Aan Femke Halsema

Mevrouw Halsema,

Door de gemeente ingehuurde ‘waarnemers’ die controleren of de politie bij preventief fouilleren niet ‘etnisch profileert’?

Ik hoef u niet uit te leggen dat dit bewijst dat de gemeente Amsterdam de eigen politie niet vertrouwt.

Een gemeente die alvast uitlegt hoe dat preventief fouilleren in zijn werk zal gaan. “Zonder aanzien des persoons. Zo kan bijvoorbeeld elke vijfde persoon worden gecontroleerd.”

Ik hoef u niet uit te leggen dat dit bewijst dat de gemeente Amsterdam denkt dat de eigen politie bestaat uit een stel imbecielen.

Want waarom zijn anders ‘waarnemers’ nodig die controleren of de dienders wel tot vijf kunnen tellen?

Maar goed, ik snap nog dat ú om over drie jaar herbenoemd te worden, in weerwil van wat u leerde tijdens uw studie criminologie, buigt voor de linksextremisten in de gemeenteraad die denken dat al die agenten racisten zijn die zoveel mogelijk pigmentenverwenden achter de tralies willen krijgen.

Maar wat ik niet snap: dat de polítie er mee akkoord gaat.

Je laat als politieleiding je mensen toch niet zo beledigen door de gemeenteraad van Amsterdam?

Je werpt elke beledigende beschuldiging van racisme (of dyscalculie) bij je dienders toch verre van je?

Nou, dan heb ik de Amsterdamse korpsleiding dus verkeerd ingeschat. Die reageert op de komst van de ‘waarnemers’ met: “Wij hebben hier geen bezwaar tegen in het kader van transparantie en verantwoording van ons optreden”.

Buigen, buigen, buigen.

Vaker Kopen augustus 2021Vaker Kopen augustus 2021

Het is die mentaliteit die van Amsterdam een Walhalla voor criminelen maakt.

Oh ja, paar dingetjes nog.

Hoeveel kopgeld krijgen die ‘waarnemers’?

Begint u, net als destijds de Moffen, met 7,50 euro de neus, of stapt u meteen over op 40 euro?

En ter voorkoming van ellende voor de ‘sollicitanten’ die een uitkering genieten: kan het zwart?

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Een klassieker, voor als uw man weer eens de hort op is voor een ‘filmproject’.

PS2. De nieuwe Nare Jongens Postcast is uit. Met heel veel ‘gendretisch profileren’.

2 thoughts on “Aan Femke Halsema

 1. Afgaande op de publicaties hierover in de media, lijkt me dit voor de politie en Amsterdam een ondankbare taak. Ze weten daar natuurlijk heel goed bij welke bevolkingsgroepen het meest illegale wapens worden gedragen. Als ik een wapen bij me had en ik zou worden gefouilleerd, zou ik me daartegen verzetten. Je krijgt dan immers een boete. Dan roep ik meteen ‘discriminatie’ en ‘George Floyd’. Helemaal als ik met een groepje gelijkgezinden loop, die dat natuurlijk altijd bevestigen.
  Bovendien, een waarnemer heeft geen idee waar een politie agent rekening mee moet houden.
  Is degene die staande wordt gehouden een bekende van de politie? Een recidivist misschien waarvan bekend is dat hij zich met geweld zal verzetten? Dergelijke zaken kan een buitenstaander toch onmogelijk inschatten en heeft wel alles te maken met de manier waarop de politie iemand tegemoet treedt.
  Ik zie dit daarom voornamelijk als een politiek gebaar ‘voor de bühne’.
  We zien dat het ook vrijwel altijd verkeerd gaat als ondeskundige politici zich met de uitvoering gaan bemoeien van gespecialiseerde beroepen zoals die van politie en militairen.
  Als Halsema dit perse toch wil, en de politie verstandig is zal het corps dusdanig optreden dat de hele actie weliswaar geen enkele zin heeft gehad, maar het politieke gebaar is gemaakt.

 2. Als je in de “echte” wereld zo iets wil doen ga je eerst door een analist/criminoloog een daderprofiel laten opmaken. Aan de hand van dat profiel bepaal je wie voor controle in aanmerking komen. Zo is je “scoringskans” het grootst en voorkom je overlast voor diegenen die volgens opgedane kennis geen wapens zullen dragen.

Comments are closed.