Aan Ismail Ilgün

Beste Ismail,

Wat mooi dat je een contract hebt getekend bij het platenlabel TopNotch.

Ik las erover in een twee pagina’s groot interview in De Volkskrant.

Waarin uiteraard de hele riedel weer langskwam. Racisme zus, van school getrapt zo, ontbrekende vader dit en schuld van de media dat (en je zus, die wel gewoon meester in de rechten werd).

Voor de meelezers bij wie geen belletje gaat rinkelen: je bent het gezicht van dat Zaanse straattuig. De jongeman die lachend filmt hoe zijn vrienden een man van zijn fiets trappen, die ze ophitst om de politie te provoceren en die een vrouwelijk raadslid op straat intimideert.

Enfin, Kees de Koning van TopNotch gaat je nu exploiteren begeleiden. En jij gaat door met het maken van je ‘hoodvlogs’. Waarin je, ik citeer: “onze realiteit toont. We hebben niet zo veel te doen, we hebben gewoon minder”. Die realiteit is: rondhangen voor een supermarkt en overtredingen maken met te dure, geleende, auto’s.

Nu dacht ik: als je nou eens zorgt dat jullie realiteit verandert? Dat je alsnog een mbo-opleiding gaat doen. Zonder studiefinanciering, gewoon met de centjes die je verdient dankzij Kees de Koning. Verzorging bijvoorbeeld. En dat je dan in verzorgingstehuizen stage gaat lopen. En de hele dag helpt om onze bejaarde medemensen liefdevol te verzorgen. En daar filmpjes van maakt, zodat iedereen weet hoe beroerd het er op veel plaatsen in de zorg echt aan toe gaat. Zeg maar: Hugo Borst doet het met een manifest, jij met je hoodvlogs. Zouden jullie dan misschien het respect krijgen dat jongens zoals jullie altijd sissend eisen?

En oh, ja, je zei in De Volkskrant ook nog dat je excuses wilt van minister-president Rutte.

Welkom bij de club, kerel!

Groet,

JanD

Aan Frans Timmermans

Meneer Timmermans,

U riep gisteren in het Radio 1-programma ‘Kamerbreed’ de Nederlandse oppositiepartijen op “het goede” te doen.

Daarmee doelde u uiteraard op het ratificeren van het associatieverdrag met Oekraïne. Het raadgevend referendum was maar een raadgevend referendum. “We hebben geluisterd, maar er spelen grotere belangen”, zouden D66, GroenLinks en het CDA wat u betreft richting kiezers moeten zeggen. Het CDA zou daarnaast, zo vond u, best eens wat beter kunnen luisteren naar de broeders en zusters elders in Europa, want die vinden ook allemaal dat dat associatieverdrag door moet gaan.

Want anders: hel en verdoemenis.

Het mooie is dat u net als premier Mark Rutte dreigt met een gevaar (een ploppende Poetin), dat op andere momenten helemaal niet bestond. Want nú zou het niet doorgaan van dat associatieverdrag zo ongeveer tot een Derde Wereldoorlog leiden. Maar Rutte zei op 14 september in een plenair debat toch heel duidelijk het volgende: “Uit het raadplegend referendum is een overtuigend “nee” gekomen. Dat onmiddellijk vertalen in het niet tekenen van het associatieakkoord — dat heet geloof ik “een intrekkingswet indienen” — zou er naar mijn absolute overtuiging toe leiden dat de andere 27 lidstaten gewoon doorgaan. Ze zullen een paar dingen juridisch moeten regelen, maar het kan dan gewoon doorgaan. Ik meen dat we de nee-stemmer dan geen recht doen, want die dacht dat het verdrag van tafel was, wat dan niet zo is. Ik vind dus dat we moeten bekijken of we met 28 lidstaten een inhoudelijk antwoord kunnen vinden op de bezwaren die naar voren zijn gekomen in de discussie in aanloop naar 6 april. De kans dat dit lukt, acht ik niet groot, zoals ik vaker heb gezegd. Ik denk dat de kans groter is dat dit niet lukt dan dat het wel lukt. De kans is dus nog steeds groter dat wij een intrekkingswet indienen dan dat het lukt een antwoord te formuleren, maar ik vind het wel waardevol om dat te proberen. Zo kun je met 28 lidstaten de zorgen in de maatschappelijke discussie in Nederland adresseren, zoals de vraag of het verdrag een pretoetreding was, wat meer geld erbij betekent en wat er gebeurt met corruptiebestrijding en defensiesamenwerking. Dan geven we een inhoudelijk antwoord op de uitkomst van het referendum. Ik denk dat we zo meer recht doen aan de nee-stem dan als we niet ratificeren en alles door zou gaan zonder Nederland. Dat proberen we dus.

Ofwel, ouwe volksmenner dat je d’r bent: als Nederland niet tekent is er – volgens de Mark Rutte van zes weken geleden – op geopolitieke schaal helemaal niets aan het handje.

Ik neem aan dat Alexander Pechtold, Jesse ‘J.F.K.’ Klaver en Sybrand Buma dus gewoon hun rug recht houden dit weekend.

Groet,

JanD

PS. En wat Soros-loopjongen Joshua Livestro zei…

Aan Mark Rutte

Beste meneer Rutte,

Ik begrijp dat het associatieverdrag met Oekraïne de laatste 199 dagen nogal is veranderd.

Ten tijde van het referendum was het nog “slechts een handelsverdrag”. Nu betekent niet doorgaan van het verdrag zo ongeveer de Derde Wereldoorlog. Die de “mensen in Aleppo, Syrië” niet meer zullen meemaken, want, vroeg u het verzamelde journaille gisteren bij uw wekelijkse persconferentie, “kent u de werking van een vacuümbom?”.

Dat Nederland het associatieverdrag ratificeert is, zo beweerde u gisteren in een laatste poging D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA tot een ‘ja’ te verleiden, “in het landsbelang”. En als u geen 17 Eerste Kamerleden van de oppositie voor maandag zo gek weet te krijgen om alsnog in te stemmen, dan dient u een intrekkingswet in.

Als u dat nou eens doet en u verbindt het lot van uw kabinet aan die wet? Ofwel: als de intrekkingswet in Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, dan treedt het kabinet Rutte 2 af.

Sinds ik de politiek volg, traden kabinetten af vanwege achtereenvolgens de grondpolitiek (1977), het financieel-economisch beleid (1982), het reiskostenforfait (1989), het correctief referendum (1999), het Nederlandse optreden in Srebrenica (2002), de LPF-puinhoop (2002), de burgemeestersbenoeming (2005), Ayaan Hirsi Ali (2006), de militaire missie in Afghanistan (2010) en de begroting van 2013 (2012).

In dat rijtje misstaat ‘voorkomen Derde Wereldoorlog’ geenszins.

Toch?

Groet,

JanD

Aan Alex Stempels

Beste Alex,

Onlangs stuurde ik je een briefje over een rekening van februari (2016) die nog open stond. Met het verzoek ‘m te betalen. Heb je uiteraard nog niet gedaan, want de Mama Media Group is een structureel wanbetaler. Ondanks dat er af en toe ook een paar ton binnenkomt van externe financiers.

Maar weet je, ik heb een beter idee.

Als jij nou vandaag de rekeningen van Miss Pointwood allemaal en volledig betaalt, mag je die 450 euro van mij laten zitten. Het is bij haar een veel groter bedrag – en waar ik dat geld in gedachten al lang had afgeschreven, geloofde zij nog wel in de goedheid van Alex Stempels.

Regel je het even?

Groet,

JanD

PS. Zo’n gedoe anders…

Aan Pia Dijkstra

Beste mevrouw Dijkstra,

Vooropgesteld: van mij mag iedereen een pil van Drion in zijn nachtkastje hebben liggen. Ondraaglijk lichamelijk lijden, ondraaglijk geestelijk lijden, voltooid leven – ik vind het allemaal valide argumenten die iemand kan hebben om er zelfstandig een einde aan te maken.

Dat komt omdat ik de mening van anderen respecteer.

Ook die van mensen die er volstrekt anders over denken, zoals neef Elbert.

Waarom heeft u, Kamerlid van D66, daar zo’n moeite mee?

Waarom schreef u gisteren toen het in de Tweede Kamer over de stervenswens ging van mensen die menen dat hun leven voltooid is: “Boodschap van christelijke partijen aan mensen met stervenswens: zoek het zelf maar uit”?

Bent u nou echt zo’n kleuter die gaat stampvoeten en vals wordt als ze haar zin niet krijgt? Of had Alexander Pechtold uw iPhone even geleend?

Groet,

JanD