Aan alle boze, bezorgde en teleurgestelde kiezers

Beste kiesgerechtigden,

GroenLinks-voorman Jesse Klaver zei dat de verkiezingen van 20 maart over het klimaat gaan.

Dat klopt.

Sterker: Rutte 3 kan na 20 maart op geen enkele manier verder regeren zónder steun van GroenLinks. En GroenLinks zal in ruil voor die steun eisen dat het Klimaatakkoord zo snel mogelijk zo volledig mogelijk wordt omgezet in wetten en regels.

Daar gaat jullie cv-ketel.

Daar gaat jullie tweedehands autootje.

Daar gaat jullie goeie geld.

GroenLinks wil dat Nederland op het gebied van klimaatmaatregelen een ‘gidsland’ wordt en dat betekent dat wij op kosten worden gejaagd. Niet omdat daarmee het klimaat wordt gered (dat kan alleen door wereldwijd minder te fokken), maar omdat GroenLinks nu eenmaal een enge sekte is. En in elke sekte regeert de gekte.

Als jullie nou denken dat VVD-voorman Mark Rutte niet akkoord gaat met de invoering van het Klimaatakkoord, hebben jullie het heel erg mis. Mark Rutte is namelijk uitsluitend de loopjongen van het bedrijfsleven. En voor die groep is invoering van het Klimaatakkoord góud. Je zal maar warmtepompen, windmolens en zonnepanelen produceren én installeren in een tijd waarin sekteleider Jesse Klaver stiekempjes meeregeert met aartsleugenaar Mark Rutte.

Het enige probleem voor Mark Rutte is: democratie.

Jullie mogen op 20 maart stemmen.

En van al die maatregelen van de kabinetten Rutte die jullie de afgelopen dik acht jaar raakten, zit deze nog te vers in jullie geheugen. Jullie weten nog hoeveel jullie energierekening dit jaar hoger uitvalt dan vorig jaar. Terwijl nog niet eens een begín is gemaakt met het invoeren van het Klimaatakkoord! Het wordt na 20 maart nog tien keer erger!

Rutte weet dat.

Dus Rutte heeft even, vlak voor de verkiezingen, een ‘gamechanger’ nodig. Een ‘doorberekening’ van het Klimaatakkoord van een of ander door de staat betaald Planbureau die ontzettend ‘meevalt’. Een deal met het onderwijs en de politiebonden die voorkomt dat die op 15 en 18 maart grote mensenmassa’s op de been krijgen bij hun protesten op het Malieveld. Of… een salafistische school die hij vlak voor 20 maart stoer laat sluiten.

Zoals hij in 2017 met de Turkse minister die hij ‘het land uitzette’ een ‘gamechanger’ had.

Als jullie nou vandaag allemaal op de website van de Stem Ze Weg-actie kijken, dan zien jullie wat jullie kunnen dóen. Wat jullie kunnen doen om te voorkomen dat de sekteleider Jesse Klaver stiekem de vierde vice-premier van Nederland wordt.

Voor sommige acties kunnen jullie gewoon op je luie reet blijven zitten. Voor andere moet je de straat op. In je eigen omgeving. Of zelfs in Den Haag. Het is allemaal gratis, gefinancierd door donaties.

Jullie kunnen ook niets doen.

Dan is dit wat Nederland wil: Rutte 3, aangevuld met de klimaatsekte.

Ik ga zo nog even meewandelen op de Erasmusbrug, uit solidariteit vooral met de mensen die daar al sinds 8 december elke zaterdag lopen in het belang van de mensen die genaaid zijn door de kabinetten Rutte en vooral hun kinderen en kleinkinderen.

Die niet alleen klagen, maar iets doen.

Zij wel.

Nu jullie nog!

En zo niet: dan moeten jullie accepteren dat Jesse Klaver feitelijk de baas is in dit land.

En niet meer zeiken.

Groet,

JanD

PS. Volg Stemrevolutie op Twitter.

UPDATE Er zijn er meer die het doorhebben 🙂

6 thoughts on “Aan alle boze, bezorgde en teleurgestelde kiezers

 1. En gaat het tellen van de stemmen wel eerlijk verlopen? Heb ik zo mijn twijfels over.

 2. Dit zijn erg belangrijke verkiezingen omdat we aan de vooravond van mogelijke grote veranderingen staan. Ten goede of desastreus, op vele vlakken.

  Op het vlak van klimaatbeslissingen die onbetaalbaar zijn en dat slechts omdat het de hobby is van klimaat drammers zoals Klaver en Jette. Het bizarre is dat de hele mening vóór of tegen geheel los kan worden gelaten. De prijs van alternatieve energiebronnen gaan in zo’n rap tempo omlaag dat die energieprijs al lager of bijna lager is dan de fossiele brandstofprijzen. Die prijsverlaging versneld de komende jaren zelfs zodat de marktwerking bij energieleveranciers vanzelf het (investerings)werk zal doen. Gewoon rustig, zonder hysterische dramplannen en zonder de +1000 miljard klimaatkosten die de overheid de burger wil opleggen. Geld dat wij liever steken in het bouwen van huizen, in welvaart behoud, investeren in politie en defensie, in ouderen, onderwijs, enz.

  Politiek is juist bedoeld om modegrillen en hysterische groepjes te dempen, een stap achteruit te doen en grote lijnen uit te zetten zonder zich teveel emotioneel of opportunistisch te laten sturen. Die protesterende kindertjes zijn schattig maar hun voornamelijk op seks gerichte teksten op de bordjes en het bezoek aan McDonalds evenals het opbiechten van de wens wel veel te willen blijven reizen, geeft aan dat dit typisch kinderlijke wensen en logica is die goed is om te hebben in het pad naar volwassenheid maar niet iets wat in de politiek als leidraad behoort te worden gebruikt. Tenzij je als Klaver en Jetten deze kindertjes als Groene Khmer kindsoldaatjes wilt misbruiken in de preek voor eigen parochie. Dat alleen al zegt genoeg over de onvolwassenheid van die partijen. Niet serieus te nemen.

  Nog steeds zijn er mensen die geloven in de beloftes die door de verschillende leden van de VVD nu in de campagne worden gedaan. Soms moet ik daarbij denken aan zo’n huiselijk geweld relatie waarbij die vrouw na de zoveelste belofte van de man deze keer toch écht te veranderen, blijft geloven. Angst voor verandering.

  Mijn hart ligt inhoudelijk bij de PVV. Sociaal en rechtvaardig, eigen volk eerst, de strijd aangaan met onze aartsvijand de islam, en bovenal de onverzettelijkheid van Geert Wilders in zijn onvoorstelbaar zware en lange strijd tegen het kwaad. Iets wat hem gelukkig niet heeft gebroken maar slechts zijn onverzettelijkheid heeft versterkt. Een prijs die hiervoor is de partij organisatie, welke om begrijpelijke redenen dictatoriaal is geregeld omdat toestanden zoals bij de LPF moet worden voorkomen. Onnoemelijk veel pogingen om de partij te malverseren, te kapen en andere oneigenlijke methoden om de PVV te vernietigen zijn in de kiem gesmoord maar dat heeft een hoge prijs gekost. Door de starre partijstructuur is er weinig ontwikkeling en een gebrek aan dynamische interactie met de maatschappij, waardoor de partij in een loopgravenoorlog met de meeste andere van de partijen in Nederland is gekomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de PVV een kleine kans op regeringsdeelname heeft waardoor de invloed beperkt blijft tot het indirect bijsturen van andere partijen.

  Deze patstelling kan worden doorbroken door het FvD welke veel raakvlakken heeft maar economisch rechts ipv links is. Het FvD is het wel gelukt om een partijmodel te vinden waar de leden invloed hebben, het dynamisch is, maar het de tegenstanders ondanks ook hier weer vele pogingen, niet is gelukt de partij te kapen om kapot te maken. Dat is zeer bewonderenswaardig en getuigd van groot talent binnen het bestuur van de partij maar ook van de leden, en wat duidelijk is geworden is dat de partij een echte volkspartij is ondanks het soms elitaire luchtje dat eraan kleeft.

  Beiden partijen zijn anti-EU, de PVV sterker dan het FvD. Beiden vergissen zich hierin omdat zij kijken naar de EU zoals die is verworden. Een nauwelijks democratische moloch welke bestuurd wordt door ambtenaren, lobbygroepen en het Europese partijkartel welke zijn gelijke niet kent. Allen verdienen zij veel te veel, betalen niet of nauwelijks belasting, zijn regelmatig corrupt en dienen niet het volk in Europa maar andere, regelmatig duistere, belangen. Het gevolg is dat de EU vaak besluiten neemt die regelrecht tegen het belang van de europese burger ingaat zodat de idee van de EU – samen sterk, veilig en welvarend – wordt verworpen.

  Dat is een fout en de oplossing is even simpel als taai: het fundamenteel hervormen van de EU. De EU moet een federatie van sterke landen zijn waarbij de EU slechts de meest noodzakelijke taken op zich neemt. Het moge duidelijk zijn dat een gezamenlijke defensie sterker en goedkoper is dan de som van de individuele landen. Hetzelfde gaat op voor handelspolitiek en handelsverdragen, net als diplomatie, ambassades, en economie en munt. Dat in delen hiervan fors moet worden ingegrepen, gewijzigd, of zelfs omgekeerd moge duidelijk zijn.

  Tegelijkertijd mogen de vier vrijheden – vrijheid verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal – er niet voor zorgen dat de sociaal economische structuur van landen verkruimelen tot een gemeenschap zonder sociale bescherming en rechten waar de burger de speelbal is van het (grote) bedrijfsleven en hele gemeenschappen ontwricht raken door de schijnbaar ongebreidelde immigratie van binnen en ook buiten de gemeenschap. De EU behoort er te zijn om de burger te beschermen, te versterken, te helpen en te verheffen.

  Veel problemen komen door de EU. Een EU van vooral de Christenen, Liberaal-Democraten, Groenen en Sociaal-Democraten.
  Die EU kan en moet worden hervormd door de Populisten. Want de stem en wijsheid van Populus (volk) is altijd het meest wijs geweest. Populus behoort te gaan over Populus. Populus behoort te beslissen over de belangen van Populus. Populus heeft geen last van idealistische verdromerij. Populus heeft geen dogmatische onbetaalbare vergezichten. Populus weet wat het wil, wat kan, wat betaalbaar is en wat moet gebeuren.

  Daarom: Populus aan de macht!

  Stem 20 maart op PVV of FvD.

 3. Mooi scherp stukje Jan.
  Ik vermoed dat Mark Rutte nog met een stunt komt, zo vlak voor 20 Maart a.s.
  Kan het mis hebben maar ik denk dat Rutte met veel bombarie en media geweld het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gaat sluiten.
  Groet, Martin

 4. Het stipje op de landkaart gaat het klimaat redden Jesse.Tja dat zijn toch weer die Hollanders(die hele domme Hollanders)of klonk dit liedje anders heel lang geleden?Misschien kan je noch enige Euries uit de pensioen pot verdonkeremanen,dan drukken de kosten niet zo op de burgers.Ojeee maar wel op ons bejaarden

Comments are closed.