Aan Guy Verhofstadt

Sale Januari 2019

Meneer Verhofstadt,

De jury had er gisteravond geen vijf minuten voor nodig om tot haar oordeel te komen.

Ik mag u dan ook hartelijk feliciteren met het winnen van de allereerste Joseph Goebbels Bokaal.

De Joseph Goebbels Bokaal wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandstalige politicus die in woord en daad de meeste overeenkomsten vertoont met Joseph Goebbels, de minister van Volksvoorlichting en Propaganda  van nazi-Duitsland.

U dankt uw overwinning aan de navolgende tweet:

Niemand wist gisteren op Holocaust Memorial Day beter dan u het afslachten van zo’n zes miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te misbruiken voor zijn eigen politieke agenda.

De jury is extra verheugd dat uw eigen agenda grote gelijkenis vertoont met de agenda die juist de veroorzaker van die Holocaust ook voerde: de vorming van een Groot Europeesch Rijk.

De jury hield ook rekening met het feit dat uw politieke groepering ALDE, vanuit Nederland gesteund door VVD en D66, blijkens het Verdrag van Marrakesh fel voorstander is van de ‘verrijking’ van de Europese deelnemende landen met miljoenen Afrikaanse aanhangers van de islam. Geen religie heeft het antisemitisme zo hoog in het vaandel staan als de islam.

U houdt het dus niet alleen bij woorden, u voegt de daad ook nog bij het woord.

Derhalve: de Joseph Goebbels Bokaal komt niemand meer toe dan u.

Groet,

JanD

PS. U snapt: het is geen wisselbokaal.

ValentijnValentijn

5 thoughts on “Aan Guy Verhofstadt

  1. Er is bijna niemand die ik zo verafschuw als Guy Verhofstadt, als ik die kop op TV zie wordt ik bijna onpasselijk. Hoe is het mogelijk dat de wereld dergelijke figuren voortbrengt die dan ook nog het hoogste woord in de EU heeft.

  2. Guy Verhofstad de grootste EU nationalist van Europa en bedreiger van de inwoners van Europa.
    Ik heb het al vaker gezegd maar zet een filmpje van hem en goebels naast elkaar en zie de overeenkomsten.
    Die man is gewoon zo ongelooflijk fout.

  3. Tja heer de Koning, dat komt omdat wij europeanen alles slikken van deze freemasons!
    Verzet wordt moeilijk met komst eurogendfor….

  4. @ A.J. de Koning. Niet verwonderlijk dat opper-bedrieger en oorlogsstoker Verhofstadt een graag geziene gast is bij de MSM. De geschiedenis leert ons dat dergelijke misdadigers altijd hoge ogen gooien in de media voor ze ontmaskerd worden. Zie Hitler, Goebbels, Stalin, Ceausescu en tutti quanti.

Comments are closed.