Aan Arnoud van D.

Communie/Lentefeest 2019

Meneer Van D.,

Het is u weer gelukt.

Mensen vinden dat u een onfatsoenlijke tweet de wereld in stuurde.

NRC Handelsblad had een verhaal over een stelletje extreem-rechtse kneuzen. Wel 25 in Dump-kleding gestoken lowlifes van ‘Identitair Verzet’ die in Frankrijk halve liters Schültenbrau waren wezen drinken, wedstrijdjes armpje drukken hadden gehouden en met de piemel in de hand hadden gefantaseerd over hoe hun land er had uitgezien als die psychopaat met dat snorretje een kleine 75 jaar geleden wél had gewonnen.

De nogal overdreven kop die de redactie van NRC er boven zette luidde ‘Klaar voor nieuwe burgeroorlog’ en er stond een foto bij van twee van die rukkertjes op het dak van een islamitische school in Amsterdam met een spandoek met daarop de tekst ‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten’.

En wat twitterde u, de oud-fractiemedewerker van D66 die zich tot de islam bekeerde, vervolgens?

“Kom maar op. Het verschil met de joden is dat wij ons niet als makke schapen laten afvoeren.”

Heel smaakvol is het natuurlijk niet.

Vooral niet omdat veel joden West-Europa op dit moment juist ontvluchten omdat hun levensgeluk verpest wordt door uw vrienden. Vraag maar aan de nabestaanden van Emanuel en Miriam Riva, Dominique Chabrier en Alexandre Strens, de vier slachtoffers van de islamitische aanslag op het Joods Museum in Brussel. Of, dichter bij huis, aan Daniel Bar-On, de eigenaar van het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam.

Het blijft, zullen we maar zeggen, in uw kringen niet altijd beperkt tot anti-semitische gedáchten.

Of de joden die in de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd naar de vernietigingskampen allemaal ‘makke schapen’ waren, waag ik te betwijfelen. Er zijn er ook heel wat gesneuveld omdat veel Nederlanders laffe wegkijkers waren of zelfs smerige verraders, die voor drie knaken ‘kopgeld’ bereid waren hun medeburgers aan te geven.

Maar waar u natuurlijk volkomen gelijk in heeft is dat jullie, de salafistische moslims, je niet als ‘makke schapen’ zullen laten behandelen als die ‘nieuwe burgeroorlog’ aanbreekt.

Weet u waarom?

De rol van ‘mak schaap’ is in een oorlog altijd weggelegd voor het slachtoffer.

Nooit voor de agressor.

Groet,
JanD

4 thoughts on “Aan Arnoud van D.

  1. Net als gisteren zeer trefzeker en toevallig een onderwerp dat mij zeer aan het hart gaat. Tot mijn enorme schrik hoorde ik dat er in ons land commerciële klinieken zijn die meewerken aan zieke ingrepen in de geslachtsorganen van meisjes uit islamkringen, zodat ze bloeden in de huwelijksnacht. Zoals er in Nederland ook door Nederlandse artsen meisjes zijn besneden. Of onder Nederlandse ogen meisjes zijn uitgehuwelijkt tijdens vakanties. In plaats van direct rapporteren, of ingrijpen bij het minste vermoeden van dergelijke zaken keken “we” weg. Als er al organen waren/zijn die hier sowieso tegen optraden/optreden. Ach we waren en zijn zo gezellig cultuurtolerant en relativistisch (PvdA stemvee inderdaad werd lekker geknuffeld ook). Iemand als Donner godbetert, die als minister begrip toonde voor lokale shariadriehoekjes (samen met niet de minste deskundologen en “wetenschappers”). En maar schelden op de “oikofobie” van Baudet. Of Wilders “islamisering” extreem rechts noemen. Ik neem deze heren echter zeer serieus. Niet alleen zijn er jongeren die in plaats van te genieten van de Verlichte Westerse verworvenheden, masturberen bij de gedachte ons allemaal op te blazen ter goedkeuring van ene Mohammed. Nee, ook originele Nederlanders (politiek correct genoeg?) waren en zijn steeds weer bereid gezellig onze kernwaarden te laten verloochenen. Als het maar gezellig is. Als ze maar op ons stemmen. Als we maar “verbonden” zijn en vooral geen kritische vragen stellen tijdens de theeknuffelsessie. Het is niet dat iemand als Van Doorn overduidelijk een gek is. Het is dat het een gevaarlijke gek is net als al zijn salafistische vriendjes. En over de Syriëgangers nog even. Het is net als bij Michael P. Ik hoef niet te horen welke complexe psychologische dan wel jeugdmoeilijkheden, hebben geleid tot extreem gedrag en welke gezellige therapiemogelijkheden er zijn. Nee Syriëgangers zijn geen zielig verwarde pubertjes. Het zijn radicale gekken die basale beschaving en rationaliteit missen. Het zijn haatbommen. Hoe het komt zal me worst wezen. Laat ze wegblijven. Net als Michael P. Als je 2 meisjes gewelddadig verkracht en daarover opschept, zou het dan beste dames en heren therapiesector, zo kunnen zijn dat je beter voorgoed achter 4 muren blijft? Dan ga je maar therapiën in je cel en omgeving. Syriëgangers: blijf daar. Bouw daar maar aan je Mohammed paradijsje. Veel succes.

  2. Hello Jan,
    Ik lees elke keer over de boze salafisten die het voor elke “normale” moslim verknallen echter is dit een “narative” die onjuist is misschien dat wat informatie hierbij kan helpen…
    De jurist en Korangeleerde al-Shafi wist te bewerkstelligen dat naast de Koran en de soenna ook de ijtihad (letterlijk: toewijding) erkend moest worden als bron van ethische kennis. Met ijtihad wordt de consensus over bepaalde interpretaties van de Koran in de juridische en religieuze sfeer bedoeld. Al-Shafi benadrukt dat de individuele interpretatie nooit tot zekere maar alleen tot waarschijnlijke kennis kon leiden en dat enkel door overeenstemming binnen de gemeenschap het zekere kennis kon worden. Uiteindelijk zou dit concept kristalliseren in de Madhhab, de islamitische rechtsscholen waarvan de Hanbalistische, Hanafistische, Malikistische en Sjafistische scholen de bekendste zijn. Later ontstond het idee dat deze gemeenschappelijke interpretatie permanent geldig was voor alle generaties, tijden en plaatsen waarna het concept een conservatief karakter kreeg. Pas aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw ontstond er een bredere discussie binnen de traditionele tak, omtrent de positie van het geloof in de maatschappij (de sharia, islamitische wetgeving) waarbij de consensus zich heeft gevormd rond het idee dat de vernieuwing op dit vlak grotendeels UIT dienen te blijven.
    Hoewel traditionalisten over het algemeen minder extreem in hun opvattingen zijn dan bijvoorbeeld ultra-orthodoxe salafisten, is het een misvatting om hen te karakteriseren als ‘gematigde’ moslims in de westerse zin van het woord. Dit omdat vrijwel alle traditionele scholen en politieke exponenten (zoals bijvoorbeeld de Moslimbroederschap) het principe van secularisme afwijzen en de sharia wensen in te voeren. Als gevolg van dit conflict verklaarde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van de sharia dat deze gezien het gesloten karakter niet verenigbaar is met democratie en de ontwikkeling van vrijheden.
    Met vriendelijke groet, Peter

Comments are closed.