doopsgezinde Jeugdcentrale
  Humanistisch Verbond
  Prof. dr. G.J. Hoenderdaal, Gorssel, emeritus hoogleraar theologie
  Prof. dr. L.W. Nauta, hoogleraar sociale filosofie RU Groningen
  Prof. dr. B. Delfgauw, Haren, emeritus hoogleraar wijsbegeerte RU Groningen
  J. van Kilsdonk SJ, Amsterdam, emeritus studentenpastoor VU en UvA
  Johan Blauw, Amsterdam, remonstrants predikant
  Dr. Theo A.F. Kuipers, univ. hoofddocent filosofie RU Groningen
  J.G. Paardekoper, Amsterdam, remonstrants predikant
  Ds. L.H.C. Friederich, Oegstgeest, voorl. waarnemer radiopastoraat IKON en pastor psychiatrisch ziekenhuis Endegeest
  T. van Dijk, Nuenen, remonstrants predikant b.d., leraar maatschappijleer en omgangskunde
  Ds. E.W.H. Laman Trip – Kleinstarink, Warnsfeld, remonstrants predikante
  M.Ch. Kassens, Zutphen, predikant
  Politiek, emancipatie
  Hedy d’Ancona, Amsterdam, lid Europese Parlement
  Organisatie Vrouwen in de V.V.D.
  Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid
  Politiek Emancipatie- en Aktiveringscentrum D66
  J. O. V. D.
  Jonge Socialisten
  Algemeen Nederlands Jeugdverbond
  Jonge Democraten*
  P. S. J. G.*
  P.P.R. Flikkers en Potten*
  P.P.R. Partijbestuur
  ABOP Homogroep
  Abva/Kabo Homogroep i.o.
  Landelijk Homo Jongeren Overleg
  ONdeugd, homo-jongeren Delft
  Stichting de kringen, landelijk verband van kringen voor homoseksuele mannen en vrouwen
  Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
  N.V.I.H. COC, afd. Zuid-Limburg
  P.v.d.A. Homogroep
  Stichting Landelijk Overleg Werkgroepen Ouders van Homoseksuele Kinderen S.L.O.W.
  Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
  Auteurs
  Miep Diekmann
  Gertie Evenhuis, Amsterdam, schrijfster, docente Nederlands Haagse Leergangen
  Veronica Hazelhoff
  Yvonne Keuls, Den Haag
  Mr. Manuel Kneepkens, Rotterdam, dichter, docent strafrecht Erasmusuniversiteit
  Dr. Jan C. Terlouw, Paris, auteur
  Dolf Verroen, Sint Nicolaasga, schrijver van kinderboeken
  Overigen
  Dr. L. Gooren, internist polikliniek adrologie en sexuele endrocrinologie Academisch Ziekenhuis VU Amsterdam
  Dr. A.K. Slob, medisch fysioloog, univ. hoofddocent Erasmusuniversiteit
  Arie de Klerk, Bilthoven, vader van 3 zoons
  J.M. van der Voort, Bilthoven, moeder van 3 zoons
  R.A. Bezzi, Amstelveen, reclame-ontwerper
  Jaap Berghout, voorzitter COC-afdeling Dordrecht
  N.B. van Drie-de Boer
  M. Luider, Utrecht
  R.F. Pino, Amsterdam, administratief medewerker
  Y. Winkelman, Geleen
  M. van Hintum, Maastricht
  G. van der Aa, Maastricht
  M. Verbinnen, A., Antwerpen
  L.P.M. Moes, Maastricht
  W. Kleverwal, Maastricht
  L. van Elderen
  P.C. Horsten, Tilburg
  V. Kalken, Scheveningen, magazijnchef
  Drs. M. Fiolet, Amsterdam, Neerlandicus, directeur filmprod.mij.
  F. Berkelmans
  Maurice Beljaars, Eindhoven, 2e jaarsleerling MDGO-AW
  Nico Cats, Amsterdam, rijksambtenaar
  H.M. Reijke, Den Haag
  R.P.R. Gaal, Alkmaar
  Drs. A. Sonneveld, Zoetermeer, docent VU
  Drs. Inge de Wilde, Groningen, beleidsmedewerker RU Groningen
  Bob van Schijndel, Amsterdam, gemeenteraadslid links accoord
  S.B.T. Smith, Purmerend, studiesekretaris VU
  N.M. Don, Amsterdam
  G.C.G. de Zwager, Utrecht
  E. Schuil, Groningen, secretaris-beheerder RUG onderzoeksinstituut
  E.H.G. Himmelreich, Amsterdam, doct. student economische wetenschappen
  Peter Timmerman, Groningen, scriptant, student
  Jan Jaap Kleinrensink, erkend gewetensbezwaarde militaire dienst, politicoloog
  Hans Baaijens, Leiden
  Hugo Koole
  Jan Lurkes, Ridderkerk
  Pleun van den Dool, Wassenaar
  Edward van Toledo, Vlaardingen
  Rob van Herwaarden, Den Haag
  A. Olgers, Amsterdam, universitair docent
  Linda Horn, Amsterdam

  [betekenis * staat niet aangegeven]

  Reactie MARTIJN op deze COC-petitie.

  Herziening zedelijkheidswetgeving (reactie MARTIJN op COC-petitie)
  Door: Vereniging MARTIJN

  Aan
  De Minister van Justitie
  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
  De Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer

  Amsterdam, 19-1-1987

  Betreft: herziening zedelijkheidswetgeving

Comments are closed.