Aan Frank Wassenberg

Beste meneer Wassenberg,

U heeft als lid van de Tweede Kamer (namens de Partij voor de Dieren) één taak: stemmen als er gestemd moet worden.

Gisteren werd over een wijziging op de Wet op de orgaandonatie gestemd. De wijziging werd met 75 tegen 74 aangenomen. Bij 75 tegen 75 zou de wet zijn verworpen.

U was de ontbrekende stem. U had tegen willen stemmen.

Wat bleek? U had eerst een afspraak buiten Den Haag en de trein die u daarna naar Den Haag had moeten brengen, miste u.

De Eerste Kamer kan er goddank alsnog voor zorgen dat de wijziging op de wet niet wordt ingevoerd. Maar mocht dat niet gebeuren, dan heeft uw ongelooflijke blunder er dus voor gezorgd dat de overheid, zonder tegenbericht van de burger, mag beschikken over de lichamen van alle nog warme lijken.

Dat lijkt me een aftreden waard.

En voorts ben ik van mening dat dit Esther Ouwehand, de vrouw die u tijdelijk vervangt, niet was overkomen.

Groet,

JanD

PS. Weleens gehoord van taxi’s?