Aan Diederik Gommers

Beste meneer Gommers,

U moet me even helpen.

Als mensen gevaccineerd zijn, worden ze niet ziek.

Toch?

Als mensen niet ziek zijn, kunnen ze werken.

Toch?

Daarom vindt u het belangrijk dat het personeel van de ziekenhuizen niet pas ergens in de loop van dit jaar wordt gevaccineerd, maar zo spoedig mogelijk.

Toch?

En met ‘zo spoedig mogelijk’ bedoelt u: ‘binnen enkele dagen’.

Toch?

U heeft het telefoonnummer van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in uw mobieltje staan.

Toch?

We mogen aannemen dat u hem heeft gebeld.

Toch?

Blijkbaar nam hij de oproep van u en uw collega Ernst Kuipers om het ziekenhuispersoneel maandag al te vaccineren niet serieus. Of nam hij niet op toen hij zag wie er belde.

Toch?

Anders hadden jullie die noodkreet dinsdag niet in de publiciteit gebracht.

Toch?

Hij liet wel weten dat hij vólgende week eens gaat reageren op jullie noodkreet.

Toch?

Dat lijkt op een gebrek aan urgentie (“Ja maar, het Jeugdjournaal belde!”).

Toch?

Of stuitende arrogantie (“Wíj willen dit zorgvuldig doen.”).

Toch?

Goede Voornemens 2020

Als wij het tot zover eens zijn, meneer Gommers, vindt u dan ook dat de extra doden die er gaan vallen doordat de ziekenhuizen de komende weken in het ‘zwarte scenario’ terecht komen (waarin mensen noodzakelijke hulp wordt ontzegd!) de schuld zijn van Hugo de Jonge?

En dat jullie bij de volgende golf ook het nummer van Mark Rutte in jullie mobieltje moeten zetten?

Want De Jonge is absoluut een incompetente lul met vingers gebleken.

Maar het voorkómen van het ‘zwarte scenario’ in de ziekenhuizen is gewoon ‘Chefsache’ natuurlijk. Zeker als die Chef (samen met PvdA-baas Lodewijk A.) persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor het wegbezuinigen van bedden en mensen in de zorg.

Ik wens u sterkte.

Groet,

JanD

PS. Om te voorkomen dat u het verwijt krijgt dat het aan uw Nokia 3210 lag: cadeautje!

PS2. Mijn nieuwe website is live. Het motto: focus, focus en focus.

Disclaimer: Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ kun je gratis lezen. Wil je doneren, dan kan dat met een maandelijkse (Back me) of een incidentele donatie (Bunq me).

(Advertentie)