Aan de Nederlandse ambassadeur op Sri Lanka

Naar Buiten - Inrichten

Beste mevrouw Doornewaard,

Gisteren waren er op Sri Lanka acht aanslagen, waarbij minimaal 290 doden vielen.

U, de Nederlandse ambassadeur op dat eiland, heeft meteen gezegd dat er voor Nederlandse toeristen geen reden is om Sri Lanka de komende tijd te mijden als vakantieland. U heeft namelijk, volgens de NOS, “geen signalen over verdere dreiging”.

Wel adviseert u toeristen om kerken te mijden, de avondklok te respecteren en adviezen van de autoriteiten op te volgen.

Ik heb een paar vragen voor u.

De eerste: de aanslagen hadden plaats in onder meer drie kerken en in vier toeristenhotels. Waarom moeten toeristen wél de kerken en níet de toeristenhotels mijden?

De tweede: had u over de acht aanslagen van gisteren wél “signalen”? De faalhazen van de Sri Lankese overheid namelijk wel…

De derde: als u geen signalen had, hoe kunnen Nederlandse toeristen dan enig vertrouwen hebben in uw kennis over de situatie?

De vierde: als u wél signalen had, waarom heeft u er dan -blijkbaar- onvoldoende mee gedaan?

De vijfde: kunt u nog op internet?

De zesde: spelen er bij uw advies om vooral wel naar Sri Lanka te komen wellicht financiële overwegingen met het oog op de locale toeristenbranche en de reisorganisaties?

De zevende: kent u Hendrik Colijn?

Ik heb zelf totaal niet de neiging om naar Sri Lanka op vakantie te gaan, mevrouw Doornewaard.

Maar voor mijn landgenoten die dat wel overwegen, heb ik nog wel een goed Nederlands spreekwoord paraat: je moet de moslimterrorist niet op het spek binden.

De boeddhist evenmin.

Groet,

JanD

7 thoughts on “Aan de Nederlandse ambassadeur op Sri Lanka

 1. Hoewel nog niks zeker is en dus een stevig voorbehoud moet worden gehouden lijkt ook deze aanslag er een te zijn van de bidsprinkhanen aka moslims. Zoals overal ter wereld eigenlijk. Want de door velen genoemde religie van de vrede pleegt al +1400 jaar dood en verderf waar zij komen. Staat ook letterlijk als vereiste in hun handboek van genocide: de koran. En was zichtbaar in het bloedige leven van diegene die als voorbeeld van alle moslims dient: Mohammed.

  Nu wordt vooral in politiek correcte laffe sLinkse kringen geroepen dat dit uitzonderingen zijn en dat lang niet alle moslims hieraan meedoen. Dat klopt en dat is ook helemaal niet nodig. Net zoals het overgrote deel van de Nazi’s niet actief genocide of moorden pleegden, net als het overgrote deel van Communisten geen genocide pleegden, zo is dat ook het geval bij die ideologie die meer genocide slachtoffers op haar geweten heeft dan alle andere grote genocide plegers bij elkaar opgeteld: Communisme + Christendom + Nazisme. Zo’n half miljard ‘and still counting’.

  Het is ook helemaal niet nodige voor het overgrote deel van die vijand om actief als strijder mee te doen. De vrouwen fungeren sowieso al als broedmachine van toekomstige strijders en nieuwe broedmachines. Lekker gesubsidieerd door ons met allerlei subsidies zoals kinderbijslag en toeslagen. We geven ze zelfs voorrang op de extreem overspannen huizenmarkt na gedane harde genocide arbeid in Syrië en Irak. Met inrichting zelfs, want die ongelovige dhimmies moeten in hun ogen immers hard werken voor hen, zoals ook al in de koran staat omschreven en is toegepast door Mohammed en zijn volgelingen na hem. De anderen proberen zoveel mogelijk uit te vreten, te islamiseren door te drammen dat zij uitzonderingen behoren te krijgen op onze al tolerante wetten, of juist misbruik maken van onze vrijheden om die tegen ons te gebruiken want onze wetten gaan uit van een minimum aan beschaving waar moslims ver, maar dan ook heel ver, onder gaan.

  Overal waar moslims komen volgt destabilisatie, conflict, geweld en ontwrichting van de samenleving. Dat doen zij bewust want dat staat in de koran en Mohammed leefde ook zo. Overal waar moslims komen stopt de ontwikkeling en is de behaalde beschaving op zijn retour. Richting de barbaarse tijden van tijdens het leven van Mohammed, want dat is het uiteindelijke heilig doel van elke moslim en als het erop aankomt zijn zij ook bereid om te sterven voor dat doel, zoals onderzoek keer op keer aangeeft. Dat proces gaat zo alomvattend maar tegelijkertijd toch bijna sluipenderwijs dat wij nu al aan islamisering zijn gewend die wij slechts enkele decennia geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Zij stoppen niet en uiteindelijk zullen wij stap voor stap, aanvankelijk geleidelijk maar steeds sneller, toegeven. Onze grootste achilleshiel is onze democratie. Geholpen met door ons betaalde kinderbijslag zullen zij ons op termijn demografisch overwinnen en via diezelfde democratische weg de democratie afschaffen. Dan volgt het terugtrekken uit allerlei vangnetten die hen verhinderen de totale islamisering tot stand te brengen, zoals de EU welke het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens de door hen vereiste sharia met gedwongen islamisering of anders belasting voor ‘bescherming’ (tegen hen), lijfstraffen, doodstraffen, martelingen en uiteindelijk toch maar genocide, tegenwerken.

  Islam betekent letterlijk ‘overgave en onderwerping’ aan god. Hun god met hun interpretatie met hun regels. Alles wat daarvan afwijkt moet worden bestreden, jihad genoemd. Die jihad wordt op alle, fronten gevoerd, met alle beschikbare middelen, zowel vreedzaam als gewelddadig. Als moslims het over vrede hebben, als zij zeggen dat islam vrede betekent, dan klopt dat, maar heeft dat een andere betekenis dan menigeen weet. Wat moslims bedoelen met vrede is als de hele wereld is veroverd en geïslamiseerd en zij daarom geen jihad meer hoeven te voeren. Vrede is voor hen als zíj niet meer hoeven te veroveren en genocide hoeven te plegen.

  Omdat dit inherent in de islam is ingebed en dit niet kan worden omgevormd tot een vreedzame religie, zoals met het christendom is gebeurd, zullen er drastische maatregelen moeten worden genomen. De islam zal de oorlog moeten worden verklaard en haar soldaten die zich moslims noemen, worden bestreden. Zelfs één moslim is nog steeds één strijder in dienst van de islam.

  Ook wij kunnen een (relatieve) vrede bereiken. Sommigen zullen zeggen dat wij dan hetzelfde zijn als zij omdat wij hetzelfde doen als zij doen, maar moslims zijn offensief, wij zijn defensief.

  Het is tijd voor vrede. Het is tijd voor die Endlösung der Muslimfrage.

  Tot er geen één meer is en er weer relatieve vrede, verdraagzaamheid, welvaart, vooruitgang en een functionerende democratie kan bestaan.

  Het is dat of het is ons einde.

 2. bOVENSTAAND ARTIKEL KAN NIET WORDEN VERBETERD ,NOCH BETER EN INTENSIEVER VERWOORD …het is ,inderdaad en erg genoeg zoals beschreven ..dat wij moslims en islamieten in onze contreien dulden ,pamperen en hun gewillig zijn is een stommiteit van jewelste ..we moeten er niet meteen een “Kristalnacht”van maken ,of ze naar vernietigingskanpen sturen ,maar netjes,en beschaafd terug naar hun landen van herkomst !Zijn ze echter in Europa geboren ..verwijder ze dan uit dit Europa waar ze hun wetten willen zien ingevoerd ..Bij de minste overtreding tegen onze wetgeving ,meteen naar het land van hun voorvaderen ,hoe lang ze ook in onze westerse samenleving mogen wonen..Opgeruimd staat netjes,we willen dat ras en die geloofsfanaten niet bij ons !!

 3. Wanneer de wereld ooit onder de sharia komt te vallen moeten zij onderling elkaar terroriseren om de zuiverste moslim.
  Dan blijft er een over.
  Die wel alle maagden krijgt plus een rivier van melk om maagdenvliesjes van te koken.

 4. Dit is ook precies de reden dat wij solidair moeten zijn met Israël. Dit kleine landje, in oppervlakte de helft van Nederland, maar dat kan bogen op een geschiedenis van duizenden jaren, wordt voortdurend door de islam met genocide bedreigd. Het is geen strijd om land, want al die terreurbendes willen de volkomen vernietiging van Israël, en ze streven naar de volkomen uitroeiing van het Joodse volk. Daarom moet er ook geen Palestijnse staat komen, die zou alleen maar meer terreur met zich meebrengen.

 5. @vrede door strijd…, menselijke geschiedenis staat bol van raciale en religieuze genocides, Islam volgt die regel en is geen uitzondering.
  Bestudeert u eens de dertig jarige oorlog of hoe de Spanjaarden in zuid Amerika, Belgen en Fransen in Afrika hebben huisgehouden.
  Het énige merkwaardige aan de huidige situatie is dat onze leiders dit weigeren in te zien en uit vrees voor massale tegenacties weigeren daar keihard en gewelddadig tegen op te treden.
  Dit laffe (links morele) wegkijken is in niemands belang ook niet in dat van de gematigde iislamisten.

 6. Simpel toch…. al dat geld dat vanuit die Muslim landen in het Midden Oosten naar onze banken, hotel ketens en multinationals moet vloeien om de belangen van het groot kapitaal in het Westen te beschermen – ook van de heren en dames politiekers die eveneens grof geld verdienen met deze Moslim landen. DAT is de echte reden dat iedereen zijn bek houd en de andere kant op kijkt. Zo’n 40 jaar terug waren er auto vrije zondagen omdat de olie shieks de olie kraan hadden toegedraaid met een economische crisis als gevolg… DAT is de echte onderliggende reden dat Moslims terrorism en imperialism altijd zal goed gepraat worden.

 7. En nu gaat het weer om de moslims, misschien even bedenken hoe 9/11 begon, waaruit die situatie is ontstaan. Want nee dat was niet zonder aanleiding. Onnodige aanvallen vanuit Amerika gegrond op niks dan olie bezetten om te bezitten. En ja de reactie is heftig, want dit is wat anders dan de indianen genocide of slaven vervoeren gewoon omdat je de wapens hebt. Dit gaat niet om moslims maar om extreem enge mensen die Bush zelf uit de grot heeft gelokt. Gelukkig maar dat niet elke christen met de kkk wordt geassocieerd. En dan mag iedereen mooie zinnen met dure woorden gebruiken, maar hoepel lekker op met je kortzichtige gezwam en kijk eens naar je eigen vaderlandse voorbeeld.

Comments are closed.