Aan D66-senator Petra Stienen

Beste mevrouw Stienen,

U bent sinds 2015 Eerste Kamerlid namens D66.

U won in 2016 de Aletta Jacobsprijs vanwege uw speciale aandacht voor de mensenrechten in het algemeen en de positie van de vrouw in Arabische landen in het bijzonder.

En nu is het 2019 en moest u als lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa stemmen over een rapport over de sharia. Het kernpunt van dat door CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt opgestelde rapport was dat de invoering van sharia (de islamitische ‘wetgeving’) onverenigbaar is met de eisen van een democratische samenleving.

Mij lijkt dat geen rocket science.

Toen kwam de stemming.

Van de 91 aanwezige leden stemden er 14 tegen. Die kwamen -hoe toevallig- allemaal uit Azerbaijan en Turkije.

Er stemden 69 leden voor. Onder wie de Nederlanders Pieter Omtzigt (CDA), Tineke Strik (GroenLinks), Ria Oomen (CDA) en Henk Overbeek (SP).

En 8 leden onthielden zich van stemming. Onder wie de Nederlander… Petra Stienen (D66, en ook een beetje VVD, want u zit in die club namens de Europese moeder van D66 en VVD, Guy ‘Goebbels’ Verhofstadts ALDE).

Ik heb eigenlijk maar één vraag, mevrouw Stienen.

Waarom?

Waarom heeft D66 geen mening over die verderfelijke islamitische wetgeving, die de vrouw 700 jaar terugwerpt in de tijd?

Worden vrouwen waarvoor een bruidsschat betaald is straks wat u betreft ook hier de slaaf van hun man? Mogen mannen hun vrouw gewoon omdat het kan ook hier wat u betreft in elkaar rossen? Kunnen vrouwen die door hun man mishandeld worden straks wat u betreft ook hier niet scheiden? Moeten vrouwen die verkracht zijn ook hier wat u betreft straks vier mannelijke getuigen hebben? Mag familie van een verkrachte vrouw haar ook hier wat u betreft uit eerwraak vermoorden? Mogen mannen ook hier wat u betreft met maximaal vier vrouwen trouwen? Moeten vrouwen die een broek dragen ook hier wat u betreft beloond worden met veertig zweepslagen? Verdienen vrouwen die overspel hebben gepleegd ook hier wat u betreft openbare steniging tot de dood er op volgt?

U kúnt natuurlijk aanvoeren dat u daar allemaal niet vóór hebt gestemd. Dat u zich heeft onthouden van stemming.

Dat klopt.

Daar is een woord voor.

‘Wegkijken’.

D66 kan trots op u zijn!

Groet,

JanD

PS. Nee, ik ben niet vergeten dat dezelfde Pieter Omtzigt óók braaf zijn goedkeuring gaf aan het Verdrag van Marrakesh, dat de deuren wagenwijd open zet voor meer sharia-aanhangers. Maar als-ie weer eens wat goeds doet, ga ik niet flauw doen.

3 thoughts on “Aan D66-senator Petra Stienen

  1. Nog even geduld hebben dan kunt u weer aardbeien en bonen plukken met de knietjes gewoon weer op de grond, zoals het hoort.

Comments are closed.