Aan Mark Rutte

Meneer Rutte,

Ik las in De Telegraaf een driekolommertje op pagina 11 over uw bezoek aan Groningen van vrijdag.

“Goed deze verhalen, met alle emoties, te horen”.

“Ik beloof u alles op alles te zetten om het vertrouwen terug te winnen”.

“Niet met weer nieuwe plannen. Start nu! Het moet sneller.”

Exact op het moment dat u als minister-president van alle Nederlanders bewees dat u toch wist dat we een land zijn met twáálf provinciën, viel er bij een aantal Groningers een brief in de bus van het ‘Centrum Veilig Wonen’. Dat is de club die geacht wordt de rotzooi op te ruimen die sinds 1959 door de gevolgen van de gaswinning aan Groningse panden is ontstaan.

De boodschap aan die Groningers: u heeft wel schade aan uw woning gemeld, maar volgens ons van WC Eend (de NAM) kan die niet door ons van WC Eend (de NAM) zijn veroorzaakt. Maar: “NAM streeft naar een ‘schone lei’ en biedt u als tegemoetkoming een voucher aan ter waarde van maximaal 1.500 euro. (…) Accepteert u deze voucher, dan betekent dat dat u afziet van eventuele juridische procedures. Dat heet ‘finale kwijting’. Wilt u ons binnen 8 weken laten weten of u de voucher accepteert?”

Nu is de vraag natuurlijk: wilde dat ‘Centrum Veilig Wonen’ u een hak zetten door nog tíjdens uw verblijf in Groningen aan te tonen dat u de meest onbetrouwbare premier bent die dit land ooit heeft gehad? Of was u wel op de hoogte van deze ultieme naaistreek en bent u serieus van mening dat de Groningers niet moeten zeiken en blij moeten zijn met zo’n aalmoes?

Groet,

JanD

 

Aan Henry Keizer

 

Beste meneer Keizer,

Vanavond komt de VVD-top voor de tweede keer in crisisberaad bijeen.

Het onderwerp: u.

Niet zozeer uw zakelijke gedoetje – want ze liggen bij de VVD niet wakker van een zichzelf verrijkende handige donder meer of minder. Nee, het gaat over ‘de beeldvorming’.

Dat u Follow The Money buiten de deur hield bij die persconferentie. Dat deskundigen maar blijven roepen dat met zo’n andere VVD-mastodont als Loek Hermans in de ledenraad (en diezelfde Hermans en VVD-senator Anne Wil Duthler in de Raad van Commissarissen) de schijn van vriendjes die elkaar de bal toespelen wordt eh… bevestigd. Dat media die de VVD-top wel serieus nemen opeens bij Follow The Money op de bagagedrager zijn gesprongen – en er niet meer af gaan. Dat er straks een VVD-congres komt waarbij u als voorzitter moet worden herkozen, terwijl de integriteitscommissie van de VVD nog met een onderzoek naar u bezig is. Dat zo’n onderzoek er natuurlijk niet (om dat te voorkomen) in tweeënhalve week doorheen gejast kan worden. Dat uitstel van uw herverkiezingen ook nogal wrijven in de vlek is. Dat de gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar op de agenda staan.

Het is die ‘beeldvorming’ (anderen zouden het ‘een opsomming van feiten’ noemen) die er voor zorgt dat Mark Rutte en Halbe Zijlstra vanavond wederom om tafel gaan met -om even wat andere integere VVD’ers te noemen- onder meer Senaatsfractievoorzitter Annemarie Jorritsma en EP-fractieleider Hans van Baalen om te kijken of een witwasoperatie nog mogelijk is.

Mag ik eerlijk zijn?

Ik vind het reuze vermakelijk om u te zien bungelen.

En maak een diepe buiging voor Follow The Money, dat heeft bewezen dat de tijd dat de VVD zaakjes via De Telegraaf kon regelen definitief ten einde is.

Groet,

JanD

UPDATE “Het heeft er alle schijn van dat het hier gaat om serieuze strafbare feiten“. Zoals Tofik Dibi zou zeggen: “BAM!”
Elektronica deals

 

Aan Mark Rutte

Elektronica deals
Beste meneer Rutte,

Mag ik u mee terugnemen naar februari 2015?

Ik citeer de website van RTL Nieuws: “De integriteitscommissie van de VVD gaat onderzoek doen naar de declaraties van Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Verheijen kwam afgelopen woensdag in opspraak vanwege onterechte declaraties in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg. Verheijen heeft zelf om het onderzoek gevraagd, naar ‘aanleiding van de publiciteit en beeldvorming’ die ontstond na de publicaties in NRC Handelsblad. De commissie gaat kijken naar de ernst en verwijtbaarheid en daar dan vervolgens een oordeel over vellen. De VVD-top schaarde zich deze week als één man achter het Kamerlid. Daarin is nog niets veranderd. Premier Mark Rutte zei vanmiddag in de wekelijkse persconferentie na de Ministerraad nog dat hij bij zijn uitspraken blijft dat de kwestie rond Verheijen wordt ‘opgeblazen’. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet zich eerder in soortgelijke woorden uit en zei dat Verheijen zijn werk ‘prima’ kan blijven doen.”

Hoe de zaken zich herhalen hè?

Vrijdagochtend zei VVD-voorzitter annex lijkenpikker Henry Keizer wel tien keer dat een onderzoek naar zijn handelen bij De Facultatieve door de integriteitscommissie van de VVD niet nodig was. Vrijdagmiddag vroeg hij zélf alsnog dat onderzoek aan. Volgens De Telegraaf na stevig aandringen van u, volgens u had u er helemaal niets mee te maken (en ik ben een jonge blonde God met een sixpack van één meter negentig). Verder vindt u de kwestie rond Keizer ook nogal opgeblazen en heeft u gisteren alvast gezegd dat Keizer volstrekt integer is (niet dat u dat vindt, maar dat het zo ís). En Halbe Zijlstra moest natuurlijk ook nu zijn plasje doen. “Goed dat Keizer nu alle twijfel kan wegnemen”. En me dit en me dat en me zus en me zo…

Mark Verheijen stapte uiteindelijk op.

Iets zegt me dat Henry Keizer dat niet gaat doen.

De man zit in zijn rol van uw rechterhand namelijk al een paar jaar zo dicht op het vuur, dat hij genoeg lijken heeft verzameld om u te slopen als u hem laat vallen.

Won’t happen.

Groet,

JanD

PS. Jammer van Dilan.

 

Aan Henry Keizer

Beste meneer Keizer,

U gaat vandaag een paar door u zelf geselecteerde journalisten uitleggen hoe het allemaal ging bij uitvaartbedrijf De Facultatieve. Die snotaap Eric Smit en dat meisje Kim van Keken van Follow The Money, die u, de VVD-voorzitter, neerzetten als een ordinaire graaier, zijn niet uitgenodigd.

Het is niet moeilijk te voorspellen wat uw uitleg wordt.

De Facultatieve zat in zwaar weer. U werkte er destijds al. Er moest iets gebeuren. U droeg die idealistische oudjes die toen nog eigenaar waren een warm hart toe. U zag hoe die ’s nachts de slaap niet konden vatten vanwege de last van een sterk gegroeid bedrijf op hun schouders. U schraapte de laatste 30.000 euro van uw rekeningen bij elkaar en besloot met wat anderen die ook hun spaarpotten omkeerden de tent te redden. En zie eens wat er gebeurde: zeer tegen uw wil bleek u de dag na de overname multimiljonair. U kon er ook niets aan doen dat accountantskantoor EY alle partijen adviseerde en groen licht gaf voor die transactie. Alles werd geheel binnen de grenzen van de wet afgehandeld. En het was niet uw schuld dat van de twee VVD-toezichthouders bij De Facultatieve (à 30.000 euro per jaar) eentje de bepaald niet onomstreden Loek Hermans is. In uw ogen overigens ten onrechte omstreden, maar de pers is nou eenmaal altijd op zoek naar Loek, die u kent als een harde werker en die net als u een zeer gewaardeerde adviseur is van de minister-president. Nou, we dachten toch niet dat Mark Rutte in zee ging met halve criminelen? En bovendien: wie had binnen de VVD dat hele onderwerp ‘integriteit’ op de kaart gezet? Nou? U! Zeg ‘integriteit’ en men ziet ‘Henry Keizer’. Dus of de heren en eventueel dames die vandaag wel mogen langskomen dat even netjes willen communiceren richting het volk. Follow The Money wilde gewoon goedkoop scoren over uw rug en mag blij zijn dat u ze niet kapot maakt door een gerechtelijke procedure met een schadeclaim met zes nullen.

En dan gaat u weer over tot de orde van de dag. En Mark Rutte ook. En Loek Hermans. En de hele VVD.

Jullie drinken een glas, jullie doen een plas en alles blijft zoals het was.

En de eerste VVD’er die muit, die ligt er uit.

Dat regelen Mark en u.

You rule this country.

Groet,
JanD

PS. Dat nieuwe vuiltje dat Follow The Money vanochtend boven tafel bracht, reageert u daar ook pas na een week op?

 

Aan Mark Rutte

Beste meneer Rutte,

Ik neem aan dat u het las in uw partijkrant De Telegraaf?

Het Turks Openbaar Ministerie wil gevangenisstraffen tot 43 jaar eisen tegen journalisten die worden verdacht van steun aan een terroristische organisatie en van ‘asymmetrische oorlogvoering’ tegen president Erdogan. In de tenlastelegging die persbureau Reuters woensdag inzag, staat dat de oppositiekrant Cumhuriyet in feite was ‘overgenomen’ door het netwerk van Fethullah Gülen.

Deze in de VS wonende geestelijke zou de kwade genius zijn achter de mislukte staatsgreep vorig jaar. Als reactie daarop voerde de regering-Erdogan een grootschalige zuivering door bij politie, leger, rechterlijke macht, onderwijs en media. Cumhuriyet, van oudsher de spreekbuis van het seculiere establishment, wordt beschuldigd van ‘separatistische manipulatie’ in zijn artikelen.

In de dagvaarding worden negentien medewerkers van de krant genoemd. Twaalf van hen zitten al vast, onder wie de bekende columnist Kadri Gürsel en Ahmet Sik, die ooit een kritisch boek schreef over de Gülen-beweging. Drie van de verdachten gaan mogelijk voor 43 jaar de cel in wegens ‘hulp aan een gewapende terroristische groep zonder daar lid van te zijn’.

En u zag vast ook die filmpjes van Nederturken die bij de stembureaus hun stem kwamen uitbrengen voor het Turkse referendum dat van Erdogan een nog grotere dictator maakt? Laten we vaststellen: ze kennen maar één leider – en u bent het niet. Hier gebruik maken van een democratisch recht om de laatste restjes democratie daar naar de knoppen te stemmen – ik kreeg er best een beetje buikpijn van.

U toonde het weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen eindelijk een keer ballen toen die Turkse ministers in Rotterdam hun middelvinger wilden komen opsteken. Daar werd u ook rijkelijk voor beloond door de kiezer. Well played.

Is het een idee als u in Brussel ook een keer met dat vuistje van u op tafel slaat? Of zie ik het weer helemaal verkeerd en overweegt u (“vanwege geopolitieke belangen”) juist serieus om ‘sorry’ te gaan zeggen tegen die schoft?

Groet,

JanD

PS. Binnenkort terug in dit theater: 99 woorden!