Aan Gert-Jan Segers

Moederdag 2019

Meneer Segers,

Ik wilde gisteren even checken of u echt op het graf van Pim Fortuyn heeft gepist.

Maar de website van het Nederlands Dagblad doet aan ‘n.o.z.’.

Nu ik die afkorting gebruik, snapt u wel dat ik niet ver van de bible-belt ben opgegroeid.

Dus ik moest even wachten tot maandagochtend 00.00 uur.

Eerlijk gezegd viel het wel mee.

U zei inderdaad “Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Geert Wilders, nu misschien Thierry Baudet. Je kunt een tijdje hopen op deze pseudo-messiassen, maar vroeg of laat stellen zij teleur”.

En dat was richting Pim Fortuyn een nogal vreemd, zelfs onsmakelijk, verwijt.

Dankzij een hetze van wat we tegenwoordig de mainstream media noemen en politici als Thom de Graaf van D66 en Paul Rosenmöller van GroenLinks kreeg die immers, vandaag precies zeventien jaar geleden, de kogel.

Dus Fortuyn kon niet eens aan zijn karwei begínnen, laat staan het afmaken.

Gelukkig stond er in dat interview meer dan die ene zin.

Die stond ‘embedded’ in een langer stuk.

Ik citeer.

“Gert-Jan Segers is Pim Fortuyn weer gaan lezen, ook om de uitslag van de provinciale verkiezingen – met de opkomst van Forum – te kunnen begrijpen. En zeventien jaar na Fortuyns dood blijkt zijn boek ‘De verweesde samenleving’ nog weinig aan actualiteit te hebben ingeboet, zegt Segers. ‘Hij schrijft over de “erfzonde” van zijn generatie, die heeft afgerekend met haar vaders maar zelf géén vader is geworden, die niet in staat is hoop te bieden, die geen moraal meer doorgeeft. Fortuyn noemt dat het falen van zijn generatie, en stelt dat die rol weer opgepakt moet worden. Dat resoneert bij mij. Ook nu voel je nog steeds die verweesdheid. Mensen zijn op zoek; ze willen ergens hun hoop op kunnen vestigen.

En wat is dan het refrein van de afgelopen twee decennia? Elke keer vestigen mensen hun hoop op een nieuwe ‘vader’: Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Geert Wilders, nu misschien Thierry Baudet. Je kunt een tijdje hopen op deze pseudo-messiassen, maar vroeg of laat stellen zij teleur. Ze geven je nooit de antwoorden waarnaar je verlangt. Er is maar één Vader bij wie je echt thuis kunt komen.”

Eigenlijk zei u gewoon: Pim Fortuyn had gelijk.

En vervolgens haalt u er een sprookjesfiguur bij die wel zou kunnen wat Fortuyn, Verdonk, Wilders en Baudet niet lukt(e).

Maar dat is nou eenmaal uw businessmodel, dus dat zal ik u niet euvel duiden.

Bovendien: die ‘Vader’ van u heeft er anders ook een mooi zootje van gemaakt 😉

Enfin, excuses vandaag, postuum, aan Fortuyn voor het feit dat u hem in dat rijtje plaatste en we lullen nergens meer over.

Behalve over oprukkend antisemitisme dan. Daar had u het afgelopen dagen ook steeds over en mij viel op dat u nergens de oorzaak van dat zich snel (weer) verspreidende gif noemde.

Als u ‘m niet kent, wil ik u wel helpen.

Er zijn ruim 1,7 miljard mensen op de wereld die een ‘Vader’ hebben die het niet zo opheeft met joden. En een steeds groter deel van die 1,7 miljard wil dat graag uiten. Met pesterijen, met bedreigingen, met messen en (zie as we speak Israël) bommen en granaten.

Die mensen heten moslims, meneer Segers.

U kunt dat gewoon benoemen.

Dat deed Pim Fortuyn ook.

Groet,

JanD

PS. Het wordt tijd dat u het vrije woord eens echt gaat steunen (o.o.z.).

7 thoughts on “Aan Gert-Jan Segers

 1. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, jaren opgesloten onder een streng regime. Als je dan de kans krijgt om je te laten horen, moet je deze nemen. Het valt de inrichting zwaar aan te rekenen dat ze niet geanticipeerd hebben op de situatie.

 2. Je praat tegen een houten Klaas,die alleen ja knikken kan tegen onze verraders.. Het geloven in de duivel is verschrikkelijk, en om de houten Klaas op andere gedachte te brengen, is bijna onmogelijk.

 3. Het probleem is dat je geen zinvolle discussie aan kan gaan met mensen met een (religieuze) Waanstoornis. Die leven geheel in hun eigen bubble gespeend van elke oorzaak-gevolg logica, want alles is De_Wil_Van_God.

  Velen zullen weinig zien of hoogstens de dog-whizzle’s vaag herkennen, zoals het gebruik van de term pseudo-messia, maar wie daar dieper over nadenkt kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit soort personen ver heen zijn. Het impliceert namelijk dat Gert-Jan rekening houdt met een Messias, die dan het Woord Van God moet verkondigen. Logische vragen als “Kan God zelf dan niet lullen, deed ie toch ook met Adam en Abraham?” worden afgedaan met drogredenen als ‘De Wegen van God zijn Onnavolgbaar. Als Hij dat had gewild dan had Hij wiens naam niet mag worden uitgesproken, dat wel gedaan”. Right!

  Dit soort mensen zouden lachwekkend overkomen als zij niet potentieel zo gevaarlijk zouden zijn. Dit soort drogredenaties staat namelijk in contrast met elke logica en elk normaal verstand. Iets dat zwaar nodig is bij alledaagse beslissingen van soms verregaande aard.

  Stel bijvoorbeeld dat de Bijbel stelt: “Wees goed voor Uw naasten”. En iemand met een Waanstoornis interpreteert die naasten naast onze buren ook de Afrikanen die duizenden kilometers verderop wonen als buren ziet? Die met miljarden zijn? En plunderen, verkrachten en uitvreten als algehele Modus Operandi uitvoeren, zoals die cultuur al duizenden jaren doet en vermoedelijk door de chronische duurzaamheid in het DNA is verankerd, zoals wij hier ervaren tussen de door hen zelf gecreëerde getto’s waar lethargisch uitvreten het liedje van de dag is, al sinds zij hier zijn, generaties lang? Uiteraard uitzonderingen daargelaten, wat bewonderenswaardig is want je onttrekken aan zo’n destructieve groep is bijzonder moeilijk, wat ook de algehele minachting voor díe groep die wel functioneert tav die anderen, verklaart.

  Of stel dat die waangestoorden besluiten om zich ongebreideld voort te planten ‘omdat God dat zou hebben gezegd’?

  Terug naar Gert-Jan die zo geobsedeerd is van die door mensen verzonnen hypothetische bovennatuurlijke entiteit die hij noch iemand anders ooit heeft aangetoond en ook nooit zal kunnen omdat dit verzinsel van gelijk niveau is als het kind dat ‘iets engs onder het bed’ verzint.

  Misschien is het tijd dat iemand Gert-Jan, nadat hij gezamenlijk met zijn kind onder het bed heeft gekeken om de angst weg te nemen van dat verzonnen spook, aan de hand neemt, naar buiten loopt en naar gezamenlijk naar de hemel kijkt, om te concluderen dat ook daar geen spookje zweeft. Noch iets anders.

 4. Een hele grote groep mensen die tot onze samenleving behoort, die een deel uitmaakt van de samenleving en ten slotte die nooit van deze samenleving uitgesloten kan worden, vindt dat JAN Dijkgraaf (kennelijk de man die de onvriendelijke tekst zond aan Segers) een gote ophitser is en die door zijn onbeschaamd gedrag bepaalde bevolkingsgroepen tegen elkaar probeert op te zetten en rare onzin en haat en het beschaafd land Nederland tracht te zaaien. Sommige denken nu van: laat deze vent gewoon lekker lullen en niks van aan trekken.

 5. Ook opmerkelijke uitspraken van Christenterroristen, – immers waar Moslimterroristen zijn, zijn ook Christenterroristen EN terroristen thans wonende in het Beloofde Land- ; De Gereformeerden waren nou niet bepaald de jodenvrienden tijdens de oorlog. Immers Zijn bloed zou over de Joden komen, t.a.v. e.e.a. En nu uit een soort misplaatst schuldgevoel “opkomen” voor de bewoners van het Beloofde Land en hen NU steunen in de massa-vernietiging- van de overgebleven Palestijnen. Uiteraard wel een grote muil hebben over de Turken t.a.v. de Armeniers. Gristenterroristen zouden toch moeten weten dat men dit soort lieden in de heilige boeken Fariezeeers noemt. Volgens Steven Hawking -en die kan het weten- halen we het jaar 2100 niet. Hoop dit jaar 72 te worden maar kan nauwelijks De Domheden verwerken die mij dagelijks worden toegekotst door de zich zelf noemende Wijsneuzen der Aarde. Variatie Cruijff: “Je ziet het pas als je ZE doorhebt”.

 6. Prima stuk Bertrand. Zei Plato niet : De meest gehate man is Hij die de Waarheid spreekt”.

 7. De briefjes van Jan lijken voornamelijk bedoeld om mensen met een andere dan zijn eigen superieure mening voor gek te zetten, in een kwaad daglicht te stellen of van hypocrisie te betichten.Welk doel is gediend met een dergelijke bejegening van je medemensen?
  Hij zal hiermee vast de instemming van een bepaalde achterban oogsten, maar het brengt mensen niet nader tot elkaar.

Comments are closed.