Aan Jaap Stalenburg

Reizen algemeen

Beste Joap,

Ik dacht: daar gáát de PvdA…

Jaap Stalenburg zegt PvdA-lidmaatschap Heerenveen op”, las ik in de Leeuwarder Courant.

Even meende ik te moeten begrijpen dat je tot het helder inzicht was gekomen dat de PvdA een machtswellustige ambtenaren- en onderwijzerspartij was geworden die het contact met de reden van haar bestaan (arbeiders) volledig is kwijtgeraakt. Net als ik op mijn 18e.

Er bleek een andere reden ten grondslag te liggen aan je vertrek.

Lees verder

Aan de integere D66’ers

Beste integere D66’ers,

Meestal probeer ik met het ‘Briefje van Jan’ een zo groot mogelijke groep te bereiken, want dan verdien ik lekker veel geld.

Vandaag maak ik een uitzondering en richt ik me op mijn plekje op The Post Online tot een heel klein groepje D66’ers. Ik had ook kunnen kiezen voor een aanhef met ‘Beste Boris van der Ham en nog een enkeling waarvan ik de naam niet ken, maar in elk geval niet Kees Verhoeven’, maar dat slikt Google niet. Dus vandaar: ‘Beste integere D66’ers’.

To the point dan.

Lees verder

 

Aan Kajsa Ollongren

Mevrouw Ollongren,

Ik begrijp dat u vandaag een brief naar de Tweede Kamer stuurt over aanpassingen van de Gemeentewet.

Kandidaat-wethouders moeten straks een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren. Krijgen ze die niet, dat mogen ze geen wethouder worden. Verder moeten ze ‘slagen’ voor een ‘basistoets integriteit’ die hun risico op belangenverstrengeling of gevoeligheid voor corruptie test. Die test wordt alleen nog uitgevoerd door door de overheid goedgekeurde partijen. Als de gemeenteraad iemand die ‘zakt’ toch wil benoemen, mag de minister van Binnenlandse Zaken ‘ingrijpen’.

Lees verder