Aan boerendochter Schouten

Koken

Mevrouw Schouten,

Zullen wij even gezellig een tijdlijn doornemen met z’n tweeën?

Op woensdag 25 september presenteerde het ‘Adviescollege Stikstofproblematiek’ (de Commissie Remkes) een rapport waarin stond dat er “gerichte maatregelen moeten komen voor inkrimping van de veestapel”.

Op woensdag 25 september reageerde u op het rapport met de mededeling dat u “geen taboe zou schuwen”.

Op maandag 30 september was er topoverleg tussen de coalitiepartijen over het rapport.

Op dinsdag 1 oktober protesteerden de boeren op het Malieveld en deed u weer de boerendochter-act.

Op vrijdag 4 oktober maakte het kabinet bekend dat het het advies van de Commissie Remkes overneemt: de veestapel moet fors worden ingekrompen.

En op donderdag 10 oktober werd (toen de boeren al op bed lagen, want de volgende dag weer vroeg op) bekend dat de Europese Commissie Nederland toestemming heeft gegeven voor de eerste uitkoopregeling van boeren die bereid zijn met hun bedrijf te stoppen. Er is volgens de Europese Commissie geen sprake van ongeoorloofde staatssteun.

Binnen vijftien dagen van ‘inventarisatie’ van mogelijke oplossingen tot toestemming van de Europese Commissie voor één van die oplossingen. Vijftien dagen! Twee weken!

Nou ben ik maar een gewone Jan Boerenlul.

Maar volgens mij zijn er nu twee opties.

Optie 1: de Europese Commissie is binnen de wereld van de politiek een unicum. Geen enkel ander politiek orgaan is namelijk in staat om binnen drie (!) werkdagen te beslissen dat bij het uitkopen van boeren geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Optie 2: het verzoek om toestemming voor het uitkopen van boeren was gedaan láng voor de Commissie Remkes haar rapport uitbracht en Remkes schreef gewoon in opdracht van het kabinet als schnabbeltje een politiek wenselijk rapportje.

Ik weet niet wie u denkt in de maling te nemen, maar volgens mij zijn die boeren slim genoeg om te snappen dat u, de boerendochter, ze keihard heeft genaaid.

In de kont.

En niet met vaseline…

Groet,

JanD

Het dagelijkse ‘Briefje van Jan’ wordt mede mogelijk gemaakt door vaste maandelijkse donaties (via Back me) en door incidentele giften (via Bunq me).

6 thoughts on “Aan boerendochter Schouten

  1. Nou Jan, ik kan het zo voor je invullen. Boeren die veestapels inkrimpen hebben minder land nodig. Minder land houdt in een aankoop kans voor het rijk, die van landbouwgrond bouwgrond maakt. Want die grenzen, die staan open, en die vluchtelingen, die wil de EU pertinent gaan huisvesten. Want dat is vanaf het begin af aan duidelijk geweest. Hier zijn ook documenten over terug te vinden, tot een 144 pagina tellend onderzoeksdossier van 2009 van de EU aan toe, waarin letterlijk te lezen valt hoeveel groei dit oplevert. Het is de natte droom van de Bilderberg groep, en dit traject is al ingezet sinds het ontstaan hiervan. Vanaf eind zestiger jaren lag de weg open om de nieuwe generaties te kunnen indoctrineren, Flower Power en het afzetten tegen discipline was in volle gang, en dus was de stap naar nieuwe lesstof vlot en -zoals wij het menen te moeten noemen – linkse indoctrinatie gezet. De rest is historie, de val van de Berlijnse muur die Duitsland ‘vrij’ maakte, de Euro munt, de open ‘handels’ grenzen, landen zonder geld die zich aansloten – maar een geweldige brug voor migranten vormden -, de fortuinen die wij allemaal aan de EU en dus diezelfde landen betalen, stijgende belastingen en nu de boer die wederom de dupe is……… Want het hele stikstof verhaal geeft duidelijk aan dat het aan alle kanten rammelt. Overigens denk ik dat dit een afleidingsmanoeuvre is, maar dat terzijde. De vlotte stappen die nu gemaakt worden, de snelle ontwikkelingen op diverse vlakken, maken dat elk EU land zijn historie in één klap kwijt is, want ook de andere, Noord Europese landen zullen zich vlot aansluiten.
    En niemand die kritisch is, niemand die in wil zien waar dit toe gaat leiden, niemand die erover schrijft, niemand die er tegenin gaat……… Eén EU is werkelijk één chaos die heel slecht gaat eindigen wanneer wij als volk volgzaam toekijken.

  2. Het gaat over een andere uitkoopregeling Jan. Die was al lang geleden aangekondigd en zou in augustus al opengesteld worden. Vooral bedoeld voor intensieve bedrijven die geuroverlast veroorzaken (bij de bebouwde wereld in de buurt) . De opkoop waar nu over word gesproken is bedoeld om de boeren bij de natuurgebieden uit te kopen. Waarschijnlijk moet daar nog een europees toestemmingsrondje aan te pas komen. Dit is dus precies wat de boeren zeggen: regeltje, regeling op regeltje, regeling. Wie begrijpt t nog?

  3. Boerin G,
    Kan zomaar kloppen wat u zegt maar dan nog…. Als Donderdag, halverwege de middag, te horen is op de radio dat Brussel de opkoopregeling heeft goedgekeurd en dat de betreffende boeren vrijdag al bericht kunnen verwachten (per post?), dan kan het haast niet anders dat de brieven , geschreven en al in de enveloppen, klaar lagen…

  4. Gaat idd over een oude opkoopregeling. Ik hoop dat de nieuwe niet eerst voorafgegaan wordt met een wijzende vinger!
    Ik denk dat eerst gezegd wordt dat je op een bepaalde datum aan de nieuwe regels moet voldoen. Wil je niet aanpassen? Dan wil de overheid voor weinig wel opkopen! Er is geen geld dus waarom zou je het uitgeven als het goedkoper kan? Rundveehouderij wordt het hardst gepakt, omdat daar per kg N het goedkoopst is. Onderzoek kan oplossing bieden, maar of we de tijd krijgen?

Comments are closed.