Aan Jaap Stalenburg

Reizen algemeen

Beste Joap,

Ik dacht: daar gáát de PvdA…

Jaap Stalenburg zegt PvdA-lidmaatschap Heerenveen op”, las ik in de Leeuwarder Courant.

Even meende ik te moeten begrijpen dat je tot het helder inzicht was gekomen dat de PvdA een machtswellustige ambtenaren- en onderwijzerspartij was geworden die het contact met de reden van haar bestaan (arbeiders) volledig is kwijtgeraakt. Net als ik op mijn 18e.

Er bleek een andere reden ten grondslag te liggen aan je vertrek.

Lees verder