Aan Glennis Grace

Beste Glennis,

De PVV wil dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

JA21 wil dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

Forum voor Democratie wil dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

BVNL wil dat er minder asielzoekers naar Nederland komen.

De PVV wil dat er meer veiligelanders, overlastgevers en andere afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken.

JA21 wil dat er meer veiligelanders, overlastgevers en andere afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken.

Forum voor Democratie wil dat er meer veiligelanders, overlastgevers en andere afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken.

BVNL wil dat er meer veiligelanders, overlastgevers en andere afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken.

Maar Sigrid Kaag, Mark Rutte, Wopke Hoekstra en de meloenenslikker vinden dat ze het land nog niet voldoende hebben ontwricht.

Die drukken door.

Dus komen er meer, meer, meer asielzoekers naar Nederland.

En wordt het terugsturen van afgewezen asielzoekers op de lange baan geschoven.

Tot groot verdriet van VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.

Die had de portefeuille Vreemdelingenzaken overgenomen van Bente Becker.

En die las nog eens het verkiezingsprogramma van de VVD uit 2021 door.

Je weet wel, dat programma waar 2.279.130 Nederlanders vorig jaar in goed vertrouwen op stemden.

Hij las: “Een nieuwe migratiecrisis moeten we te allen tijde voorkomen. Het is belangrijk om alternatieve maatregelen achter de hand te hebben wanneer het niet lukt om in Europees verband migratieovereenkomsten met veilige derde landen te sluiten en het tegenhouden van kansarme asielzoekers aan de buitengrens uitblijft. Nederland zal in dat geval de regie in eigen hand moeten nemen  en  bereid  moeten  zijn  eigenstandig  drastische  maatregelen  te  nemen.”

En hij las niet alleen dát de VVD dat zou gaan regelen, maar ook hoe.

“Opvang aan de buitengrens van de Europese Unie in een gesloten voorziening of op een eiland, zodat doorreizen niet mogelijk is.”

“Een mini-Schengenzone met strikte grenscontroles binnen de Europese Unie. Migranten die toch binnen deze zone asiel aanvragen, worden opgevangen in bewaakte locaties aan de grens en teruggestuurd naar de (veilige) landen waar ze zijn binnengekomen.”

“Opschorting van het recht op het aanvragen van asiel in Nederland en sluiting van de Nederlandse grenzen voor migranten. Daarvoor kan het VN-vluchtelingenverdrag en de EU-regelgeving worden opgezegd of aangepast.”

“Migranten worden aan de gesloten Nederlandse grens in een gesloten voorziening opgevangen. Zij kunnen alleen weg uit de voorziening als zij direct het land verlaten. Zij gaan terug naar het eigen land of worden teruggestuurd naar door Nederland gefinancierde opvanglocaties in de regio.”

“Een opt-out clausule voor de EU-afspraken op het gebied van asiel en immigratie wanneer hervorming van het Europees asielrecht onvoldoende ruimte biedt om de genoemde maatregelen ten tijde van crisis uit te voeren.”

Brekelmans was verbijsterd.

Een goed jaar geleden 2.279.130 Nederlanders dít beloven en vervolgens precies het tegenovergestelde doen.

Hij zag staatssecretaris Eric van der Burg, nota bene een partijgenoot, enthousiast vertellen over al die faciliteiten voor die sterke mannen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten die hier hun geluk kwamen opeisen.

Hij hoorde Eric van der Burg trots verwijzen naar de nieuwe dwangwet die de Staat het recht gaf werkelijk óveral in het land op het platteland grond op te eisen en gemeenschappen te ontwrichten.

Fuck de bestemingsplannen.

En hij zag niet alleen Eric van der Burg, maar hij zag ook Hugo de Jonge.

Die vertelde dat er 50 procent méér sociale huurwoningen moeten worden toegewezen aan statushouders dan tot nu toe gebeurde.

Geen 8, maar 12 procent van de woningen die vrijkomen.

En dat er opeens wél gebouwd kan worden.

En dat er, een paar dagen nadat Mark Rutte namens de spijbelende minister van Financiën duidelijk had gemaakt dat het kabinet dit jaar níets gaat doen om armoede bij hardwerkende belastingbetalers te voorkomen, hónderden miljoenen extra naar dat gedoe met de asielzoekers gaat.

730 miljoen, ving hij op.

Maar met D66 aan het roer weet je het wel.

“Geen bovengrens.”

Brekelmans brak.

Hij belde Karlijn.

Of ze ook een tijdje konden leven van wachtgeld.

Of ze het erg vond als hij bij de volgende verkiezingen van de lijst zou worden gegooid.

Of ze dacht dat hij ondanks zijn medeplichtigheid aan het belazeren van  2.279.130 VVD-kiezers nog ergens aan de bak zou komen in een normale baan.

“Ik sta vierkant achter je, schat”, antwoordde Karlijn.

En toen durfde VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans het aan.

Hij besloot te muiten.

Dat hele aanmeldcentrum in Ter Apel en de omgeving moest nog dít weekend leeg.

De vaste VVD-artiest had geen tijd.

Die zat in Dubai bij een van zijn doorgefokte kuttenlikkertjes aan het ziekbed.

Dus toen belde Brekelmans jou.

Jij hebt sinds februari altijd tijd.

Of je, tegen betaling uiteraard, een uurtje kon gaan krijsen bij het aanmeldcentrum, zodat de mensen in Ter Apel hun campers weer gewoon op de oprit konden zetten en weer veilig op de bus naar Emmen konden stappen enzo.

Natuurlijk kon je dat.

Maar je voorzag ook een probleem.

“Misschien vinden ze mijn liedjes wel oké en willen ze more, more, more. Wat doen we dan?”

Brekelmans is niet voor niets afgestudeerd aan Harvard, dus die is niet voor één gat te vangen.

Hij dacht nog één keer aan dat verkiezingsprogramma van de VVD uit 2021.

Aan die 2.279.130 genaaide VVD-kiezers.

En toen hoorde hij zichzelf zeggen: “Als die gratisgeldzoekers niet willen horen, dan moeten ze maar voelen! Kun je geen groepje vrienden meenemen?”

Jij werd nóg enthousiaster dan je al was.

Eindelijk weer eens een optreden.

En meteen een reünie.

“Ik gaan het gelijk op me Insta Stories settuh!”

Aldus geschiedde.

Morgen gaat het gebeuren.

En dan kan het nooit lang duren voor ze in Afrika stoppen met reclamespotjes voor het Walhalla aan de Noordzee.

Dit soort spotjes:

Zouden die ook gesponsord worden door de Postcodeloterij?

Weet jij dat?

Anyway: fijn dat je iets goeds wilt doen voor je land!

Groet,

JanD

PS. Cadeautje! Misschien ter inspiratie voor na 26 oktober?

Disclaimer Het ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door maandelijkse donaties via Backme en losse donaties via Bunq. Waarvoor mijn dank. En die van mevrouw Dijkgraaf.

(Nieuw, tijdelijk € 19,45!)