Aan de klimaatmaffia

Beste klimaatmaffia,

Wat fijn dat dankzij een ambtenaar met gewetensbezwaren uitlekt hoe de Nederlandse bevolking voorgelogen moet worden over ‘de energietransitie’.

De Telegraaf ontving het geheime ‘Handboek Lastige Vragen’, waarin wethouders en beleidsambtenaren voorgekauwd krijgen hoe ze moeten reageren op lastige vragen van gemeenteraadsleden en burgers, zoals bijvoorbeeld afgelopen zondag werden gesteld in het tv-programma ‘Zondag met Lubach’.

Het ‘Handboek Lastige Vragen’ geeft antwoord op vrij relevante vragen.

Waarom gaan wij van het aardgas af en leggen ze in België en Duitsland juist aardgasnetten aan? Waarom zouden we nu wat doen als we straks waterstof hebben, waarvoor de leidingen er al liggen? Waarom moeten wij het beste jongetje van de klas zijn? En natuurlijk: wie gaat dat betalen?

Grappig is dat wethouders en beleidsambtenaren constant te horen krijgen dat ze die voorgekauwde antwoorden wel mogen gebruiken, maar het ‘Handboek Lastige Vragen’ en de bijbehorende filmpjes níet mogen delen. In vet gedrukte letters, met onderstreping. Zo: Stuur dit handboek niet naar bewoners.

Dat laatste is verdacht.

Alsof de overheid de bewoners, de burgers, niet vertrouwt. Alsof de overheid denkt dat de bewoners, burgers, anders doorhebben dat ze worden gemanipuleerd. Alsof de overheid wel snapt dat de bewoners, burgers, niet van Staatspropaganda houden.

Laten we eens één zo’n filmpje bekijken.

Het filmpje over een vraag die iedereen met drie jaar lagere school kan beantwoorden, namelijk: wie gaat dat betalen?

Zelf heb ik twee jaar kleuterschool, zes jaar lagere school, vijf jaar havo en drie jaar heao.

En ik kom tot het antwoord: de werkende burgers.

Gezondheid

Direct, door aanpassingen aan hun huis, toeslagen op energierekeningen en belastingen.

Semi-direct, door algemene belastingen en heffingen die ze aan lokale, nationale en binnenkort ook Brusselse overheden betalen.

En indirect, omdat bedrijven hún kosten per definitie ook altijd direct of indirect doorbereken aan de burger.

Honderd procent van de kosten wordt uiteindelijk voor honderd procent door de werkende burger betaald.

Komen jullie in die Staatsinstructiefilmpjes voor wethouders en beleidsmedewerkers ook tot dit korte, heldere antwoord? Ofwel: is het een heel kort filmpje?

Eh… nee.

Het duurt 3 minuten en 38 seconden.

Waarin “Hoi! Mijn naam is Josefine Rook van het Regionaal Energieloket” jullie instrueert hoe jullie er omheen kunnen lullen.

Josefine Rook van het Regionaal Energieloket legt eerst anderhalve minuut uit dat “niets doen misschien wel duurder is.”

En dan komt ze terzake: “Ik kan er omheen draaien, maar uiteindelijk betalen wij als Nederlanders dit natuurlijk met elkaar.”

Filmpje klaar?

Nee, nog twee minuten te gaan.

Waarin Josefine Rook van het Regionaal Energieloket zegt dat de overheid er voor kan kiezen om voor de mensen met een kleinere beurs “een passende oplossing te organiseren”. Ze bedoelt: een lening. Want die mensen hebben nog geen schulden…

Daarnaast “kan de overheid ervoor kiezen subsidie te geven aan groepen die dit nodig hebben”. En die subsidie groeit dan natuurlijk aan de bomen die níet gekapt zijn om de biomassacentrales van brandstof te voorzien…

Dan volgen nog twee zinnetjes die we veel gaan horen uit de monden van wethouders, beleidsambtenaren (en de mainstream media): “Ondanks dit soort eh… ja, slimme regelingen is de kans natuurlijk groot dat we ook kosten zullen moeten maken als inwoners. De overhéid probeert wel zoveel mogelijk de kosten van eh… de energietransitie te laten betalen door degene die ook het meest vervuilt.”

En tenslotte instrueert Josefine Rook van het Regionaal Energieloket wethouders en beleidsambtenaren (en driftig meepennende buigjournalisten) nog even extra om de vóórdelen te benoemen van die greep uit onze portemonnee.

Sint 2020

“Vergeet niet om in je antwoord op te nemen dat tegenover de kosten ook een heel aantal voordelen staan. Zo is een duurzame woning eh… ja, scheelt gewoon in de portemonnee per maand, maar hij is ook comfortabeler en hij levert meer op bij verkoop, is vaak ook makkelijker te verkopen en bewoners zijn op deze manier veel minder afhankelijk van prijsschommelingen in de energiemarkt. En dat kan ook heel prettig zijn.”

Zoveel onzin, zoveel leugens, zoveel wensdenken in één filmpje, je zou er heel hard van gaan lachen als het niet was gemaakt en wordt verspreid met een goedkeuringsstempel van de Nederlandse staat, met de uitdrukkelijke wens om het níet te verspreiden onder de Nederlandse bevolking.

Nu is het ronduit walgelijk.

En eh… ja, ik kon het natuurlijk niet laten om even op te zoeken wie dat blonde kakkertje Josefine Rook precies is.

Josefine Rook verdient al haar hele werkzame leven geld aan de klimaathandel.

Ze was na een stage in Australië onder meer oprichter van de Jonge Klimaatbeweging, projectleider en communicatieadviseur bij het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en is nu Project Manager Aardgasvrije wijken bij GreenHome en het Regionaal Energieloket.

En was campagnecoördinator en bestuurslid van… D66 in Leiden.

Het zal eens niet zo zijn.

De uitzaaiingen van die baggerclub zitten echt overal.

Groet,

JanD

PS. Ik heb voor jullie, of je nou van de sekte- of van de handelskant van de klimaatmaffia bent, een cadeautje dat jullie houding richting de burger perfect uitbeeldt.

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (Back me) en/of incidentele giften (voor mevrouw Dijkgraaf). Waarvoor dank! (Kopen via mijn partnerlink bij Bol.com wordt ook gewaardeerd)